Kniha Genové klíče

Český překlad knihy Genové klíče, který probíhal v roce 2013-2015, je výsledkem spolupráce týmu ve složení:

Markéta Doubravská, Bohumila Kučerová, Jana Mráčková, Veronika Malečková, Petr Lisý, Olga Lejsková a další

Další knihy

Na překladu knih, které se postupně připravují (Zlatá cesta, Umění kontemplace, Sedm posvátných pečetí atd.) spolupracují:

Bohumila Kučerová, Jana Mráčková, Pavel Martof, Jana Koudelová a Markéta Doubravská