GENOVÉ KLÍČE NA KAŽDÝ DEN

Kruhový kalendář propojuje informace několika systémů a nauk, včetně Genových klíčů, do zjednodušeného spojitého modelu kruhu. Staví most mezi dvourozměrným klasickým kalendářem a vícerozměrným vnímáním času a cyklů přírody. Klasický kalendář odráží naši moderní tendenci lineárního myšlení. Kruhový kalendář je spíše návratem k cyklickým silám kosmu a přírody a vnímání času ve spirále. Tento kalendář vám může neustále připomínat, že vše je navzájem propojeno a my jsme cestovatelé časem, jehož průběh není pouze lineární, ani pouze cyklický, ale spojitý. Existuje čas, který sledujeme podle vnějších ukazatelů, tzv. Chronos (Chronos je vládce času určovaného hodinami, kalendářem, přesně definovaný) a čas, který je naším vnitřním načasováním, tzv. Kairos (Kairos je zástupcem příznivé příležitosti a nejpříhodnějšího okamžiku). Dobrá správa času potřebuje oba tyto časy skloubit. Pokud není vnější a vnitřní čas synchronizován, můžeme se cítit mimo rytmus a rovnováhu.

Inspirací k vytvoření kalendáře mi byl I-ťingový kruh. Linie je symbolem mužského principu, kruh je symbolem ženského principu. Jejich spojením vzniká komplexní spojitý kruh, který má svá pravidla, údaje jsou seřazeny chronologicky a navzájem jsou logicky propojeny. Základem je kruhová konstrukce s paprsky vyčnívajícími směrem ze středu kruhu ven. Představte si, že stojíte uprostřed kruhu odkud vše pozorujete. Záleží jen, kterým směrem se pootočíte.

Podklad kruhu s názvy měsíců a symboly astrologických znamení jsem nejdříve nakreslila a teprve potom v počítači doplnila text a další informace. Kalendář je bohatě barevný a je kombinací ruční i počítačové techniky.

Všechny údaje v kruhu jsou řazeny chronologicky stejným směrem. Zkuste však vnímat kruh jako spirálu, tedy tak, že konec roku nekončí v přesném místě, kde jste začali, ale o stupínek výš (z pohledu 3D).

 

POUŽITÍ

Kalendář si můžete položit na stůl a používat ho ve vodorovné poloze, jelikož jsou všechny jeho části relevantní. Můžete si sever kalendáře zaměřit ke skutečnému severu a použít kalendář jako kompas. Stejně tak si můžete kalendář připevnit na stěnu.

Kalendář slouží k určování genového klíče pro konkrétní datum, k určení jeho partnera či inkarnačního kříže nebo můžete kalendář používat pro další kreativní práci s Genovými klíči a dalšími systémy. Informace nejsou pouhou uzavřenou množinou faktorů, ale slouží jako vstupní brána k další kontemplaci. Kalendář vznikl především k pokročilé práci s Genovými klíči.

Cena kalendáře 220,- Kč včetně DPH

Cena bez 21% DPH 181,82 Kč 

KOUPIT KALENDÁŘ

 

Dostupný od prosince 2020 

Velikost: 43 x 43 cm – plakát v tubusu

Přední strana kalendáře je barevná, obrazová

Zadní strana kalendáře je černobílá a obsahuje všechny potřebné informace, agendu a použití

Tvrdý laminovaný papír, odolný proti poškození (po vyjmutí z tubusu nechejte kalendář, aby se postupně rozvinul, popř. můžete zatížit).

Autorka kalendáře: Markéta Doubravská