Zlatá cesta je vaše putování profilem. Je to hlavní genetická sekvence umožňující trvale zvyšovat vaše frekvence z úrovně stínu na úroveň daru. Popisuje přirozené rozvíjení lidského vědomí, jež vyspívá za hranice vzorců oběti stínové frekvence. Zahrnuje v sobě:

Aktivační sekvenci

Venušinu sekvenci 

Perlovou sekvenci 

Existuje mnoho způsobů, jak ve svém životě využívat Genové klíče. Jsou pozvánkou do světa vaší vlastní představivosti. Zlatá cesta je zkrátka jednou z mnoha cest, a jestliže ji správně pochopíte, nabízí vám jednu z nejpříkřejších cest, s jakou jste se kdy v životě setkali. Čas, který tomuto procesu věnujete, se může stát úžasným pohonem pro posun do zcela nové etapy vašeho života. Dokáže vás energicky vtáhnout zpět do vlastního středu. Můžete se seznamovat krok po kroku s vaším vlastním nastavením. Vaše osobní putování je velmi intimní záležitost, vyžaduje pevný závazek, abyste došli až do konce. Často bude testovat, zda to, co jste si již uvědomili, umíte převést i do praxe. Vaše vlastní vhledy a uvědomění je nezastupitelné proto, abyste učinili ve svém životě změnu. A k tomu je potřeba trpělivost, vytrvalost, důvěra a oddanost. A samozřejmě i humor. 

 

Putování profilem zvládne každý člověk sám. Je  koncipovaný tak, abyste si mohli profil procházet vlastním tempem a zažívat jednotlivé oblasti podle svých potřeb. K tomu slouží podrobný průvodce ve formě knih. Projde s vámi všemi sekvencemi, oblastmi, dráhami a liniemi profilu.

Obsahuje tři díly:

 

DOPORUČENÍ

Svým profilem nejprve projděte sami pomocí knihy, která se stane vaším základním průvodcem. Věnujte tomuto průzkumu dostatek času. Je důležité si uvědomit, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Ideální je projít svůj hologenetický profil od začátku do konce několikrát a nechat jej usadit. To může trvat několik měsíců i let. Velmi obohacující je procházení profilu s někým blízkým nebo ve skupině. V naší zemi vznikají různé skupiny, které se za tímto účelem setkávají. Pokud se sami v profilu nezorientujete, nabízím konzultaci.