Čas od času autor Genových klíčů vydává modlitby a invokace, které překládáme do různých jazyků. Jsou většinou vydány v souvislosti s nějakým aktuálním tématem nebo oslavou rovnodennosti či slunovratu.

Na tyto velmi jemné až posvátné texty doporučuji si najít čas a klidný prostor, aby vámi tato slova mohla opravdu prostoupit. Přistupujte k nim s lehkostí, ale neberte je na lehkou váhu. Mohou vás velmi pozvednout a přinést světlo do vašeho života, když jim otevřete své srdce. 

Zde je jeich víčet a odkazy na příslušná videa:

 

  • Svaté zaklínadlo útěchy

Stránka, na které najdete video s názornými okázkami muder (symbolické gesto prováděné pomocí rukou) sloužících k práci s touto invokaci: https://genekeys.com/the-holy-incantation-of-solace/. České titulky zvolíte v šedé liště pod videem jako ikonu CC. Na stránce je rovněž celé znění invokace v češtině, stačí si vybrat z nabídky po levé straně.

 

  • Modlitby k časům Velké změny

Jedná se o dvě modlitby, které vzniky v časech jarní rovnodennosti 2020. Jsou pomocníkem v turbulentních časech, kterými procházíme: https://www.genoveklice.cz/modlitby/.