Autor Genových klíčů Richard Rudd spolu s několika přáteli založili v roce 2016 neziskovou společnost Gene Keys Society, jejímž účelem je umožnit globální přístup k učení Genových klíčů a současně zajistit integritu jeho poselství. Členem společnosti se může stát každý, kdo se touží setkávat, komunikovat, sdílet a podporovat společnou vizi GK. Společnost také dává možnost stát se ambasadorem, který je zkušeným oficiálním šiřitelem Genových klíčů. V rámci Gene Keys Society vznikají také různá národní sdružení, která operují v různých zemích po celé planetě. 

 

Principy a hodnoty Gene Keys Society, které jsou platné rovněž pro spolupráci v ČR

Společnost Gene Keys Society je mezinárodní zastřešující organizace, která vznikla s cílem uchování a šíření nejvyšších lidských hodnot obsažených v učení Genových klíčů. Ctí základní principy, kterými jsou individuální svoboda každého člena a zároveň respekt pro celou společenost. Všichni členové se snaží udržovat posvátnou rovnováhu mezi svobodou a zodpovědností kolektivního života. Jejich činy by měly vycházet z těchto principů, v duchu zdvořilosti, soucitu a spolupráce.

Společnost existuje, aby sdílela a šířila základní moudrost učení Genových klíčů a to prostřednictvím všech zúčastněných. Její členové se zavazují, jak individuálně, tak kolektivně, ztělesňovat principy Genových klíčů prostřednictvím čestného chování v jejich každodenním životě a v komunitách, jež sdílejí s ostatními. Členové také uznávají, že takové ztělesnění vyžaduje velkou trpělivost a vyspělost, a souhlasí s tím, že se budou navzájem podporovat prostřednictvím výzev, které taková cesta přináší. Učení Genových klíčů nabízí silnou transformativní cestu pro jednotlivce a skupiny k postupu na vyšší úroveň vědomí. Toho je dosaženo rozpoznáváním a transmutací vlastních vzorců chování oběti prostřednictvím sebeuvědomění a hlubokého rozjímání. Členové Společnosti tak musí mít vysoký smysl pro osobní zodpovědnost a pokoru, která se vždy snaží vidět to nejlepší v jiných, bez ohledu na okolnosti.

Společnost Gene Keys Society je založena na pevné víře v důležitost inovací, tvořivosti a vzájemného obohacení s dalšími obory, naukami a systémy. Společnost vybízí členy, aby prozkoumali nové způsoby uplatnění Genových klíčů s ostatními kolem sebe až ve chvíli, kdy mají důkladně toto učení ve svém osobním životě vtěleno. Také vybízí k uvědomění, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Proto je doporučeno, aby každý, kdo touží učení Genových klíčů šiřit, by měl projít svůj hologenetický profil od začátku do konce a to několikrát a nechal jej usadit minimálně dva roky.

Podněcuje členy, aby sdíleli své nápady, postřehy a projekty se společností v duchu spolupráce a transparentnosti. Zásady filantropie, velkorysosti a poctivosti jsou pro učení Genových klíčů zásadní. O lidstvu lze skutečně říci, že postupuje kupředu, jen když sdílí prosperitu všichni společně, když duch nesobecké služby prostupuje celou kulturou a strukturou společnosti a jejích členů.

V duchu poctivosti a rovnováhy členové, kteří používají Génové klíče pro komerční užitek, souhlasí s tím, že společnosti nabídnou zpět určité procento svých výdělků. Společnost Gene Keys Society je otevřená všem lidem, kteří si přejí společně vytvořit nový model lidské společnosti založený na nejvyšších zásadách integrity, transparentnosti a harmonie. Členové jsou vyzváni, aby upozornili vždy, když si všimnou, že jsou uvedené zásady a hodnoty někým porušeny, a souhlasí s tím, že takové upozornění zvládnou v duchu laskavosti, zdvořilosti a odpuštění.

Členem Gene Keys Society se můžete stát také vy – https://genekeys-society.com/

 

Česká pracovní skupina

Výše zmíněné principy a hodnoty jsou vodítkem pro ty z vás, kteří byste rádi Genové klíče šířili v ČR – tzn. pokud byste je doporučovali dále, čerpali z nich či využívali určité nabyté znalosti ve své praxi. Jste-li vážným zájemcem, připojte se do české pracovní skupiny, kde se dozvíte další informace, jak s GK nakládat a jak se můžete i vy zapojit do dění v naší zemi. Předávat komplexní učení Genových klíčů a tvořit z nich další produkty je možné pouze, pokud se stanete oficiálním ambasadorem. 

 

Spolupracující partneři v rámci ČR

Mgr. Martina Hanáčková, Jičín

Terapeutka v oblasti emočního zdraví – od 2012 v oblasti výchovy malých dětí, obzvláště v období prvního vzdoru, kdy se zakládají emoční programy na celý život, viz. www.studiostastnychdeti.cz.

Od 2016 přichází do jejího života i oblast kvantové medicíny viz. www.uzdravimesesami.cz, kdy přes vnitřní procesy a práci se svým emočním světem můžeme dojít k mnohému uzdravení, i z těch nejvážnějších či dlouhotrvajících obtíží.

Genové klíče jsou jí od samého počátku existence knihy v ČR cenným nástrojem při pomoci i na cestě svého osobního rozvoje. Ve svém okolí zajišťuje distribuci knihy GK a pro zájemce pravidelné setkávání nad knihou, popř. organizaci workshopů.

 

 

Mgr. Hana Poláková, Brno

Celostní terapeutka. Pečuje o duši a tělo. Její předností je mnohaletými zkušenostmi ověřený a zušlechťovaný talent empatie a vnitřního vhledu. V rámci své terapeutické praxe vám může pomoci seznámit se s Genovými klíči a způsobem jak s nimi zacházet, aby se ve vašem životě mohly uskutečnit frekvenční změny, které vás přiblíží k univerzálními řádu a hlavně vaší životní spokojenosti a souladu.

Věnuje se také astropsychologii, vůním a esenciálním olejům. Ráda míchá voňavé a léčivé osobní elixíry na míru. Je vdaná a má tři dcery. Žije se svojí rodinou v Brně.   

www.hanapolakova.cz

 

 

 

Bc. Jana Mráčková

Jana se podílela na překladu knihy Genové klíče a nyní i na překladu Zlaté cesty. Pochází z pošumavského maloměsta, žila pár měsíců na Kanárech, nyní žije více jak rok v Dánsku. Vystudovala bohemistiku v Brně, čeština ji odjakživa okouzlovala. Pár let sbírala zkušenosti napříč všemožnými obory – od projektové manažerky, přes vedoucí volnočasového klubu pro mládež až po servírku.

Poslední roky cestuje: „A každá cesta mi přinesla větší sebereflexi a posun než tisíc seminářů nebo knih. Věřím v sílu prožitku, i proto mám blízko ke Genovým klíčům – protože ta kniha se nečte, ale spíš prožívá. Dnes jsem o něco zralejší než před lety, a tak si užívám klid i tvůrčí potenciál „obyčejné“ každodennosti. Miluju silnou kávu, dobré jídlo, útulný domov, vůni a krásu květin… a hor. Z pohybu mám nejradši procházky, plavání a tanec… a občasné porýpání se v zahrádce. Večer mě obvykle najdete v posteli s knihou nebo na terase se sklenkou vína ve společnosti těch, které miluju, pravděpodobně budeme rozjímat nad životem. Někdy mě ale můžete i v pozdních hodinách zastihnout u počítače… dělat to, co miluju asi nejvíc – svou práci – psaní všeho druhu.“ 

www.liveinspirit.cz

www.papirovestesti.cz

  

Jana Koudelová, Tišnov

„Spolupráce otevírá bránu a prostor k celostnímu léčení a uzdravení, otevírá bránu k sebepoznání“.

Když jsem se vydala cestou uzdravování, nejdřív jsem se potkala s klasickou homeopatií, která je medicínou budoucnosti a moderním šamanstvím. Během svého zrání a své homeopatické praxe jsem poznala i sílu a milost procesu skutečného odpuštění, které vnímám jako konečnou stanici na cestě stát se sjednoceným a dobrým člověkem. Do této konečné stanice nás doprovází mnoho pomocníků, tím nejcelostnějším jsou Genové klíče a naše prožitky s nimi spojené. Ráda pomáhám ostatním s pochopením Genových klíčů na osobní i kolektivní rovině, což mně přináší další úžas nad celým systémem Genových klíčů. Začala jsem psát genové příběhy na míru – na základě osobního hologenetického profilu. Když je to možné, propojím příběh i o poznatky vyplývající z barev naší duše i osobnosti.

www.kvetzivota.eu