Genové klíče jsou transmisí, tedy živoucím sdělením. Už samotným čtením, byť nemusíte některým pasážím roumnět, toto sdělení proniká k jistým částem ve vás. Ty si velmi dobře pamatují a už pouhým čtením se mohou dostavit vhledy, rozvzpomení, inspirace, radost či uklidnění. Genové klíče jsou uspořádány do systému šedesáti čtyř prvků podle staročínského I-ťingu. I přesto, že se jedná o systém se svými pravidly, jedná se o systém otevřený a tvárný. Do jeho pravidel pronikáte postupně a díky tomu můžete poznat sama sebe a pochopit principy fungování světa uvnitř i venku – odhalit přirozený řád na pozadí našich životů. Jeho pochopením se dostáváte do souladu s tímto přirozeným řádem a vnášíte do svého života harmonii. I když jsou Genové klíče systémem, jsou schopny rozebrat všechny vaše dosavadní představy o systému, o sobě a světě, které jsou založeny na kolektivním a individuální strachu, jež v dnešní době masivně ovládá naše životy.

Účelem Genových klíčů je nechat rozkvést potenciál dřímající v každém z nás a pozvednout individuální vědomí i vědomí celého lidského rodu.

Každý, koho Genové klíče zaujmou, má možnost proniknout do této moudrosti:

 

Co mi tedy Genové klíče přinesou?

Především kontemplativní přístup. Rozhodně nenabídnou rychlé porozumění obzvláště, pokud bude člověk spěchat a snažit se. Je důležité vybavit se trpělivostí. Když se ztišíte a jemně vejdete do světa Genových klíčů, máte první krok za sebou. Všechny otázky, které si pokládáte, už od této chvíle nemusí být  zodpovězeny tak, jak jste si představovali. Můžete nechat odpovědi postupně vyplynout. Tento obrat směrem k sobě a důvěra mohou přinést klid mysli, pochopení, harmonii, živost, svobodu, plynutí….. podle toho, co každému z nás chybí.