Každý člověk v sobě nese jedinečné kombinace kódů, k nimž má také on sám ty pravé klíče. Proces odemykání vyššího smyslu života je momentem, kdy vedení přebírá srdce namísto mysli.  

 

Genové klíče odhalují jedinečnou genetickou výbavu každého člověka. Dosud jsme si mysleli, že geny předurčují a ovládají náš život A PRÁVĚ PROTO tomu také tak bylo. Postupem času a vývojem lidského vědomí jsme dospěli k možnostem, které přesahují toto dogma. Připouštíme si možnost, že svoje geny lze přesáhnout. Náš úhel pohledu se postupně rozšiřuje a často již dokážeme vidět problémy a slabé stránky jako dary a potenciál růstu.

Využití darů, které jsou nám díky naší genetické výbavě nabídnuty, je ovlivněno půsebením vnějšího prostředím (kulturní, rodinné, sociální) v době našeho ranného vývoje. Přirozené kvality jsou tak často potlačeny, nevyužity nebo reaktivně vytočeny na vnější svět (přehrávání). O svých talentech v mnoha případech ani netušíme. Podprahově však klepou na dveře a dávají o sobě vědět různými způsoby – necítíme se dobře, život nám nedává smysl, stále narážíme na stejné překážky, jsme nemocní atd. Proto je tak důležité, abychom všechny tyto projevy vnímali jako důležitá sdělení. Odsouváním, rozptylováním a vyhýbáním se svým skutečným darům jen vzdalujeme. Přijměte tedy sou krizi a utrpení jako pobídku k růstu a odhalení svého potenciálu. Své dary můžete odhalit teprve tehdy, když se podíváte do tváře svým stínům. Právě ty jsou surovinou pro vaše vysvobození. Vaše skutečná síla se ukrývá vždy v temných zákoutích vašeho života. Bez nadsázky. I když vám to může znít jako klišé, jedná se o princip života, který tímto způsobem na nás všechny naléhá, abysme se vrátili zpět k sobě a začali si naslouchat.

Vše záleží pouze na frekvenci našeho vědomí. Co to znamená? Náš postoj určuje, jak se určitá situace bude vyvíjet. Pokud ji skutečně vidíme jen z jednoho úhlu, vypadá jako problém, a v životě nám opravdu problém způsobuje. Nejsme-li zároveň schopni vidět i sílu, kterou v té situaci můžeme využít, jsme nuceni se s problémem potýkat a trpět. Uniká nám smysl učební lekce a cítíme se být obětí takové situace. Pozvednout frekvenci svého vědomí znamená pootevřít svoje srdce a připustit si, že situaci nám život nabízí z nějakého důvodu. Třeba nyní ten důvod neznáme, ale nemusíme se cítít jako oběť, obviňovat druhé nebo sebe, bědovat a stěžovat si – ať už navenek nebo uvnitř. Uvědomit si svůj negativní postoj je prvním krokem ve změně frekvence. A ucítíte to ihned ve svém těle. Přestanete se stahovat, vzdorovat, zuřit, litovat. Přijde vám to zbytečné. A i kdyby jste tuto příchuť nadále cítíli, už si budete vědomi zároveň i něčeho většího. Nějakého světla, které vám alespoň na chvíli posvítí na cestu a uklidní vás, že vše je v pořádku tak, jak je. 

Genové klíče vnikají hluboko do našich nevědomých tendencí a strachů. Důvodem, proč nás ovládá strach a dochází k neustálému vyhýbání nebo přehrávání, je zažitá zkušenost, jak vlastní tak kolektivní. Strach nám v určitý okamžik dovedl zachránit život, niméně tuto reakci používáme neustále, aniž bychom byli v bezprostředním ohrožení života. Naše původní instinktivní reakce, která je moudrostí našeho těla, byla chytrou myslí ovládnuta. Myslíme si, že nemáme na výběr a chováme se stále stejným způsobem. Pokusy a snahy své přirozené kvality odstranit či změnit však nepomůže. Omítáním a bojem zůstáváme na nízké frekvenci. Stejně tak pocity studu, viny, odporu k instinktivním reakcím těla zatlačují nevědomé postoje ještě hlouběji. Ve chvíli, kdy o svých tendencích a strachu víte, můžete se v situacích rozhodnout pro jiný pohled na věc a tudíž i jinou reakci. Máte na výběr, jste tedy svobodní. Cesta k osvobození vede přes uvědomění, přiznání, přijetí a pochopení, jež se děje pouze v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Jinými slovy, schopnost s nepříjemnými pocity zůstat a přitom si je uvědomovat, aniž bychom se odpoutali od svého prožívání ve vlastním těle, je branou k rozvinutí potenciálu a zvýšení frekvencí. V té chvíli se objeví dar, který se zde doposud jen skrýval.

Když si začneme své stinné stránky uvědomovat, často na sebe klademe vysoké nároky a očekávání. Nejde o to své stíny vymýtit a rychle se jich zbavit. Touto cestou stíny nezmizí. K osvobození nevedou žádné zkratky, ale jen upřímné přiznání a postupné přijetí. Vždy, když se budete kvůli svým stínům obviňovat, zkuste se soustředit na svůj pokrok a schopnost si uvědomovat. To je vaše obrovská deviza k přijetí. V případě, že se budete soustředit na svou nedostatečnost, posilujete opět nízké frekvence.
Esence našich darů nám vždy přichází na pomoc, abychom si uvědomili svou sílu. Tyto dary proměňují naši osobnost. 
 

Je na čase uvést do rovnováhy naše „zvířecí“ instinkty, emoce a mysl tak, aby byly schopny spolupracovat.