Umění investovat – GK 32

posted in: kontemplace a články | 0

Umění investovat je spojeno se schopností uvést při rozhodování do rovnováhy zdrženlivost (co zachovat naživu) a riskování (co je potřeba změnit). Pokud si chceme v životě uchovat úspěch, musíme se držet svých neochvějných zásad a přitom mít potřebu neustálého vylepšování, … Continued

Přirozená pochybnost – GK 63

posted in: kontemplace a články | 2

Pochybnost představuje velký otazník doslova vypálený do naší lidské mysli. Naše logická levá hemisféra slouží k tomu, abychom viděli vše jako opakující se vzorce, a právě tato schopnost byla klíčovým prvkem v lidské evoluci. S vývojem kognitivních funkcí mozku se … Continued

Lidské fraktály – GK 44

posted in: kontemplace a články | 1

Téma, které je zde krátce představeno, se týká existence a povahy lidského fraktálu. Fraktál je fenomén, který lze najít všude v přírodě, jedná se o nekonečně opakující se vzorec holografického vesmíru. Čím více zvětšujeme fraktální útvar, tím více vzájemně podobných … Continued

Příběh vážky – GK 55

posted in: kontemplace a články | 0

Vývojová stádia života vážky jsou krásným symbolickým přirovnáním, které nám pomůže pochopit nadcházející probuzení lidstva. Vážka tráví většinu života pod vodou jako larva, aniž by na rozdíl od ostatního vodního hmyzu potřebovala k životu vzduch. Larvy jsou úspěšní predátoři, živí … Continued