Osobní hologenetický profil je naše genetická výbava. Poznat své genetické nastavení a žít svůj nejvyšší potenciál je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.
 
Do následujícího formuláře zadáte vstupní data a po vygenerování dat se objeví stránka s krátkým extraktem vašich stěžejních témat vašeho profilu a jeho grafické znázornění. Tento grafický přehled můžete používat velmi kreativně. Po pravé stravě najdete tlačítko pro audio nahrávku vašeho Životního úkolu (v angličtině) a tlačítko s návem Pokročilé, díky kterému si můžete volit zobrazení různých prvků profilu. Pod grafem si lze ještě zvolit, kterou ze sekvencí chcete v profilu sledovat. Vyzkoušejte všechny možnosti, stojí za to. Určitě si nezapomeňte zvolit zobrazení jak genových klíčů, tak linií. S těmi totiž můžete dále pracovat pomocí Zlaté cesty. Nakonec si můžete profil stáhnout do svého počítače v PDF.

 

Hologenetický profil je osobní vnitřní mapa, která ukazuje archetypální vzorce (tzv. stíny), jež blokují náš přirozený projev, a směruje nás na způsob, jakým můžeme tyto vzorce proměnit na své talenty (tzv. dary). Náš profil není popis nějakého pevně daného genetického nastavení, ale spíše představuje tvárnou surovinu. Putování profilem je jako naše putování životem, postupné odemykání a objevování našich talentů. Zkuste se začíst do klíčových slov vašich darů a siddhi, abyste si udělali představu o tom, jaký je váš vyšší potenciál. Podívejte se na klíčová slova stínů představující možné překážky, které na cestě životem potkáváte. 

Hologenetický profil vychází ze systému zvaného Human design, jedná se o výpočet na základě času, data a místa narození. Přesně určí konkrétní postavení Slunce a planet v okamžiku vašeho narození a rozmístí je do kruhu či mandaly zvané I-ťingový kruh. I-ťingový kruh je prastarý nástroj, který uspořádává šedesát čtyři hexagramů I-ťingu ne do tradiční mřížky, ale do kruhu. Tímto způsobem HP poukazuje na kvality, jež nám byly v tento důležitý moment vtištěny.
 

Hologenetický profil převádí jedinečný okamžik vtisku (imprinting) – v momentě vašeho narození – do soustavy souřadnic v časoprostorovém kontinuu. Souřadnice jsou pak jako odpovídající protějšky zaneseny do mapy šedesáti čtyř kodonů v naší DNA. Poté genové klíče slouží k rozpoznání archetypálního významu těchto čísel. Přestože to může znít složitě, ve skutečnosti je to logické a velmi jednoduché. Někteří pochopitelně mohou zpochybnit souvislost vzniku lidské DNA s rozmístěním planet. Avšak pokud budeme vesmír, v němž žijeme, chápat jako holografický, pak uvidíme, že v rámci časoprostoru se všechny vzory propojují do jedné obrovské hyperdimenzionální matrice. Z tohoto důvodu obrazce vytvářené na nebi vždy bezprostředně korespondují s rodícím se životem. To však neznamená, že jedno ovlivňuje druhé, ve skutečnosti jsou obě roviny propojeny na kvantové úrovni.

Když se člověk poprvé seznamuje s Genovými klíči, zjišťuje, že zde existuje mnoho různých prvků a postupů, které tvoří základ tohoto poznání. V podstatě je můžeme zjednodušit na tři základní oblasti:

  1. Kniha Genové klíče – vaše mapa
  2. Hologenetický profil– váš kompas
  3. Zlatá cesta – vaše putování

Váš profil je osobní mapou k jedinečným vnitřním krajinám a obzorům vašeho vědomí. Zlatá cesta popisuje transformační trasu po této mapě. Jedná se o vaši individuální cestu tajemstvím Genových klíčů, a jakmile ji následujete, může ve vašem životě vyvolat řadu změn.

Před začátkem této cesty budete potřebovat výtisk knihy Genové klíče a také podklady k vlastnímu hologenetickému profilu.

 

Jak se samostatně orientovat v profilu

Profil, který si vygenerujete, je grafickou mapou. Skládá se z jedenácti oblastí, jež jsou propojeny dráhami. Oblast se vždy věnuje určitému životnímu tématu. Dráhy ukazují směr a souvislost mezi oblastmi. Celý profil je rozdělen na tři sekvence, tedy tři části zvané: Aktivační sekvence, Venušina sekvence a Perlová sekvence.

Pro základní orientaci v profilu si jednoduše vyhledávejte v knize jednotlivé genové klíče, jejichž čísla jsou napsána v každém kolečku (oblasti) před desetinnou čárkou. Při kontemplaci nad profilem doporučujeme začít na jeho přirozeném začátku, tedy začít Aktivační sekvencí, poté Venušinou sekvencí a na závěr Perlovou sekvencí.

Čísla za desetinnou čárkou jsou tzv. linie, jejichž základní charakteristiky najdete spolu s podrobnějšími informacemi o prvcích profilu, jejich vazbách a sekvencích zde: Prvky hologenetického profilu.

Podrobný průvodce, tzv. Zlatá cesta, který se zabývá jemnými nuancemi, souvislostmi, detailním popisem jednotlivých oblastí, drah a linií se v současnosti překládá do češtiny a jeho první část je dostupná v tištěné podobě. Kdo z vás umí zdatně anglicky, může si na anglických stránkách tohoto podrobného průvodce za poplatek objednat pod názvem Golden Path Program.

 

Kontemplace

Ústřední osou protínající Genové klíče je Umění kontemplace.

Jejím prostřednictvím do sebe trvale vstřebáváte pravdy ukryté v klíčích. Každý klíč obsahuje jedinečné poselství a každé poselství potřebuje svůj čas na to, aby se vstřebalo, pak teprve se začnou v našem životě projevovat změny. Rozjímání je mnohem více než jen přemýšlením o něčem. Jedná se o přímé absorbování vesmírné pravdy na fyzické, emoční a mentální úrovni. Proto je vhodné vykročit na svou pouť Genovými klíči uvolněně a s notnou dávkou trpělivosti. Vstoupit na cestu kontemplace znamená vnitřně zpomalit, abychom mohli začít vidět věci kolem sebe jasněji. Zkuste si s nimi pohrávat, vnášíte tak do nich sílu své představivosti, až se nakonec vaše tělo rozzáří dosud nepoznanou lehkostí.

Smyslem Genových klíčů je zažehnout světlo, které ve vás dřímá. Jsou kontemplací nad samotným světlem. Tajemství spočívá v trvalém rozjímání. V tomto ohledu je tedy kontemplace předmětem celoživotního úsilí. To neznamená, že by člověk musel nad Genovými klíči rozjímat až do konce svého života. Znamená to, že v určitém okamžiku vstřebáte jejich moudrost natolik, že už je nebudete potřebovat. Začnete zkrátka ztělesňovat pravdu jejich moudrosti.

 

Pokud se v profilu sami neorientujete, kde se lze dovědět více

  • NA OSOBNÍM SETKÁNÍ

Zájemcům nabízím osobní konzultaci, kde seznamuji s principy Genových klíčů a provádím osobním profilem.