Osobní hologenetický profil je naše genetická výbava. Poznat své genetické nastavení a žít svůj nejvyšší potenciál je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.

Každý genový klíč zastupuje určitý aspekt jednoty. Všechny klíče dohromady tvoří celek a všechny jsou nepostradatelné. Jsou to určité archetypální síly vlastní všemu okolo nás i v nás. Každý z nás může pozorovat vzorce těchto sil, které operují v našem životě. Obsahujeme tedy všechny tyto síly, ale jen některé z nich jsou jistým způsobem u každého jedince dominantní. Tyto dominantní síly můžeme zjistit pomocí místa a času narození. K tomu právě slouží tzv. hologenetický profil, který převádí jedinečný okamžik našeho zrození do soustavy souřadnic v časoprostorovém kontinuu. Přesně určí konkrétní postavení Slunce a planet v okamžiku vašeho narození a rozmístí je do kruhu či mandaly zvané I-ťingový kruh. I-ťingový kruh je prastarý nástroj, který uspořádává šedesát čtyři hexagramů I-ťingu ne do tradiční mřížky, ale do kruhu. Tímto způsobem profil poukazuje na kvality, jež nám byly v tento důležitý moment vtištěny. Hologenetický profil vám pomůže rozpoznat přirozené síly, které utváří váš osud. Profil nazýváme „hologenetickým“, neboť vše v něm je propojeno se vším – stejně jako celá DNA vašeho těla funguje jako jednotné informační pole. Když začínáte kontemplovat nad konkrétními genovými klíči ve svém profilu, postupně aktivujete ve svém fyzickém těle odpovídající vzorce. Právě proto je zacházení s osobním profilem tak mocným nástrojem.

Vygenerujte si svůj profil

Do následujícího formuláře zadáte vstupní data a po vygenerování dat se objeví stránka s krátkým extraktem vašich stěžejních témat vašeho profilu a jeho grafické znázornění. Tento grafický přehled můžete používat velmi kreativně. Po pravé stravě najdete tlačítko pro audio nahrávku vašeho Životního úkolu (v angličtině) a tlačítko s návem Pokročilé, díky kterému si můžete volit zobrazení různých prvků profilu. Pod grafem si lze ještě zvolit, kterou ze sekvencí chcete v profilu sledovat. Vyzkoušejte všechny možnosti, stojí za to. Určitě si nezapomeňte zvolit zobrazení jak genových klíčů, tak linií. S těmi totiž můžete dále pracovat pomocí Zlaté cesty. Nakonec si profil stáhněte do svého počítače v PDF, e-mailem jej nezasíláme.