Pro ty, kteří si profil nedokáží z anglických stránek vygenerovat nebo se v něm na první pohled neorientují, sestavuji zjednodušenou verzi profilu, kterou zasílám elektronicky.

Obsahuje dva soubory. Soubor ve Wordu je stručným popisem základních částí profilu a výčtem genových klíčů, které jsou pro vás nepodstatnější. Pro seznamování s knihou tato verze stačí, slouží na úvod jako navigace pro samostatné zacházení s knihou a k základní orientaci v profilu. Podle ní si vyhledáváte v knize konkrétní genové klíče. Neznamená to však, že ostatní aspekty by se měly opomíjet. Celé spektrum genových klíčů v sobě máme ukotveno. Proto je celá kniha základem.

Součástí je i vygenerovaný soubor PDF, který je grafickým zpracováním vašeho profilu, je to přehledná mapa včetně klíčových slov. V případě, že byste se někdy později zabývali jemnějšími souvislostmi profilu, slouží mapa PDF pro další hlubší ponor. V mapě PDF lze vyčíst další jemné nuance (jsou to především čísla za desetin. čárkou) a vzájemné souvstažnosti, které jsou předmětem tzv. Zlaté cesty, což je podrobný průvodce vaším profilem. Zlatá cesta vyjde v českém jazyce během roku 2018.
Pomocí mapy PDF můžete s klíčovými slovy experimentovat, zkuste si například vypsat klíčová slova všech stínů, poté všech darů a siddhi – a vnímat rozdíl. Vždy, když se seznamujete se stíny, je vhodné si zároveň připomínat také dary a siddhi, abyste vnesli větší rovnováhu do celého profilu. 
 
(pozn. Zjednodušená verze profilu není rozbor ani výklad vašeho profilu, ale podklady pomocí nichž se můžete začít ve svém profilu orientovat a pracovat s knihou)
 
 
Cena za sestavení: 200,- Kč
 

Co potřebujete k sestavení profilu:

  • Datum, přesný čas a místo narození
  • Otevřenou mysl a ochotu setkat se s svými stíny

 

Objednávku sestavení profilu v českém jazyce zasílejte pomocí objednávkového formuláře.

Předpokladem pro práci s profilem je kniha Genové klíče.

Prosím, věnujte pozornost obchodním podmínkám.