Velmi jemné a poetické dílo. Navazuje na transmisi genového klíče 22 a Venušinu sekvenci. Je jako sprcha Milosti – podporující, hladící, milující a všeobjímající. V těchto náročných časem nám může být velkou pomocí. 

Sedm posvátných pečetí popisuje konkrétní vzorce probuzení lidstva. Jedná se o vyšší proudy involuce a Milosti pohybující se v průběhu času celým lidským druhem. Alegorickým způsobem jsou popsány ve Zjevení svatého Jana, díky kterému lze otevírání sedmi pečetí chápat jako předurčený sekvenční kód probuzení zabudovaný do celé lidské DNA. Až bude každá ze sedmi pečetí mysticky „otevřena“, všechny aspekty lidského zranění, a to jak individuálního, tak kolektivního, budou jednou provždy vyléčeny. Učení sedmi pečetí je součástí transmise GK 22, jehož nejvyšším aspektem je Milost. Venušina sekvence nám může podat přesný obraz základních vzorců našeho utrpení. S tím, jak naše vědomí proniká hlouběji do stínových vzorců, uvědomujeme si fungování sedmi pečetí a jejich vliv na naše individuální probuzení. Na ještě hlubší úrovni si můžeme uvědomit, jak se sedm pečetí postupně otevírá v kolektivním těle lidstva. Takové vhledy vedou člověka k velkému vzepětí vnitřního soucitu a míru.

Klíčovým faktorem pro porozumění učení Sedmi posvátných pečetí je uvědomění, že se jedná o velice vytříbenou frekvenční transmisi, kterou můžeme pochopit a v sobě aktivovat až po značné vnitřní očistě.

 

Autorem knihy Sedm posvátných pečetí (v originále Seven Sacred Seals) je Richard Rudd, autor knihy Genové klíče.

Český překlad je výsledkem spolupráce týmu (Jana Mráčková, Jana Koudelová, Pavel Martof, Markéta Doubravská).

Obsah

  • Úvod
  • Sedm paprsků luminiscence
  • Otevírání pečetí, invokace Milosti a uzdravování posvátného zranění
  • Sedm invokací
  • Doplňující modlitby, invokace a afirmace

 

Náhled do knihy

SEDM_POSVATNYCH_PECETI_ukazka_59_62

SEDM_POSVATNYCH_PECETI_ukazka_18_19

 

Cena knihy 550,- Kč vč. DPH

Cena bez 0% DPH 550,- Kč 

KOUPIT KNIHU

 

ISBN 978-80-907215-5-5

Váha knihy 0,20 kg

Počet stran 155

Formát 140 x 215 mm

Měkká vazba

První vydání knihy v prodeji od prosince 2021.