Genové klíče

  • jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče.
  • jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
  • jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
  • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
  • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolíme. Nabízí přístup jak vědy,matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, tak přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
  • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

 

kolo

Struktura Genových klíčů

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování.

Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími spektrum vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů.

Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je váš osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími příjemnějšími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

 

 

Genové klíče slouží k odemykání našeho vnitřního světa.