Osobní hologenetický profil je naše genetická výbava. Poznat své genetické nastavení a žít svůj nejvyšší potenciál je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.

Každý genový klíč zastupuje určitý aspekt jednoty/vesmíru. Všechny klíče dohromady tvoří celek a všechny jsou nepostradatelné. Jsou to určité archetypální síly vlastní všemu okolo nás i v nás. Každý z nás může pozorovat vzorce těchto sil, které operují v našem životě. Obsahujeme tedy všechny tyto síly, ale jen některé z nich jsou jistým způsobem u každého jedince dominantní. Tyto dominantní síly můžeme zjistit pomocí místa a času narození. K tomu právě slouží tzv. hologenetický profil, který převádí jedinečný okamžik našeho zrození do soustavy souřadnic v časoprostorovém kontinuu. Přesně určí konkrétní postavení Slunce a planet v okamžiku vašeho narození a rozmístí je do kruhu či mandaly zvané I-ťingový kruh. I-ťingový kruh je prastarý nástroj, který uspořádává šedesát čtyři hexagramů I-ťingu ne do tradiční mřížky, ale do kruhu. Genové klíče tedy slouží k rozpoznání archetypálního významu těchto čísel. Tímto způsobem HP poukazuje na kvality, jež nám byly v tento důležitý moment vtištěny. Hologenetický profil vám pomůže rozpoznat přirozené síly, které utváří váš osud. Profil nazýváme „hologenetickým“, neboť vše v něm je propojeno se vším – stejně jako celá DNA vašeho těla funguje jako jednotné informační pole. Když začínáte kontemplovat nad konkrétními genovými klíči ve svém profilu, postupně aktivujete ve svém fyzickém těle odpovídající vzorce. Právě proto je zacházení s osobním profilem tak mocným nástrojem.

Stejný princip určování najdete u horoskopu a všech podobných systémů. Jak nahoře, tak dole. Zákony všech sil operujících v časoprostoru platí pro vše existující.

 
Do následujícího formuláře zadáte vstupní data a po vygenerování dat se objeví stránka s krátkým extraktem vašich stěžejních témat vašeho profilu a jeho grafické znázornění. Tento grafický přehled můžete používat velmi kreativně. Po pravé stravě najdete tlačítko pro audio nahrávku vašeho Životního úkolu (v angličtině) a tlačítko s návem Pokročilé, díky kterému si můžete volit zobrazení různých prvků profilu. Pod grafem si lze ještě zvolit, kterou ze sekvencí chcete v profilu sledovat. Vyzkoušejte všechny možnosti, stojí za to. Určitě si nezapomeňte zvolit zobrazení jak genových klíčů, tak linií. S těmi totiž můžete dále pracovat pomocí Zlaté cesty. Nakonec si můžete profil stáhnout do svého počítače v PDF.

 

Hologenetický profil je osobní vnitřní mapa, která ukazuje archetypální vzorce (tzv. stíny), jež blokují náš přirozený projev, a směruje nás na způsob, jakým můžeme tyto vzorce proměnit na své talenty (tzv. dary). Náš profil není popis nějakého pevně daného genetického nastavení, ale spíše představuje tvárnou surovinu. Putování profilem je jako naše putování životem, postupné odemykání a objevování našich talentů. Zkuste se začíst do klíčových slov vašich darů a siddhi, abyste si udělali představu o tom, jaký je váš vyšší potenciál. Podívejte se na klíčová slova stínů představující možné překážky, které na cestě životem potkáváte. 

Když se člověk poprvé seznamuje s Genovými klíči, zjišťuje, že zde existuje mnoho různých prvků a postupů, které tvoří základ tohoto poznání. V podstatě je můžeme zjednodušit na tři základní oblasti:

  1. Kniha Genové klíče – vaše mapa
  2. Hologenetický profil– váš kompas
  3. Zlatá cesta – vaše putování

Váš profil je osobní mapou k jedinečným vnitřním krajinám a obzorům vašeho vědomí. Zlatá cesta popisuje transformační trasu po této mapě. Jedná se o vaši individuální cestu tajemstvím Genových klíčů, a jakmile ji následujete, může ve vašem životě vyvolat řadu změn.

Před začátkem této cesty budete potřebovat výtisk knihy Genové klíče a také podklady k vlastnímu hologenetickému profilu.

 

Jak se samostatně orientovat v profilu

Profil, který si vygenerujete, je grafickou mapou. Skládá se z jedenácti oblastí, jež jsou propojeny dráhami. Oblast se vždy věnuje určitému životnímu tématu. Dráhy ukazují směr a souvislost mezi oblastmi. Celý profil je rozdělen na tři sekvence, tedy tři části zvané: Aktivační sekvence, Venušina sekvence a Perlová sekvence.

Pro základní orientaci v profilu si jednoduše vyhledávejte v knize jednotlivé genové klíče, jejichž čísla jsou napsána v každém kolečku (oblasti) před desetinnou čárkou. Při kontemplaci nad profilem doporučujeme začít na jeho přirozeném začátku, tedy začít Aktivační sekvencí, poté Venušinou sekvencí a na závěr Perlovou sekvencí.

Čísla za desetinnou čárkou jsou tzv. linie, jejichž základní charakteristiky najdete spolu s podrobnějšími informacemi o prvcích profilu, jejich vazbách a sekvencích zde: Prvky hologenetického profilu.

Podrobný průvodce, tzv. Zlatá cesta, který se zabývá jemnými nuancemi, souvislostmi, detailním popisem jednotlivých oblastí, drah a linií se v současnosti překládá do češtiny a jeho první část je dostupná v tištěné podobě. Kdo z vás umí zdatně anglicky, může si na anglických stránkách tohoto podrobného průvodce za poplatek objednat pod názvem Golden Path Program.

 

Kontemplace

Ústřední osou protínající Genové klíče je Umění kontemplace.

Jejím prostřednictvím do sebe trvale vstřebáváte pravdy ukryté v klíčích. Každý klíč obsahuje jedinečné poselství a každé poselství potřebuje svůj čas na to, aby se vstřebalo, pak teprve se začnou v našem životě projevovat změny. Rozjímání je mnohem více než jen přemýšlením o něčem. Jedná se o přímé absorbování vesmírné pravdy na fyzické, emoční a mentální úrovni. Proto je vhodné vykročit na svou pouť Genovými klíči uvolněně a s notnou dávkou trpělivosti. Vstoupit na cestu kontemplace znamená vnitřně zpomalit, abychom mohli začít vidět věci kolem sebe jasněji. Zkuste si s nimi pohrávat, vnášíte tak do nich sílu své představivosti, až se nakonec vaše tělo rozzáří dosud nepoznanou lehkostí.

Smyslem Genových klíčů je zažehnout světlo, které ve vás dřímá. Jsou kontemplací nad samotným světlem. Tajemství spočívá v trvalém rozjímání. V tomto ohledu je tedy kontemplace předmětem celoživotního úsilí. To neznamená, že by člověk musel nad Genovými klíči rozjímat až do konce svého života. Znamená to, že v určitém okamžiku vstřebáte jejich moudrost natolik, že už je nebudete potřebovat. Začnete zkrátka ztělesňovat pravdu jejich moudrosti.

 

Pokud se v profilu sami neorientujete, kde se lze dovědět více

  • NA OSOBNÍM SETKÁNÍ

Zájemcům nabízím osobní konzultaci, kde seznamuji s principy Genových klíčů a provádím osobním profilem.