Perlová sekvence – projasnění mysli a vize

Třetí díl Zlaté cesty navazuje na předchozí díly a provede vás oblastí profilu, která se soustředí na prosperitu a uplatnění vašich darů a talentů ve společnosti. Tato závěrečná sekvence vám ukáže, jak využít Genové klíče ve vnějším životě, ve vaší práci, ve společnosti. Čeká vás zajímavá kontemplace nad tím, co jsou skutečné kořeny prosperity.  Perla může přinést trvalou vnitřní jasnost a vy se tak dále nemuseli trápit kvůli penězům.

Jak tedy uvést kontemplaci nad GK do praxe? V Aktivační sekvenci jsme aplikovali Genové klíče na svůj životní záměr, ve Venušině sekvenci na své vztahy a nyní jste vyzváni převést tyto předchozí kontemplace v činy.

Genius je odvážný. Ve Venušině sekvence jste se postupně seznámili se svými zraněními. Každé zranění nás něco naučilo a doslova donutilo v sobě objevit něco nového. To znamená, že za každým zraněním se ukrývají dary, a ty vám mohou ukázat nové obzory. Dalším stupínkem je, že tyto dary budete sdílet s ostatními. O tom je Perlová sekvence. Perla doslova odráží odvahu stavu vašeho génia. Může to znamenat novou kapitolu vašeho života, jelikož se váš vyšší záměr vyhoupne na další stupeň svého vyjádření – projeví se ve vnějším světě. 

 

Perlová sekvence se vás ptá:

  • Co je ve vašem životě podstatné?
  • Jak naložíte se svými dary a drahocenným časem, jež vám byly v tomto životě darovány?  

Filantropie není výsadou bohatých, ale je potřebou zdravých. Toto prohlášení je základem učení Perlové sekvence, která je jako třešnička na dortu. Pokud jste dospěli na své cestě až sem, jste připraveni udělat kvantový skok. Takový posun může přijít naprosto nečekaně. Možná si myslíte, že se musí projevit dramaticky jako bouře ženoucí se po obloze. Ale průlom přicházející díky Perle může být odlišný. Jedná se totiž o učení jednoduchosti.

Jakmile se vaše srdce otevře prostřednictvím Venušiny sekvence, propůjčí vašemu životu zcela nový rozměr – otevře vám dveře ke službě světu. Tři hlavní pilíře Perly – vyšší záměr, partnerství a prosperita – jsou propojeny a podporují se navzájem. Kéž vaše srdce nalezne vizi jednoduchosti a vaše mysl se projasní.

Náš svět potřebuje nový druh člověka a nový přístup k podnikání. Perla přibližuje vizi nového filantropického člověka a ukazuje nové možnosti využití peněz.