Krása zvířete – GK 34

Prokletí lidského snažení Stín 34 se týká síly člověka jako jedince. Jedná se o prastarý aspekt naší genetické matrice, jehož základem je přežití jedince – zákon přežití nejsilnějšího. Tento prvotní zákon čerpá svou sílu z hloubi naší genetické minulosti a … Continued

Umění investovat – GK 32

Umění investovat je spojeno se schopností uvést při rozhodování do rovnováhy zdrženlivost (co zachovat naživu) a riskování (co je potřeba změnit). Pokud si chceme v životě uchovat úspěch, musíme se držet svých neochvějných zásad a přitom mít potřebu neustálého vylepšování, … Continued