Můj příběh

Kdysi před lety se u mě objevil podivný pocit. Pocit, který vyvolával otázku, jaký má můj život smysl. Asi to taky znáte, když se ve vašem životě něco děje a vy nechápete, co se vám tím život snaží říct. Dělávala jsem věci z rozumu a chodila po obvyklých cestách obvyklými způsoby, jenže jsem to nebyla já… Pak přišlo náhle jakési procitnutí, díky kterému jsem už nebyla schopná usnout a vrátit se zpět. Ptala jsem se po skutečném smyslu života. Uvnitř mě se spustil intenzivní proces osobní proměny. Čím více jsem ochutnávala stavy „spojení“ se sebou, tím těžší byly chvíle mimo „spojení“. Své prožitky jsem začala mnohem více chápat a integrovat, když jsem se setkala v roce 2010 s knihou Genové klíče od Richarda Rudda.

Knihu jsem četla v angličtině a zaujala mě natolik, že jsem začala vybrané pasáže spontánně překládat do češtiny. Psal se rok 2012. Byly to pro mě chvíle zvláštní radosti a údivu zároveň. Často jsem cítila úlevu, že je vlastně všechno v pořádku tak, jak je. Pomohla mi pochopit nevysvětlitelné a zároveň se velmi příjemně dotýkala praktického každodenního života. Spojila neviditelný svět s viditelným. Pomohla mi ustálit nový pohled na sebe a na život. Občas mě přiváděla do slepé uličky, kde jsem se musela vzdát svých očekávání, že budu životu logicky rozumět. Kniha se zkrátka dotkla mého srdce.

 

Proč jsem se rozhodla knihu vydat?

Všechny okolnosti mi šly pod ruku. Do života přicházeli lidé, kteří se o knihu zajímali a chtěli vědět více. Kniha mě volala natolik, že jsem se rozhodla kontaktovat autora a dohodla se na její přípravě do českého jazyka. Někteří to vnímali jako bláznivý nápad a svým způsobem to tak bylo. Kniha by byla vydatné sousto i pro profesionálního překladatele. Vše mi ale napovídalo, že to je dobrý nápad.

Další praktické kroky směřovaly do různých nakladatelství. Nicméně žádné nemělo o vydání knihy zájem. Opět mě popostrčilo pár přátel a náhodná setkání. Rozhodla jsem se tedy založit vydavatelství a knihu vydat na vlastní náklady. Odkoupila jsem autorská práva a od jara 2014 mi pomáhal tým překladatelů zrevidovat mé dosavadní překlady, dopřekládat text a knihu doladit a zkompletovat. Díky podpoře svého muže a přátel, kteří mě dodávali potřebný impuls jsem se mohla všem činnostem na knize plně věnovat. Také na serveru Hithit si kniha získala své příznivce, kteří podpořili finančně realizaci profesionálních korektur. V dubnu 2015 spatřila kniha světlo světa.

V životě každého člověka může nastat moment, kdy je nucen setkat se sám sebou. Možná se dnes nacházíte v podobné situaci jako já před lety a tušíte, že ve skutečnosti tím hledaným smyslem života je život sám. Ráda bych lidem umožnila nahlédnout do mystérií našeho obyčejného života a zprostředkovala nový úhel pohledu na nás samotné. Kniha a práce s ní může velmi mocně probudit lidské vědomí.

 

Kdo jsem?

barvy2-1

Právě tato otázka mě dovedla až sem. Ptala jsem se často a dlouho. Teď už se tak neptám a spíš si užívám přímého dotyku se životem samotným, který je někdy velmi náročný a někdy neopakovatelně krásný. Od malička jsem ráda tvořila a malovala. Studovala jsem na několika „školách“. Skutečná škola však nastala s příchodem mé dcery. Být rodičem je pro mě velkým zasvěcením. Deset let jsem pracovala v oboru ekologického zemědělství pro jeho propagaci a implementaci v Čechách. A stejně jsem se vrátila k činnostem, které mě vždy volaly – k malování, tanci, zpěvu, keramice, psaní a dalším nástrojům sebevyjádření. Začala jsem používat různé sebepoznávací přístupy a kombinovat je s uměním a tvořením. Ráda vedu skupiny a lidi k vlastnímu sebepoznávání prostřednictvím Genových klíčů a dalších přístupů, které jsem ve svém životě potkala a sama je používám. Miluji práci na zahradě, rostliny a zvířata, moře a lesy, svou rodinu a Českou zem. 

Svou dosavadní tvorbu prezentuji v projektu SIMPLY CREATE

 

Markéta Doubravská