Každý člověk v sobě nese jedinečné kombinace kódů, jež můžeme odemknout a odkódovat pomocí Genových klíčů. Proces odemykání vyššího smyslu života je momentem, kdy autoritou vedení se stává tvé srdce namísto mysli.  

 

Genové klíče odhalují jedinečnou genetickou výbavu každého člověka, o které jsme si doposud mysleli, že předurčuje a ovládá náš život A PRÁVĚ PROTO tomu také tak bylo. Nyní existuje možnost z této zažité představy vystoupit a přesáhnout svoje geny. Uvědomit si, že to, co doposud vypadalo jako slabá stránka nebo jako překážka, a utrpení, je ve skutečnosti náš dar a potenciál.

Kvality osobnosti, které jsou nám dány na základě genetické výbavy, jsou ovlivněny vnějším prostředím (kulturní, rodinné, sociální). Přirozené kvality pak mohou být buď potlačeny (vyhýbání) nebo reaktivně vytočeny na vnější svět (přehrávání). Tím, že se o svých kvalitách dozvíme a pochopíme jejich vyšší smysl, je snadné je přijmout jako přirozenou součást fungování naší osobnosti. Poté můžeme tyto kvality vhodně používat. Stanou se vlastně darem, naší skutečnou silou. Vše záleží pouze na frekvenci vědomí. Ten stejný rys, který vypadá jako problém, a v životě nám opravdu problém způsobuje, je jen nevyužitá síla a potenciál. Je to učební látka, kterou potřebujeme pochopit.

Genové klíče vnikají hluboko do našich nevědomých tendencí a strachů. Důvodem, proč nás ovládá strach a dochází k neustálému vyhýbání nebo přehrávání, je zažitá zkušenost, jak vlastní tak kolektivní. Strach nám v určitý okamžik dovedl zachránit život, niméně tuto reakci používáme neustále, aniž bychom byli v bezprostředním ohrožení života. Naše původní instinktivní reakce, která je moudrostí našeho těla, byla chytrou myslí ovládnuta. Myslíme si, že nemáme na výběr a chováme se stále stejným způsobem. Pokusy a snahy své přirozené kvality odstranit či změnit však nepomůže. Omítáním a bojem zůstáváme na nízké frekvenci. Stejně tak pocity studu, viny, odporu k instinktivním reakcím těla zatlačují nevědomé postoje ještě hlouběji. Ve chvíli, kdy o svých tendencích a strachu víte, můžete se v situacích rozhodnout pro jiný pohled na věc a tudíž i jinou reakci. Máte na výběr, jste tedy svobodní. Cestou k osvobození je uvědomění, přiznání, přijetí a pochopení, jež se děje pouze v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Jinými slovy, schopnost s nepříjemnými pocity zůstat a přitom si je uvědomovat, aniž bychom se odpoutali od svého prožívání ve vlastním těle, je branou k rozvinutí potenciálu a zvýšení frekvencí. V té chvíli se objeví dar, který se zde doposud jen skrýval.

Pokud na sebe máme vysoké nároky a očekávání, vždy je dobré se soustředit na svůj pokrok a schopnost si uvědomovat to nepříjemné. V případě, že se soustředíme na svou nedostatečnost, posilujeme opět nízké frekvence. Proto je potřeba vyvinout silného pozorovatele a při jakékoli reakci si být vědom, jaké tendence a strachy nás ovlivňují. A to poznáme jedině skrze CÍTĚNÍ ve svém vlastním těle. Esence našich rysů nám VŽDY přichází na pomoc, abychom si uvědomili svou sílu a talent. Tyto talenty potom proměňují naši osobnost. Lidské chování prošlo dlouhým vývojem. Instinktviní chování z dob našich předků však naše mysl překroutila. Proto není naše tělo, srdce a mysl v souladu.
 

Je na čase uvést do rovnováhy naše „zvířecí“ instinkty, prožívání emocí a mysl tak, aby byly schopny spolupracovat.