Rodina kodonů je chemický okruh v našem těle složený z jednoho či více kodonů. Existuje celkem jednadvacet rodin kodonů a každá z nich se vztahuje k určité aminokyselině či start/stop kodonu. Rodiny kodonů jsou transgenetické chemické rodiny, které působí ve všech genofondech a přirozeně k sobě navzájem přitahují do párů či skupin určité lidi, z nichž se následně vytvářejí větší komunity. Rodiny kodonů jsou biologickým mechanismem působícím v pozadí toho, co dávné kultury nazývaly „karmou“. Způsob, jakým se mezi sebou spojují, tvoří sjednocené geometrické pole lidstva. V procesu mutace lidské DNA, která se stává nositelkou vyšších frekvencí přicházejících s Velkou změnou, přivede jednadvacet rodin kodonů lidstvo k biologické realizaci jeho pravé podstaty a jednoty.

Souvislost mezi Genovými klíči a genetikou spočívá v tom, že každý ze 64 genových klíčů koresponduje s chemickou rodinou zvanou kodon nacházející se v genetickém kódu. K rozšifrování genetického kódu používají vědci určitá pravidla čtení kódů. Používají se určitá označení – genetický kód je třípísmenový, tj. pořadí tří nukleotidů – triplet kóduje vždy jedinou aminokyselinu. Ze čtyř různých nukleotidů v mRNA se tak může vytvořit 64 různých tripletů neboli kódových slov, kodonů. To je naprosto dostatečný počet ke specifikaci každé z 22 aminokyselin a navíc i k vytvoření signálů, které určí, odkud má genetická informace začít (iniciační kodon) a kde má skončit (terminační kodon).

Název rodiny kodonů, tedy specifického okruhu, který je tvořen skupinou genových klíčů, najdete vždy v hlavičce každého genového klíče.

 

 

 • RODINA LIDSTVÍ (GK 10, 17, 21, 25, 38, 51) – kódují aminokyselinu arginin
 • RODINA TAJEMSTVÍ je jádrem RODINY ZKOUŠEK a nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon) a je aktivována až po dosažení siddhi 12. GK 12 představuje terminační kodon. Představuje jakousi tečku za větou, tj. v našem případě za syntetizovanou bílkovinou.  Existují tři terminační kodony, které jsou v Genových klíčích reprezentovány GK 12, 33 a 56. Na archetypální úrovni jsou tyto tři terminační kodony, tedy tyto tři Genové klíče, sloučeny do jedné chemické rodiny zvané Rodina Zkoušek. Tato rodina přináší do lidského genu aspekt zkoušek a testů na naší cestě v sebe-poznání. GK 12 a jeho stínové frekvence jsou jádrem Rodiny Zkoušek a představují třetí závěrečnou zkoušku trilogie.
 • RODINA ZKOUŠEK (GK 12, 33, 56) – nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon)
 • RODINA ZÁZRAKŮ (GK 35) – kódují aminokyselinu tryptofan 
 • RODINA SVĚTLA (GK 5, 9, 11, 26) – kódují aminokyselinu threonin
 • RODINA ALCHYMIE (GK 6, 40, 47, 64) – aminokyselina glycin. Rodina alchymie hraje zásadní roli při transformaci lidstva. Každý z těchto klíčů má na starost transmutaci DNA tak, aby v lidském těle nebyla žádná překážka pro vtělení vyšších vibrací. GK 6 boří všechny bariéry ve vztazích, GK 40 vnáší do lidských komunit otevřenost, GK 47 nám umožňuje naprosto přetvořit staré vzorce a GK 64 nás otevírá zbrusu novým možnostem pro jiný způsob života. Tato rodina aktivuje proces čištění karmy, aby se naše vyšší těla mohla projevit v lidské formě. Tento proces nakonec přinese mír na Zemi. 
 • RODINA HLEDÁNÍ (GK 15, 39, 52, 53, 54, 58) – kódují aminokyselinu serin
 • RODINA PROSPERITY (GK 16, 45) – kódují aminokyselinu cystein
 • RODINA HMOTY (GK 18, 46, 48, 57) – kódují aminokyselinu alanin
 • RODINA BOŽSTVÍ (GK 22, 36, 37, 63) – kódují aminokyselinu prolin
 • RODINA ILUZE (GK 28, 32) – kódují aminokyselinu kyselinu asparganovou
 • RODINA NENAVRATITELNOSTI (GK 31, 62) – kódují aminokyselinu tyroxin
 • RODINA OSUDU (GK 34, 43) – kódují aminokyselinu asparagin
 • RODINA POČÁTKU (GK 41) – kódují aminokyselinu metionin (start kodon)
 • RODINA ILUMINÁTŮ (GK 44, 50) – kódují aminokyselinu kyselinu glutamovou
 • RODINA VZDUŠNÉHO VÍRU (GK 49, 55) – kódují aminokyselinu histidin
 • RODINA OHNĚ (GK 1, 14) – aminokyselina lysin. Když se rozhoří božský oheň ve vaší DNA, nabýváte zázračné síly. Tato rodina spojuje siddhi Krásy a Hojnosti a jako taková představuje energetický drahokam skrytý v srdci stvoření a zároveň smysl celé existence – a tím je vytvořit něco, co je nekonečné krásné a naplnit to vědomím, že to je nekonečně krásné. Génius je vždy hluboce spojen s něčím novým a svěžím. Když ve vás hoří oheň kreativity, lidé jsou k vám přitahováni, aby se u něj ohřáli a nechali se inspirovat, ale když váš oheň skomírá, zůstáváte bez povšimnutí. Avšak kreativitu neprobudíte vůlí, v takovém případě skončíte u kompromisu se sebou i ostatními. Pro rodinu ohně platí, že život je buď naprosto angažovaný nebo zkrátka odpočívá.
 • RODINA VODY (GK 2,8,) – aminokyselins fenylalanin. Rodina vody každého z nás udržuje na cestě, která nevyhnutelně vede k seberealizaci. Jedná se o skupinu klíčů ryze feminní povahy. Rodina vody vytváří se svou opačnou polaritou, Rodinou ohně, nekonečnou genetickou smyčku. Tyto dvě chemické rodiny nás vedou po křivce osudu tak, aby si náš genetický materiál vždy nacházel svůj protějšek. Působí až do hloubky našeho těla, aby i tam zachoval rovnováhu všech opačných sil. Tyto dvě rodiny – Rodina ohně a Rodina vody – tvoří nekonečnou smyčku lásky, jež proniká hluboko do lidského genofondu a pohání každého muže i ženu na cestu lidství.   
 • RODINA GAII (GK 60, 61, 19) – kódují aminokyselinu isoleucin
 • RODINA SJEDNOCENÍ (GK 59, 4, 7, 29) – kódují aminokyselinu valin
 • RODINA ČIŠTĚNÍ (GK 13, 30) – kódují aminokyselinu glutamin
 • RODINA ŽIVOTA A SMRTI (GK 3, 24, 23, 20, 27, 42) – kódují aminokyselinu leucin

 

Velmi zajímavý praktický vhled pana Honzy Valenty, který při kontemplaci nad Genovými klíči vytvořil názorné grafické zpracování rodin genových klíčů, můžete shlédnout ZDE.