Být průvodcem pro ostatní znamená být především světlem sám pro sebe. Genové klíče se neubírají cestou klasických kurzů a certifikací, avšak o to možná více apelují na skutečné vtělení svých principů a jistou dávku pokory, než je začneme sdílet. Nejde o to, naučit se všechny Genové klíče a potom je předávat. Průvodcem se člověk stává postupným nabýváním zkušeností. Po dohodě s autorem Richardem Ruddem a globální komunitou bychom rádi zajistili určitou kvalitu, integritu a rozměr hlubokého lidství v předávání GK i u nás v ČR a na Slovensku, proto vzniká Kruh průvodců. 

Předávání GK se liší v různých fázích jejich vtělování. Proto je tak důležité celou Zlatou cestu nejenom projít, ale i hluboce vtělit a integrovat, nechat si dostatek času. Vždy tak budeme sdílet jen to, co jsme sami integrovali. Nezbytnou součástí je i Umění kontemplace, protože bez schopnosti zpomalit či zastavit se, obrátit se dovnitř a vybudovat si dostatečně konzistentní vnitřní prostor, ze kterého se potom snadno propojíme s okolím, nemůžeme být pro ostatní dostatečnou podporou a vzorem. 

Pokud by vás lákalo zařadit Genové klíče do své existující praxe či oboru, je vřele doporučeno nejdříve prozkoumat svůj vlastní hologenetický profil dostatečně do hloubky pomocí Zlaté cesty. Je důležité si uvědomit, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Každý, kdo touží učení Genových klíčů šiřit, by měl projít svůj hologenetický profil od začátku do konce a to několikrát a nechat jej usadit minimálně dva roky. Teprve poté zkoumat nové způsoby uplatnění Genových klíčů s ostatními kolem sebe. Až ve chvíli, kdy máte důkladně toto učení ve svém osobním životě vtěleno, můžete být inspirací pro druhé. Pro tento druh spolupráce nabízíme možnost vstoupit do Kruhu průvodců, do kterého mohou vstoupit všichni, kteří hodlají s GK pracovat a šířit je. 

V období podzim/zima 2020 zahájíme Kruhu průvodců otevřením oficiálního programu, v rámci kterého zájemci společně projdou Zlatou cestu, Umění kontemplace a hlavně Základní přístup GK, to celé v duchu spolupráce, sdílení, vzájemné výměny zkušeností a podpory. Program nabídne prohloubení schopnosti orientace v profilu při soukromých konzultacích či vedení skupin.

Předpoklady:

Bližší informace o programu nabídneme v září 2020.