Kontemplační kruh je otevřen všem, kteří aspirují na průvodce či vedoucí lokální skupiny GK a mají zájem GK šířit (nebo tak již činí). Naším záměrem je sdružit všechny osoby, které si přejí spolupracovat a utvářet konzistentní síť. Být průvodcem pro ostatní znamená být především světlem sám pro sebe. Genové klíče se neubírají cestou klasických kurzů a certifikací, avšak o to možná více apelují na skutečné vtělení svých principů a jistou dávku pokory, než je začneme sdílet. Nejde o to, naučit se všechny Genové klíče a potom je předávat, ale postupným nabýváním zkušeností. Po dohodě s autorem Richardem Ruddem a globální komunitou bychom rádi zajistili určitou kvalitu, integritu a rozměr hlubokého lidství v předávání GK i u nás v ČR a na Slovensku, proto vzniká Kontemplační kruh.

Náplní kruhu bude společná kontemplace různých témat, vzájemná podpora a sdílení zkušeností, spolupráce na projektech a živá setkávání. Budete vyzváni, abyste se odvážili s vyšším vědomím experimentovat a přitom vnímali organický a samosprávný princip vlastní moudrosti. Samotná transmise GK se již postará o vaše vyškolení. Hlavní záměrem je prohlubovat své osobní zkušenosti s GK, podporovat konzistenci, kvalitu a integritu předávání moudrosti GK, ochrana autorských práv a sdílení zodpovědnosti za šíření transmise. GK nejsou terapeutickým nástrojem ani technikou či metodou, které je třeba vyučovat sebe nebo druhé. Naopak nás vyzývají, abychom ztělesňovali své dary a ukotvili je ve své kontemplativní praxi a stali se oporou v každodenních interakcích s druhými lidmi.

Program Kontemplačního kruhu je dvouletý, celkem 7 jednodenních setká. Každé setká proběhne na určité téma (podstata hologenetického profilu, dráha individuace, příběh linií, rodiny kodonů, podstata kontemplace atd.). 

Vstup do Kontemplačního kruhu je možný po absolvování Úvodní dílny, kde vás seznámíme se záměrem založení Kontemplačního kruhu, s možnostmi dalšího vývoje v rámci GK, položíte si pár zásadních otázek a pobavíme se o osobních předpokladech pro vstup do kruhu. Po Úvodní dílně se můžete rozhodnout pro vstup do Kontemplačního kruhu.

Termíny Úvodní dílny pro vstup do KK 2021-23:

  • 28. května 2021 – Fara Bohdalice u Vyškova
  • 11. června 2021 – Jičín
  • 27. srpna 2021 – Praha

Kontaktní osoba pro příjem přihlášek: Monika Mesároš, kruh@genoveklice.cz

Další Kontemplační kruh bude otevřen v roce 2023.

Předpoklady pro účast:

 

za České centrum pro GK se na vás těší tým 5M

Kontemplační kruh je veden pod záštitou Českého centra pro GK

 

„Být průvodcem pro druhé znamená stát se nejdříve světlem sám pro sebe“ RR.