Pro ty, kteří se v anglické verzi staženého profilu neorientují, sestavuji zjednodušenou verzi v češtině.

HP posílám elektronicky. Obsahuje soubor ve Wordu se stručným popisem základních částí profilu. Pro seznamování s knihou tato verze stačí, slouží jako navigace pro samostatné zacházení s knihou a k základní orientaci v profilu.  Podle ní si vyhledáváte v knize čísla genových klíčů. Neznamená to však, že ostatní aspekty by se měly opomíjet. Celé spektrum genových klíčů v sobě máme ukotveno. Proto je celá kniha základem.

 
Další částí je soubor PDF, který je grafickým zpracováním vašeho profilu, je to přehledná mapa včetně klíčových slov (které můžete kontemplovat). Přečtěte si například klíčová slova všech stínů, a potom všech darů – zkuste vnímat, jaký je to rozdíl a potom i všechna siddhi. Můžete si klíčová slova svých darů i někam napsat a uvažovat si nad nimi. Vždy, když pracujete se stíny, je vhodné si zároveň připomínat i dary a siddhi, abyste vnesla větší rovnováhu do celého profilu. V případě, že byste se někdy později zabývali jemnějšími souvislostmi profilu, slouží mapa PDF pro další hlubší ponor. V mapě PDF lze vyčíst další jemné nuance (jsou to především čísla za desetin. čárkou) a vzájemné souvstažnosti, které jsou předmětem tzv. Zlaté cesty, což je podrobný průvodce vaším profilem.
 
Cena za sestavení: 200,- Kč
 

Co potřebujete k sestavení profilu:

  • Datum, přesný čas a místo narození.
  • Otevřenou mysl a ochotu setkat se s svými stíny.

 

Objednávku sestavení profilu v českém jazyce zasílejte pomocí objednávkového formuláře.

Prosím v objednávce specifikujte, zda vítáte konzultaci nebo chcete pracovat se svým profilem samostatně a zda již máte knihu Genové klíče.

Prosím, věnujte pozornost obchodním podmínkám.