Nejhlubším smyslem života je zajisté dobře žít – tedy žít s vášní, učit se z vlastních chyb a neustále posouvat hranice, které nám určuje naše mysl a mysl ostatních. Naší lidskou přirozeností je zkrátka růst a vývoj. Smysl našeho života není nějaká pevně daná destinace. Je to neustále se měnící vylaďování na srdce lidskosti, na schopnost odpouštět sobě i druhým a udržovat oheň svého nadšení …

Richard Rudd

 

K čemu Genové klíče slouží a pro koho jsou určeny

Milujete-li mystiku, odhalování tajemství a průzkum vnitřních krajin, pak vás Genové klíče zajisté osloví. Zasvětí vás do mystických zákoutí a souvislostí lidského života. Budou od vás však vyžadovat hlubokou vnitřní práci, aby měly skutečný dopad na každodenní život. Proměna stínů a stoupání po frekvencích vědomí je základem učení.  

Genové klíče jsou transmisí, tedy živoucím sdělením. Už samotným čtením, byť nemusíte některým pasážím rozumět, toto sdělení proniká a oslovuje různé vaše části. Pouhým čtením se mohou dostavit vhledy, rozpomenutí, inspirace, radost, nadšení či uklidnění.

Genové klíče jsou uspořádány do systému šedesáti čtyř prvků podle staročínského I-ťingu. I přesto, že se jedná o systém se svými pravidly, je to systém otevřený. Do jeho zákoutí budete pronikat svým vlastním tempem i způsobem. Nemusíte mít obavy, že se budete muset učit nějaké nové nauce a vyvinout úsilí k jejímu pochopení.

Genové klíče určeny především k samostudiu. To znamená, že nepotřebujete speciální kurzy ani vedení. Vše potřebné najdete v sobě a průvodcem vám budou následující knihy. Pokud byste chtěli svou cestu projít s někým dalším, jsou možné konzultace a spojení s lokální skupinou. 

 

Přístup ke Genovým klíčům

Aby jste z Genových klíčů načerpali vše potřebné, je dobré si osvojit tyto základní přístupy: 

  • Kontemplace – pravidelně se zastavujte (a to fyzicky i mentálně během činností). Jedině tak si můžete ovědomit, jak se zrovna máte a osvojíte si obrat směrem dovnitř. Teprve poté se lze znovu a zdravě spojovat s okolím. K tomu potřebujeme převzít plnou zodpovědnost za svůj vnitřní stav, ochotu setkat se se svým nepohodlím a využít každodenních výzev ke svému růstu a transformaci. Rozviňte UMĚNÍ KONTEMPLACE
  • Zkoumání a sebedotazování – kladení hlubokých introspektivních otázek je také umění. Způsob, jakým se ptáte na ožehavá témata svého života, ovlivňuje i následné odpovědi. Na odpověď netlačte, ale nechávejte ji přijít v ten pravý čas a tím správným způsobem. Skutečné vhledy a průlomy vždy přicházejí z nitra nás samých. Nedávejte nevyžádané rady druhým lidem, spíše pomozte v orientaci a dodejte odvahu.
  • Citlivost a jemnost – pěstujte vlídný a laskavý přístup k sobě i všem ostatním, odnaučujte se navyklé vzorce spíše než abyste se napravovali a usilovali o dokonalost. Vždy mějte na paměti, že stíny nejsou nic špatného. Naopak, jsou živnou půdou pro rozvoj darů. Mějte se sebou soucit, ale nelitujte se. Ctěte své hranice, netlačte na sebe.  
  • Trpělivost – kultivujte svou touhu, buďte upřímní a zachovejte si zvídavost. Užívejte si proces objevování s důvěrou. Nespěchejte, vnitřní průzkum je dlouhodobý proces postupného přijetí stínů – připustit si, dovolit a nakonec zcela přijmout. Moudrost nepřichází tak, že se „naučíte“ všechny genové klíče.

 

Čím začít a jak postupovat

Kniha Genové klíče

Ideálně začněte tím, že se seznámíte s velkou knihou GENOVÉ KLÍČE. Ta je základem. Vezměte to pěkně od úvodu a postupně přejděte k popisu 64 archetypů. Můžete ji používat intuitivně i systematicky.

INTUITIVNÍ CESTA: položíte si nějakou témtaickou otázku, zkoncentrujete svou pozornost a otevřete si nahodile stránku, do které se začtete. Jelikož jsou GK svou podstatou holografické, podají vám odpovědi nebo vhledy, které vás provedou tématem. Nebo si vyberete jedno ze 64 čísel. V každém případě si můžete najít hravou formu, jak do knihy vstupovat.

SYSTEMATICKÁ CESTA: projdete si postupně všech 64 archetypů, které na sebe navazují. Pěkně jeden po druhém a každému tématu dejte dostatek času na vstřebání. Projdete tak celým spektrem vědomí (od stínových frekvencí až po ty nejvyšší frekvence). Nebo se pustíte do studia svého profilu pomocí Zlaté cesty (viz. níže). Avšak i v tomto případě nezapomeňte, že se vás týkají archetypy všechny, nejenom ty, které najdete ve „svém“ profilu. 

Kniha Genové klíče představuje univerzální nástroj pro sebepoznávání. Obsahuje výživu pro mysl, zároveň však velmi jasně vede za informace samotné k hlubšímu poznání a obratu dovnitř. Kniha je hlubokou transformační záležitostí, je nadčasová, poslouží vám k rozjímání v průběhu celého života. 

Hologenetický profil

Nejdříve si vygenerujte svůj HOLOGENETICKÝ PROFIL. Profil je vygenerován na základě data, místa a času vašeho narození.
Poznat svůj profil znamená zjistit, které archetypální vzorce nejvíce zasahují váš život. Tyto vzorce s sebou nesou lekce, na nichž rostete a poznáváte svůj specifický potenciál, svoje dary a talenty. Každý člověk v sobě nese jedinečné kombinace kódů, k nimž má také on sám ty pravé klíče. Proces odemykání vyššího smyslu života je momentem, kdy vedení přebírá srdce namísto mysli.  
Hologenetický profil tedy odhaluje jedinečnou genetickou výbavu každého člověka. Dosud jsme si mysleli, že geny předurčují a ovládají náš život A PRÁVĚ PROTO tomu také tak bylo. Postupem času a vývojem lidského vědomí jsme dospěli k možnostem, které přesahují toto dogma. Připouštíme si možnost, že svoje geny lze přesáhnout, že svým POSTOJEM určujeme, zda bude potenciál využit. Využití darů, které jsou nám díky naší genetické výbavě nabídnuty, je ovlivněno půsebením vnějšího prostředí (kulturní, rodinné, sociální) v době našeho ranného vývoje. Přirozené kvality jsou tak často potlačeny, nevyužity nebo reaktivně vytočeny na vnější svět (přehrávání). O svých talentech v mnoha případech nemáme ani tušení. Podprahově však klepou na dveře a dávají o sobě vědět různými způsoby – necítíme se dobře, život nám nedává smysl, stále narážíme na stejné překážky, jsme nemocní atd. Proto je tak důležité, abychom všechny tyto projevy vnímali jako důležitá sdělení. Odsouváním, rozptylováním a vyhýbáním se svým skutečným darům jen vzdalujeme. Přijměte tedy své utrpení jako pobídku k růstu a odhalení svého potenciálu. Své dary můžete odhalit teprve tehdy, když se podíváte do tváře svým stínům. Právě ty jsou surovinou pro vaše vysvobození. Vaše skutečná síla se ukrývá v temných zákoutích vašeho života. I když vám to může znít jako klišé, jedná se o princip života, který tímto způsobem na nás všechny naléhá, abysme se vrátili zpět k sobě a začali si naslouchat.
Ke studiu profilu budete potřebovat kromě velké knihy GK také trojdílného průvodce, tzv. ZLATOU CESTU, který vás postupně provede třemi sekvencemi profilu – AKTIVAČNÍ SEKVENCE, VENUŠINA SEKVENCE a PERLOVÁ SEKVENCE.

Další knihy a materiály 

UMĚNÍ KONTEMPLACE je jednoduchá a velmi praktická kniha. Věnuje se pouze podstatě kontemplace. Je esencí toho, co je podstatné, abyste načerpali z Genových klíčů skutečnou moudrost. Ukáže vám, jak vnést kouzlo kontemplace do všech rovin každodenního života, abyste zažívali pocit vnitřního prostoru, klidu a jasnosti, které v dnešním moderním světě tak postrádáme. Tento klenot mezi knihami vám může sloužit opakovaně a trvale.

Kniha SEDM POSVÁTNÝCH PEČETÍ je velmi jemné a poetické dílo. Navazuje na transmisi genového klíče 22 a Venušinu sekvenci. Sedm posvátných pečetí popisuje konkrétní vzorce probuzení lidstva. Jedná se o vyšší proudy involuce a Milosti pohybující se v průběhu času celým lidským druhem. Klíčovým faktorem pro porozumění učení Sedmi posvátných pečetí je uvědomění, že se jedná o velice vytříbenou frekvenční transmisi, kterou můžeme pochopit a v sobě aktivovat až po značné vnitřní očistě.

Inspirativním doplňkem jsou také VÝKLADOVÉ KARTY. Zpracování do podoby karet vám přináší esenciální výklad podstaty každého genového klíče, nejenom v textové formě, ale i obrazové. Každá karta obsahuje také několik otázek, které ve vás podnítí ducha hledání a pomohou vám více se ponořit do tématu. Karty slouží k hlubší kontemplaci nad jednotlivými tématy, avšak intuitivní hravou formou. Můžete je používat samostatně nebo v součinnosti s knihou Genové klíče a se souvisejícími materiály.

Pořídit si můžete rovněž KRUHOVÝ KALENDÁŘ, který slouží k určování genového klíče pro konkrétní datum, k určení jeho partnera či inkarnačního kříže nebo můžete kalendář používat pro další kreativní práci s Genovými klíči a dalšími systémy.

Nabízíme také praktický přehled SPEKTRUM VĚDOMÍ (klíčová slova) a RODINY KODONŮ.

Jak využít teorii v praxi?

Genové klíče jsou pozváním k uvědomění různých témat v našem každodenním životě. Jakmile začnete rozpoznávat stínové vzorce chování v konkrétní situaci, začne poselství Genových klíčů ožívat přímo ve vás. Genové klíče nabízejí kontemplativní způsob pohledu na život. Čili nejde o proces úsilí a učení se nějaké nové metody. Jde spíše o oceňování tajemství, která se nám odhalují. K pochopení může dojít jedině ve stavu relaxace a hravosti. Někomu může kontemplace znít jako mentální termín a na jisté úrovni jím také je. Lidskou mysl využíváme k úvahám o mystériích. Současně však potřebujeme, aby pochopení dosedlo do celého těla. Kontemplovat neboli rozjímat můžeme mentálně, emocionálně ale i fyzicky. Takže to nejdůležitější, co potřebujete, je právě naše zpomalení a rozjímání.
Genové klíče nenahrazují žádnou terapeutickou metodu a jsou naprosto bezpečné. Vy sami si volíte tempo a hloubku témat.