Ráda bych vám představila jeden z velmi zajímavých praktických vhledů pana Honzy Valenty, který při kontemplaci nad Genovými klíči vytvořil názorné grafické zpracování rodin genových klíčů. V knize Genové klíče se hovoří o rodinách kodonů (z pohledu genetiky), což jsou jsou chemické okruhy v našem těle. Každá rodina je složena z jednoho či více kodonů. Existuje celkem 21 rodin kodonů a každá z nich se vztahuje z pohledu genetiky k určité aminokyselině, start či stop kodonu. Rodiny kodonů jsou transgenetické chemické rodiny, které působí ve veškerých genofondech a přirozeně k sobě přitahují do párů či skupin určité lidi, a tvoří tak větší společnosti. Rodiny kodonů jsou biologickým mechanismem. Název rodiny najdete v hlavičce každého genového klíče.

Jednoduše řečeno: každý genový klíč patří do určité skupiny genových klíčů, tzv. rodiny, která má v našem genomu specifickou charakteristicku a tím zajišťuje v lidském životě tvorbu našeho příběhu. Každý genový klíč má v rámci své rodiny svůj úkol.

Rodiny celek

 

A zde cituji z komentáře pana Honzy Valenty:

Uvažoval jsem takto: Každý GK má svého programovacího partnera a zároveň je příslušníkem určité rodiny. Položil jsem tedy otázku: JAK PROGRAMOVACÍ PARTNERSTVÍ PROPOJUJE RODINY? První odpověď jsem dostal ihned, zcela názorně, když jsem si tyto dvě vazby pro všech šedesát čtyři genových klíčů nakreslil. Programovací partnery jsem v diagramech pospojoval tak, aby zároveň byla patrná jejich příslušnost k určité rodině. A ejhle! Rázem tu bylo šest skupin rodin! Považuji za nutné upozornit na to, že se jedná o skutečně začáteční, čili první komentování tohoto jevu. Možná by se dalo říci, že se jedná pouze o POPIS GEOMETRIE tohoto společenství – čili, že jde o pohled zvenčí. Jde o popis struktury. Na rozbor významové souvztažnosti, v níž vidím hlavní dar, ukrytý za touto geometrií, může, myslím, dojít až po prožitkové zkušenosti a absorpci – bude-li to pak vůbec třeba.

Mapu společenství rodin jsem si vytvořil především pro rychlou orientaci v umístění jedenácti genových klíčů svého hologenetického profilu do příslušných programovacích párů a rodin. Diagramy jednotlivých společenství lze použít při kontemplaci k rychlé orientaci pro zasazení příslušného GK do příslušného partnerského programovacího vztahu, rodiny a vrcholově i do společenství rodin. Jedním pohledem lze tak spatřit zvuk, kterým ten který klíč zní.

 

64 genových klíčů vytváří skrze své programovací partnerství 6 společenství rodin:

Společenství A = rodiny: OHNĚ + VODY

Společenství B = rodiny: BOŽSTVÍ + ALCHYMIE

Společenství C = rodiny: SJEDNOCENÍ + VZDUŠNÉHO VÍRU + ČIŠTĚNÍ

Společenství D = rodiny: ŽIVOTA a SMRTI + ILUMINÁTŮ + OSUDU + ILUZE

Společenství E = rodiny: HLEDÁNÍ + LIDSTVÍ + HMOTY

Společenství F = rodiny: SVĚTLA + ZÁZARAKŮ + (TAJEMSTVÍ) + PROSPERITY + ZKOUŠEK + GAII + NENAVRATITELNOSTI + POČÁTKU