Čtyři Primární dary a objevování vašeho génia

Některá odhalení týkající se Genových klíčů se opírají o základy systému Human Design. Human designový profil obsahuje tytéž čtyři souřadnice, které zde označujeme jako čtyři Primární dary. Human design je nazývá „inkarnační kříž“ a dohromady představují více než sedmdesát procent našeho bytí.

 

Autor Richard Rudd píše:

„Když jsem Human design studoval, tyto čtyři souřadnice mě nepřestávaly fascinovat. Po celá léta jsem nad nimi hluboce kontemploval. A jednoho dne mne konečně prostoupilo světlo. Ty souřadnice nebyly pouhou uzavřenou množinou faktorů, která by jednotlivého člověka charakterizovala jako soubor oddělených znaků. Byl to kód a každý kód ukrývá tajemství. A tohle tajemství jsem mohl odhalit jedině pomocí sekvence – podobně jako u kombinačního zámku na trezorech.

Jako většina lidí i já miluji tajemství. Avšak za ty roky jsem se něčemu přiučil. Že záhadu můžeme odhalit, ale nikdy ne rozluštit. Není na nás, abychom skutečným tajemstvím, jakým je například život sám, porozuměli svou logickou myslí. Vyřešit můžeme hádanky, ale nikoli opravdová tajemství. Vy sami jste takovým mystériem. Existuje mnoho systémů, které o sobě prohlašují, že záhadu zvanou člověk vyřešily. Mohou se pokusit rozškatulkovat nás do skupin, charakterů a typů, ale žádnou lidskou bytost nelze tímto způsobem rozebrat na kousky. Jsme předurčeni k tomu být záhadou. Když tohle víme, můžeme vědomí prozkoumávat svobodně a neomezeně. Není třeba se učit něco nového. Kontemplace nevyžaduje učení, přináší jen odhalování, pootevírání a rozvíjení. Existují odpovědi, ale neexistuje odpověď, která by měla definitivní platnost.“

Vaše čtyři Primární dary jsou živoucími archetypy, které plují na vlnách tohoto tajemství. Jsou to otisky kódů pohupujících se v hologramu časoprostoru. Stejně jako šedesát čtyři hexagramů I-ťingu i genové klíče jsou branami k tomu, co dynamicky propojuje vše jsoucí – branami k proměně. Čtyři Primární dary jsou semínky vaší potenciální osobní transformace. Možná vypadají jen jako obyčejná slova na papíře, ale ve skutečnosti do vás proniknou, jakmile je natrvalo zalije světlo vaší kontemplace. Pak začnou přenastavovat způsob, jakým sami sebe vnímáte, jakým jste usazeni ve vlastním těle, způsob, jakým reagujete na život.

Aktivační sekvence představuje začátek vaší cesty živoucí matricí Genových klíčů. Jedná se o praktický nástroj, jehož pomocí odemknete vyšší záměr ukrytý ve vaší DNA. Čtyři Primární dary jsou pilíře vašeho génia a díky kontemplaci můžete pochopit, že je v nich zakódováno živoucí vlákno vašeho předurčení. Dokud skutečně neporozumíte každému z těchto čtyř genových klíčů – svému Životnímu úkolu, Evoluci, Vyzařování i Vyššímu záměru – pak určité cesty vašeho osudu zůstanou ještě uzavřené.

Sekvence je ve Zlaté stezce vždy tím klíčovým prvkem. Vše je uvnitř nás poskládáno sekvenčně a vše se odvíjí v sekvencích, včetně genetického uspořádání. Ke všem fyzickým změnám dochází, když se někde uvnitř nás aktivuje sekvence. Aby proběhla buněčná proměna, RNA rozepne DNA tím, že spustí řetězec nukleotidů v určitém sledu, tedy v sekvenci. Veškeré procesy života fungují stejným způsobem. Evoluce je vlastně kódem, který samovolně sám sebe spouští v sekvenčních krocích. Pomyšlení na to, že všechny záhady života jsou chráněné těmito skrytými kódy, je uklidňující a vzrušující zároveň. Věda odkrývá fyzická tajemství, avšak kontemplace otevírá mystéria duchovní. A co se týče veškerých odhalení, která Genové klíče postupně přinášejí, vše začíná zde – ve vaší Aktivační sekvenci.

Pokud jste se seznámili se základními prvky profilu, s charakteristikou jednotlivých sekvencí, můžete se na chvíli ponořit do části Aktivační sekvence a věnovat se oblasti zvané Životní úkol a dráhy zvané Výzva.

 

Dráha Výzvy

S první konfrontací se setkáváme ihned na počátku naší Zlaté cesty. Ústředním předpokladem Genových klíčů je skutečnost, že každý stín v sobě nese dar. Proto se musíme povahou svých stínů začít zabývat, abychom dary, které se v nás skrývají, získali. To je naší výzvou. Výzvou, která hlasitě zaznívá v nitru každého člověka. Právě na základě této prvotní archetypální výzvy naše životy rozkvétají, nebo se rozpadají. Vždy když jde o Genové klíče, musíme být připraveni na určitý stupeň vnitřního nekomfortu, neboť celá podstata naší práce spočívá v tom, že se odvážíme nahlížet pod pokličku svých stínů a začínáme si je více uvědomovat ve svém každodenním životě.

Budete-li se seznamovat se svou výzvou, je potřeba vidět až do morku kostí specifické dynamiky mezi dvěma genovými klíči, které dráha spojuje. V tomto případě spojuje dráha Výzvy dvě oblasti, každou z nich zastoupenou určitým genovým klíčem – oblast Životního úkolu a oblast Evoluce.

 

Oblast Životního úkolu

Své putování můžeme začít kontemplací nad genovým klíčem, který vyjadřuje náš Životní úkol. Životní úkol je špičkou ledovce celého profilu. Je místem, kde se náš hlubší záměr setkává s vnějším světem. Existuje mnoho projevů Životního úkolu. Jedním z nich je naše vnější práce čili to, co máme v životě dělat – ve smyslu kariéry, zaměstnání nebo každodenních aktivit. Tento genový klíč je dobrým ukazatelem, pro co se na tomto světě hodíme úplně nejlépe. Avšak genové klíče nelze brát doslovně. Spíše poskytují osnovu pro náš životní příběh. A je na každém z nás, jak je začleníme do vnější role, kterou žijeme. Když se podíváme na stín tohoto genového klíče, můžeme rozpoznat ve své povaze vzorec, který nám brání najít si roli, která by nám perfektně seděla.

Stín

Naprosto odlišným typem Životního úkolu je naše vnitřní práce. Stín Životního úkolu vskutku poukazuje na problém, s nímž se budeme ve svém životě opakovaně střetávat, dokud se s ním plně nesmíříme. To je naším vnitřním Životním úkolem. Existují v podstatě tři fáze, které doprovází transformaci našich stínů. Je to uznání stínu, smíření se s ním a jeho naprosté přijetí. Nejprve si však musíme vůbec připustit, že je daná záležitost součástí našeho života. Většinou není možné okamžitě přejít k přijetí stínu. Své stinné stránky můžeme nenávidět, stydět se za ně, mohou nás nesnesitelně štvát. Avšak musíme nejprve začít s tím, že jim prostě dovolíme existovat. Pravděpodobně zjistíme, že se v našem životě neprojevují permanentně. Je potřeba je sledovat. Jakmile se nám podaří uznat jejich existenci, jsme připraveni se s nimi smířit, a smíření je krásná věc. Smíření znamená, že naše vnitřní práce nese své plody. Sebrali jsme odvahu a přijali zodpovědnost za něco uvnitř sebe. Smíření zažehne oheň transformace a v jeho rudé záři vstupuje do hry poslední fáze – přijetí. Zhluboka se nadechneme a stín se vším všudy propustíme. Jedině tato totálnost zcela transformuje naše vnitřní negativní vzorce. Znamená to, že této své životní výzvě plně otevíráme své srdce.

Dar

Každý stín v sobě ukrývá dar. A proces jeho přetvoření nelze uspíšit. Tohle je potřeba si ujasnit. Výzvu nestačí rychle transformovat a pak se jen posunout k další části svého profilu. Tahle Výzva nás bude doprovázet po celou naši cestu. Je jejím ústředním tématem.  Během prozkoumávání vnitřních úrovní našeho hologenetického profilu porozumíme způsobu, jakým přijetí této dráhy otevírá v profilu i všechna ostatní vrátka. Vrátka, za nimiž číhají jiné, ještě hlubší stíny. Avšak ty nám následně přinášejí zase další dary. Každým rozpoznáním negativního vzorce a jeho následným přijetím si osvojujeme nový dar. Konec konců všechny dary jsou vzájemně propojené a stejně tak stíny. Tyto souvislosti budeme průběžně díky trvalé kontemplaci odhalovat. Náš Životní úkol nám začne být jasnější, jakmile v sobě odemkneme úroveň jeho daru. Naše vnitřní práce ovlivňuje naši vnější práci. To platí obecně.

 Siddhi

Úroveň siddhi reprezentuje neviditelnou božskou esenci našeho Životního úkolu, který se projevuje ve vnějším světě. Abychom si udrželi vnitřní rovnováhu, je dobré připomínat si ve své mysli a ve svém srdci během kontemplace nad stínem svého Životního úkolu také jeho siddhi. Je skutečně potřebné uchovávat si kvalitu tohoto siddhi a nacházet v sobě jeho esenci. To je tím, co zde máme vykonat. Je to hlavní zápletka našeho životního příběhu. A až nás cesta kontemplace zavede na konec Zlaté cesty, ještě jednou se k tomuto genovému klíči vrátíme – ale už v nové, zcela odlišné oktávě. Tohle siddhi proto neustále neste ve svém srdci po celou dobu vašeho putování. A budete-li mít štěstí, na konci cesty se vám nějakým způsobem odhalí.

Konkrétní výrazy pro každý z genových klíčů jsou souborem lingvistických kódů. Možná jim zpočátku neporozumíte, ale časem pravděpodobně objevíte příběhy, vhledy a vibrace, které se za nimi ukrývají. Jedním z vašich největších spojenců na této cestě bude trpělivost.

 

Kontemplace nad šesti liniemi v oblasti Životního úkolu

Pro lepší pochopení vztahu mezi genovými klíči a jejich liniemi můžeme použít analogii hudby. Každý genový klíč je jako melodie a linie představují tóniny, v nichž můžeme melodii přehrát. Váš hologenetický profil tvoří ucelenou řadu genových klíčů, z nichž se každý vztahuje k nějakému aspektu vašeho vědomí – a dané linie určují způsob aktivace jednotlivých klíčů. Hlavní část vašich kontemplačních cvičení bude sloužit k odkrytí vnitřního významu genového klíče a jeho linie, a to v kontextu jeho pozice v celkové sekvenci. Vaše Zlatá cesta se drží osnovy, jež je účinným nástrojem pro rozvoj vašeho vědomí. A linie mají významný podíl na tom, jaké povahy tento váš vnitřní příběh bude. Jejich jednotlivými významy se budeme zabývat na následujících řádcích.

 

Šest linií Životního úkolu

Linie 1 – Tvůrce

První linie u příslušných genových klíčů dokonale vyjadřuje jejich vnitřní archetypální podstatu. My lidé jsme zde, abychom tvořili. Ve své podstatě je naším Životním úkolem neustálý kreativní proces. Když svůj Životní úkol dokončíme a navrátíme se do stavu neexistence, zanikneme v prázdnotě, naše místo zaujme někdo jiný, aby jakkoli pokračoval v rozdělané práci, a takto řetězec tvůrčí evoluce pokračuje dál. Pokud je vaším Životním úkolem první linie, pak jste zde proto, abyste vytvořili něco nového.

Musí to být váš nápad – něco, co se vynoří z hloubky uvnitř vás. Můžete stavět na tom, co už vytvořili jiní před vámi, ale přesto – vaše verze musí být naprostým originálem. Když se ke klíči vašeho Životního úkolu vztahuje tato linie, jste nuceni ve svých úvahách proniknout do těch nejhlubších úrovní. Nechte se rozjímáním nad tématem genového klíče přivést až přímo na dno studny. Uvnitř vás jsou úžasné hloubky, které touží nalézt své vyjádření ve vnějším světě. Možná budete potřebovat pořádnou dávku odvahy a trpělivosti k tomu, abyste sami sebe našli a plně se ve své práci vyjádřili. Avšak ať děláte cokoli, musí to v sobě mít tento živoucí kreativní náboj, bez něj nebudete nikdy ve svém životě schopni cítit skutečné naplnění.

Linie 2 – Tanečník

Druhá linie vždy navozuje silný dojem ladnosti a lehkosti. Zatímco ta první linie představuje hloubkové výkopy, které mají za cíl vynést na světlo plody tvořivé práce, druhá linie je především o sebevyjádření. A to ideálně ve formě rozplynutí vědomí sebe sama – podobně jako tanečník, který se pro své nadšení v hudbě rozpouští. Pokud máte jako svůj Životní úkol druhou linii, pak musíte najít ve svém životě dary, které k vám přicházejí přirozeně a snadno. Už například ve škole je vám často velmi brzy jasné, ve kterých předmětech jste nejlepší, ačkoli se nakonec vydáváte cestami odlišnými. Vy musíte dělat věci, ve kterých jste nejlepší – činnosti, které milujete – činnosti, které můžete dělat i bez přemýšlení. Archetyp tanečníka vás odkazuje na vrozený dar, který z vás doslova čiší. Až daru začnete důvěřovat, bude z vás vyzařovat a vytvářet krásnou, přirozenou a nenucenou atmosféru. Při kontemplaci nad genovým klíčem svého Životního úkolu přemýšlejte nad věcmi, které děláte s tou největší grácií a lehkostí. To vám napoví, v čem spočívá váš pravý Životní úkol.

Linie 3 – Měnič

Na rozdíl od druhé linie, která ven do světa proudí ladně a čistě v souladu s vnitřním proudem, třetí linie je mnohem méně předvídatelná. Podstatou všech linií s číslem tři je změna a proměna. Málokdy projeví stabilitu, která je vlastní ostatním liniím. Proto lidé s třetí linií žijí životy často velmi pestré, anebo – optikou stínu – chaotické. Pokud máte u svého Životního úkolu třetí linii, vaší největší výzvou je naučit se nelpět na tom, co vaše mysl považuje za „normální“. Vaším archetypem je neustálá změna a to s sebou přináší skutečnost, že své dary získáte tím, že budete žít naplno svůj život. Vaše dary se objeví v průběhu vašeho života. Pravděpodobně máte mnoho rozličných zkušeností v různých rolích, s různými lidmi, kteří přicházejí do vašeho života. A jestliže si dokážete uvolněně užívat tento tak trochu vzrušující příběh, pak prožijete velmi bohatý život. Pokud však budete svůj život srovnávat s životy druhých, které se mohou jevit stabilnější, můžete podlehnout sebeposuzování a pochybám, které podrývají projevení vašich darů. Při kontemplaci nad genovým klíčem svého Životního úkolu si jej představte v jeho nejvíce dynamické, proměnlivé a tvárné formě – to vás přiblíží k podstatě vašeho Životního úkolu.

Linie 4 – Služebník

Čtvrtá linie má ze všech šesti linií nejlepší schopnost zaměřit svou pozornost. Když se tato linie vztahuje ke genovému klíči vašeho Životního úkolu, dokáže vás obdařit mocným a vlivným darem. Čtvrtá linie jako váš Životní úkol zabarvuje příslušný genový klíč neuvěřitelným nadáním působit přesvědčivě. Máte vrozenou schopnost ovlivňovat druhé lidi. V závislosti na vašem postoji můžete lidi odpuzovat, nebo je přitahovat. Oblastí, v níž čtvrtá linie působí, jsou lidé, takže je důležité, abyste se naučili naslouchat druhým. Ať je genový klíč vašeho Životního úkolu jakýkoli, jeho nejzdravějším vyjádřením je služba. Pro služebníka může mít služba mnoho podob – jejím středem zájmu může být například zkvalitňování a zlepšování čehokoli, co slouží lidem. Laskavý a pečující přístup je také jednou z možností projevu této linie. Služebník je archetypem, který v sobě zcela očividně zahrnuje poskytování vlastních darů pro dobro druhých. Takové kvality k vám nepopiratelně patří, neboť milujete úsměv na tvářích druhých.

Linie 5 – Upevňovatel

Příběh všech šesti linií má zřetelné směřování. První linie něco objeví, druhá to vyjádří, třetí s tím experimentuje, mění to a přizpůsobuje, čtvrtá danou záležitost šíří mezi ostatní, až nakonec přichází linie pátá. Ta je ryze praktická. Podívá se na věc či záležitost a rozhodne, zda je světu skutečně prospěšná, či nikoli. A pokud nikoli, pak se pátá linie zkrátka poohlíží jinde, ale je-li zde šance, že by mohla skutečně posloužit, pak se pátá linie přihlásí k jejímu vlastnictví a vytvoří z ní něco opravdu významného. Jestliže je vaším Životním úkolem pátá linie, pak máte potenciál dotáhnout to ve vnějším světě daleko. Archetyp upevňovatele je na tomto světě zodpovědný za navyšování efektivity a výkonnosti. Až budete kontemplovat nad genovým klíčem svého Životního úkolu, uvažujte, jak byste z něj mohli vybudovat své podnikání. Zamyslete se nad tím, jak by z něj mohla čerpat vaše vůdčí osobnost. To nutně neznamená, že to máte začít „dělat“, takové uvažování spíše umožní vaší mysli přirozeně fungovat způsobem, který je jí vlastní. Když se svými dary správně naložíte, mohou posloužit mnoha lidem. Ze všech šesti linií máte díky svému nadání zřejmě ty největší předpoklady být úspěšní ve vnějším světě.

Linie 6 – Učitel

Šestá linie stojí trochu stranou. V jistém smyslu si žije dle trochu jiných pravidel. To neznamená, že by byla lepší, či horší – jako každá linie má i ona své přednosti. Otázka, která bije v srdci všech šestek, je otázka „proč?“. Do určité míry souvisí šestá linie s linií první, neboť završuje celé spektrum moudrosti každého z genových klíčů. První linie představuje u genového klíče jeho podstatu a šestá píše jeho autobiografii! Jinými slovy má šestá linie předpoklad být tou nejmoudřejší ze všech – ne nejbystřejší (1), ne nejpřitažlivější (2), ne nejvíce vzrušující (3), ne nejpřívětivější (4), ne nejúspěšnější (5), ale tou, která zkrátka dohlédne dále než ostatní. Je archetypem učitele.  Mít šestku jako Životní úkol nutně nepředznamenává, že se musíte stát učitelem. Jednoduše budete s ostatními sdílet esenci toho, co je vlastní jakémukoli opravdu dobrému učiteli – pochopení, že každý se rodíme s odlišnými dary a že tyto talenty se rozvinou samy, pokud pro ně vytvoříme vhodné prostředí.

Jestliže je součástí genového klíče vašeho Životního úkolu šestá linie, je potřeba, aby vaši kontemplaci na toto téma doprovázela hluboká trpělivost. Abyste dokázali odpovědět na otázku „proč?“, svým způsobem musíte porozumět přístupu všech předcházejících linií. Rozsah této otázky obnáší fakt, že vašim darům bude trvat zřejmě hodně dlouho, než se ve vašem životě projeví. Musíte být schopni zpětně se podívat na svůj život a teprve potom začnete vidět očima moudrosti. Pro vás je kontemplace přirozenou cestou životem. Chvíli to trvá, ale kontemplace pokaždé odpověď dříve či později přinese.

 

Podrobné putování Aktivační sekvencí je nyní dostupné v tištěné podobě. Objednat si můžete první díl Zlaté cesty s názvem Průvodce Aktivační sekvencí pomocí objednávkového formuláře.