Česká pracovní skupina vznikla s cílem udržet integritu šíření Genových klíčů v ČR, zajistit strukturu vznikající sítě a také sdružovat její příznivce a rozvíjet spolupráci. Je hlavní složkou pro Genové klíče v Čechách. Zahrnuje ty, kteří se podílí na šíření GK v Čechách, podporují je, spolupracují na projektech, překladech, pořádání akcí a podobných aktivitách. 

Členové skupiny uznávají hodnoty a principy férovosti, transparentnosti, trpělivosti, štědrosti, spolupráce, zodpovědnosti, ohleduplnosti a podílejí se na šíření moudrosti GK v rámci České republiky, přičemž hlavním cílem je udržení integrity a kvality učení, autenticity jeho předávání a ochrana autorských práv.

Pracovní skupina má v současnosti 18 členů. Členská základna je stálá. 

Členové:

Monika Mesároš, Olomouc
Iva Kufr, Hradec Králové
Jana Koudelová, Tišnov
Petr Hrdina, Praha
Lucie Vlasáková, Praha
Marcela Široká, Plzeň
Martina Hanáčková, Jičín
Jaromír Šrubař, Frýdlant n.O.
Hana Poláková, Brno
Gabriela Benešová, Brno
Pavla Krátká, Prostejov
Petra Nedomová, Vyškov
David Kovář, Šluknovský výběžek
Eva Baluchová, Šamorín
Jana Mráčková, on-line
Pavel Martof, Brno
Václav Lukeš, Praha
Klárka Kolářová, Šluknovský výběžek