Rodina kodonů je chemický okruh v našem těle složený z jednoho či více kodonů. Existuje celkem jednadvacet rodin kodonů a každá z nich se vztahuje k určité aminokyselině či start/stop kodonu. Rodiny kodonů jsou transgenetické chemické rodiny, které působí ve všech genofondech a přirozeně k sobě navzájem přitahují do párů či skupin určité lidi, z nichž se následně vytvářejí větší komunity. Rodiny kodonů jsou biologickým mechanismem působícím v pozadí toho, co dávné kultury nazývaly „karmou“. Způsob, jakým se mezi sebou spojují, tvoří sjednocené geometrické pole lidstva. V procesu mutace lidské DNA, která se stává nositelkou vyšších frekvencí přicházejících s Velkou změnou, přivede jednadvacet rodin kodonů lidstvo k biologické realizaci jeho pravé podstaty a jednoty.

Souvislost mezi Genovými klíči a genetikou spočívá v tom, že každý ze 64 genových klíčů koresponduje s chemickou rodinou zvanou kodon nacházející se v genetickém kódu. K rozšifrování genetického kódu používají vědci určitá pravidla čtení kódů. Používají se určitá označení – genetický kód je třípísmenový, tj. pořadí tří nukleotidů – triplet kóduje vždy jedinou aminokyselinu. Ze čtyř různých nukleotidů v mRNA se tak může vytvořit 64 různých tripletů neboli kódových slov, kodonů. To je naprosto dostatečný počet ke specifikaci každé z 22 aminokyselin a navíc i k vytvoření signálů, které určí, odkud má genetická informace začít (iniciační kodon) a kde má skončit (terminační kodon).

Název rodiny kodonů, tedy specifického okruhu, který je tvořen skupinou genových klíčů, najdete vždy v hlavičce každého genového klíče.

 

 

 • RODINA LIDSTVÍ (GK 10, 17, 21, 25, 38, 51) – kódují aminokyselinu arginin
 • RODINA TAJEMSTVÍ je jádrem RODINY ZKOUŠEK a nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon) a je aktivována až po dosažení siddhi 12. GK 12 představuje terminační kodon. Představuje jakousi tečku za větou, tj. v našem případě za syntetizovanou bílkovinou.  Existují tři terminační kodony, které jsou v Genových klíčích reprezentovány GK 12, 33 a 56. Na archetypální úrovni jsou tyto tři terminační kodony, tedy tyto tři Genové klíče, sloučeny do jedné chemické rodiny zvané Rodina Zkoušek. Tato rodina přináší do lidského genu aspekt zkoušek a testů na naší cestě v sebe-poznání. GK 12 a jeho stínové frekvence jsou jádrem Rodiny Zkoušek a představují třetí závěrečnou zkoušku trilogie.
 • RODINA ZKOUŠEK (GK 12, 33, 56) – nekóduje žádnou aminokyselinu (terminační kodon)
 • RODINA ZÁZRAKŮ (GK 35) – kódují aminokyselinu tryptofan 
 • RODINA SVĚTLA (GK 5, 9, 11, 26) – kódují aminokyselinu threonin
 • RODINA ALCHYMIE (GK 6, 40, 47, 64) – kódují aminokyselinu glycin
 • RODINA HLEDÁNÍ (GK 15, 39, 52, 53, 54, 58) – kódují aminokyselinu serin
 • RODINA PROSPERITY (GK 16, 45) – kódují aminokyselinu cystein
 • RODINA HMOTY (GK 18, 46, 48, 57) – kódují aminokyselinu alanin
 • RODINA BOŽSTVÍ (GK 22, 36, 37, 63) – kódují aminokyselinu prolin
 • RODINA ILUZE (GK 28, 32) – kódují aminokyselinu kyselinu asparganovou
 • RODINA NENAVRATITELNOSTI (GK 31, 62) – kódují aminokyselinu tyroxin
 • RODINA OSUDU (GK 34, 43) – kódují aminokyselinu asparagin
 • RODINA POČÁTKU (GK 41) – kódují aminokyselinu metionin (start kodon)
 • RODINA ILUMINÁTŮ (GK 44, 50) – kódují aminokyselinu kyselinu glutamovou
 • RODINA VZDUŠNÉHO VÍRU (GK 49, 55) – kódují aminokyselinu histidin
 • RODINA OHNĚ (GK 1, 14) – kódují aminokyselinu lysin
 • RODINA VODY (GK 2,8,) – kódují aminokyselinu fenylalanin
 • RODINA GAII (GK 60, 61, 19) – kódují aminokyselinu isoleucin
 • RODINA SJEDNOCENÍ (GK 59, 4, 7, 29) – kódují aminokyselinu valin
 • RODINA ČIŠTĚNÍ (GK 13, 30) – kódují aminokyselinu glutamin
 • RODINA ŽIVOTA A SMRTI (GK 3, 24, 23, 20, 27, 42) – kódují aminokyselinu leucin

 

Velmi zajímavý praktický vhled pana Honzy Valenty, který při kontemplaci nad Genovými klíči vytvořil názorné grafické zpracování rodin genových klíčů, můžete shlédnout ZDE.