Otevírání srdce prostřednictvím vztahů

Druhý díl Zlaté cesty navazuje na díl první a provede vás oblastí profilu, která se soustředí na lidské vztahy jako na pohon pro transformaci. Tato část profilu jemně rozkrývá naše obranné mechanismy, mentální přesvědčení a způsoby, jakými chápeme lásku. Cílem Venušiny sekvence je příslib života žitého s trvale otevřeným srdcem. Ale co to doopravdy znamená či co to obnáší? To je zásadní otázka Venušiny sekvence.

  • Dokážete udržet své srdce otevřené pod nátlakem ostré kritiky?
  • Umíte v sobě nalézt dostatek sebelásky, abyste se vypořádali s bolestivým odmítnutím, které proběhlo na osobní úrovni?
  • Jste schopni urážky a útoky promíjet okamžitě? Je něco takového pro vás vůbec možné?

Abyste mohli žít s otevřeným srdcem, budete si ze všeho nejdříve muset vzpomenout, jaký je to vlastně pocit. Vaším úkolem bude projít si pomocí tohoto průvodce část svého profilu, která zobrazuje všechny překážky, které stavíte srdci do cesty. Venušina sekvence je cestou Lásky a taková cesta je u každého z nás jedinečná, záleží na našem nastavení. Určitě se nejedná o tu nejrychlejší nebo nejkratší z cest, rozhodně je to však velké dobrodružství. Nic ve vaší vnější realitě se nevyrovná hloubce sebeuspokojení, které se dostaví se zvládnutím tohoto mimořádného úkolu.

 

Od kontemplace nad fyzickým uzemněním pomocí Aktivační sekvence přecházíme k emoční rovině a tématu vztahů, což je doménou Venušiny sekvence. Venušina sekvence je jádrem celého profilu a z jejího pohledu jsou vztahy prvotní duchovní cestou našich životů, jelikož odráží naprosto věrně naše nevědomé stínové vzorce a díky vztahům je můžeme rozkrývat.

Aktivační sekvence nás sice připravuje, abychom se mohli ponořit do Venušina proudu, avšak průběh Venušiny sekvence je odlišný, mnohem více ženský a spletitý, s mnoha vhledy prostřednictvím intuice. Logika a rozumové pochopení se na novou úroveň dostane později – až poté, co se odehrají skutečné vnitřní proměny. Jedná se tedy o moudrost, kterou nelze uspěchat. Transmutace prostřednictvím Venušina proudu je transmutací emocionální. Emoce jsou surovinou této cesty.

 

Význam odevzdání při putování Venušinou sekvencí

Největší formou závazku je oddanost své vnitřní pravdě – to znamená, že k sobě musíme být naprosto upřímní a převzít zodpovědnost za své stínové vzorce. Naprosto každý vztah má potenciál přivést nás k ještě hlubšímu vnímání našeho skutečného vyššího záměru. Učí nás úžasnému umění – oplácet nelásku láskou a prohloubit vaši schopnosti milovat i ctít potřebu vědět, kdy je čas něco ze svého života propustit.

Venušina sekvence stojí na pilířích vašich čtyř Primárních darů, avšak uvádí je do kontaktu s druhými lidmi. Opakovaně testuje, prostřednictvím lekcí ve vztazích, vaši schopnost ztělesňovat své dary. A jakmile své dary postupem času ustálíte a naučíte se udržovat si svou vnitřní stabilitu, a to vše s otevřeným srdcem, pak prostřednictvím Perlové sekvence zažijete rozkvět svého života i v rámci širšího společenství.

 

Venušina sekvence je detailní průzkum posvátného zranění, které jménem celku nesete také vy. Může vám ukázat konkrétní předlohu a příběh úplně nejzákladnější výzvy vašeho života a pomůže vám jí porozumět i vyléčit.

Venušina sekvence má svou přesnou posloupnost tak, aby nám objasnila pravou povahu našich sanskár. Odkrývá způsob, jakým během jednotlivých období a cyklů v dětství naše sanskáry pokřivovaly naše vědomí. Tyto nevědomé vzorce posvátného zranění jsou postupně ukládány v sekvenci a my je můžeme uvolnit a transformovat opět v tomto pořadí. Proto každé fázi sekvence odpovídá jeden genový klíč včetně linie a každý z těchto klíčů s sebou přináší příběh z určitého období našeho dětství.