sekvenceZlatá cesta je vaše putování profilem. Je to hlavní genetická sekvence umožňující trvale zvyšovat vaše frekvence z úrovně stínu na úroveň daru. Popisuje přirozené rozvíjení lidského vědomí, jež vyspívá za hranice vzorců oběti stínové frekvence. Zahrnuje v sobě:

Aktivační sekvenci

Venušinu sekvenci 

Perlovou sekvenci 

Existuje mnoho způsobů, jak ve svém životě využívat Genové klíče. Jsou pozvánkou do světa vaší vlastní představivosti. Zlatá cesta je zkrátka jednou z mnoha cest, a jestliže ji správně pochopíte, nabízí vám jednu z nejpříkřejších cest, s jakou jste se kdy v životě setkali. Čas, který tomuto procesu věnujete, se může stát úžasným pohonem pro posun do zcela nové etapy vašeho života. Dokáže vás energicky vtáhnout zpět do vlastního středu. A je dobré, abyste své putování nebrali na lehkou váhu, avšak vždy s humorem. 

 

Putování profilem zvládne každý člověk sám. Je  koncipovaný tak, abyste si mohli profil procházet vlastním tempem a zažívat jednotlivé oblasti podle svých potřeb. K tomu slouží podrobný průvodce ve formě knih. Projde s vámi všemi sekvencemi, oblastmi, dráhami a liniemi profilu.

Obsahuje tři díly:

  • Ativační sekveci zvanou Génius
  • Venušinou sekvenci zvanou Láska
  • Perlovou sekvenci zvanou Prosperita

Můžete se seznamovat krok po kroku s vaším vlastním nastavením. Vaše osobní putování je velmi intimní záležitost, vyžaduje pevný závazek, abyste došli až do konce. Často bude testovat, zda to, co jste si již uvědomili, umíte převést i do praxe. Vaše vlastní vhledy a uvědomění je nezastupitelné proto, abyste učinili ve svém životě změnu. A k tomu je potřeba trpělivost, vytrvalost, důvěra a oddanost. A samozřejmě i humor. 

Nechte se tedy vést svými vnitřními jedinečnými cestami v rámci vašeho profilu.

 

DOPORUČENÍ

Svým profilem nejprve projděte sami pomocí knihy, která se stane vaším základním průvodcem. Všechny tři díly si můžete objednat zde https://knihy.genoveklice.cz/.

Věnujte tomuto průzkumu dostatek času. Je důležité si uvědomit, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Ideální je projít svůj hologenetický profil od začátku do konce několikrát a nechat jej usadit. To může trvat několik měsíců i let. Velmi obohacující je procházení profilu s někým blízkým nebo ve skupině. V naší zemi vznikají různé skupiny, které se za tímto účelem setkávají. Rovněž se můžete zúčastnit praktického workshopu. Pokud se sami v profilu nezorientujete, nabízím konzultaci na osobním setkání.