Průvodce Genovými klíči pro vás může být světlem v nejistých časech. Ačkoli je moudrost Genových klíčů cestou sebeosvícení a vlastní kontemplativní praxe, ožívá toto učení také při sdílení s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. Průvodce je ten, kdo se důvěrně věnuje Genovým klíčům a absolvoval s námi dvouletý Kontemplační kruh. Průvodce vám může nabídnout podporu a vedení při vaší práci s Genovými klíči či při průchodu vaším profilem. 

Vezměte prosím na vědomí, že každý průvodce poskytuje jiné zkušenosti. Genové klíče nejsou učením, které by se drželo striktní osnovy, ale jedná se o kontemplativní učení, které ožívá pouze tehdy, když si každý jednotlivec najde čas na zastavení, vnitřní naslouchání a zkoumání moudrosti v sobě. Průvodci jsou lidé, kteří věnovali čas tomu, aby kráčeli touto cestou kontemplace a mohou být na této cestě ostatním oporou a inspirací. 

Společně tvoříme v Čechách živou síť průvodců, lokálních skupin a dalších kontaktních míst.

 

„Mám ráda lidi. Ráda je podporuju v tom, aby uviděli svoji jiskru a dovolili si ji zažehnout. Baví mě šířit vše, co vnímám jako skutečné a autentické, objevovat, zkoumat a propojovat. Baví mě skládat barevnou mozaiku talentů a darů – živý obraz nekonečných možností zahrnující reálná omezení. Tento proces za podpory moudrosti Genových klíčů vzniká v praktické navigaci – Gen prosperity, kterou jsem s tímto záměrem pro lidi vytvořila. Věnuji se individuálním a firemním konzultacím na téma Skutečný pracovní záměr a Podnikání srdcem. Ráda vařím a učím lidi stravovat se přirozeně. Spoluorganizuju Kontemplační kruh a olomouckou skupinu GK, provádím hologenetickým profilem.“

Monika je dlouholetá milovnice Genových klíčů, byla u zrodu celého projektu GK a dodnes se podílí na organizaci jak svých akcí s GK, tak samotného Kontemplačního kruhu. Je pravou rukou GK. M.D.

 

„Mám ráda poznávání. Na cestě za poznáním sebe sama jsem potkala Genové klíče, které nabízely odpovědědi a zároveň mi začaly odkrývat cestu plnou dobrodružství. Vidím v nich celé spektrum lidských povah, a s tím i možnost pro každého, najít si svou vlastní cestu, jak s Genovými klíči pracovat. S otevřeným srdcem lidem naslouchám, baví mě je podporovat na jejich cestě sebepoznáním. Ráda nabídnu orientaci a pochopení při práci s Genovými klíči či osobním profilem.Mám radost, že jsem měla možnost být u založení programu Kontemplační kruh, jehož jsem součástí a zároveň spoluzaložit olomouckou lokální skupinu Genových klíčů. Nyní pracuji na hranické lokální skupině Genových klíčů a ráda bych pokračovala dál v jejich šíření. Vnímám, že Genové klíče jsou mým průvodcem v každodenním životě.“

Markét je opravdu dobrodruh a podporovatel různých nadčasových projektů, které slouží obecnému dobru. Je všude a nikde a když je potřeba, tak se objeví. Je to náš parťák v organizaci Kontemplačního kruhu. M.D.

 

„Genové klíče jsem objevila v roce 2018. V té době jsem potřebovala najít sílu, stabilitu a porozumět tomu co se v mém životě doposud událo. Studiem svého profilu jsem našla souvislosti a konečně jsem se ve svém životě začala cítit víc jako ryba ve vodě. Ráda vám jako průvodce nabídnu prostor pro orientaci a pochopení vašeho profilu.“

Jana pořádá v Prostějově pravidelná setkání s Genovými klíči, je to šamanka tělem a duší, má smysl pro humor a nadhled. M.D.

 

„Genové klíče jsem poprvé poznala v roce 2016. Nyní mohu říci, že svoji cestu Génia žiji již naplno a Genové klíče byly zásadní podporou na mé cestě. Také mnohem více rozumím rozdílnosti našich povah, poslání a úkolů tady na planetě Zemi. Každý jsme jedinečný a důležitý a to mě nepřestává fascinovat. Přála bych si, aby podobnou podporou na cestě životem, která je vždy po ruce, mohl mít opravdu každý.“ 

Katka vede prožitkové a aktivační workshopy skrze profil Genových klíčů, nabízí individuální konzultace a podporu. Má dlouholeté zkušenosti v práci s lidmi a hlavně se nebojí setkat se se stíny – svými a těch druhých. M.D.

 

Pavla propojuje Genové klíče s Human Designem, pořádá na ostravsku setkání s GK a věnuje se individuální práci s lidmi. Z mého pohledu je Pavla takovým přirozeným světlem, bez příkras, s lehkostí a vždy nabídne něco trefného. M.D.

 

 

 

 

RÁDI BYSTE SE STALI PRŮVODCEM?

Být průvodcem pro ostatní znamená být především světlem sám pro sebe. Genové klíče se neubírají cestou klasických kurzů a certifikací, avšak o to možná více apelují na skutečné vtělení svých principů a jistou dávku pokory, než je začneme sdílet. Nejde o to, naučit se všechny Genové klíče a potom je předávat. Průvodcem se člověk stává postupným nabýváním zkušeností. Po dohodě s autorem Richardem Ruddem a globální komunitou bychom rádi zajistili určitou kvalitu, integritu a rozměr hlubokého lidství v předávání GK i u nás v ČR a na Slovensku, proto vzniká Kontemplační kruh

Předávání GK se liší v různých fázích jejich vtělování. Proto je tak důležité celou Zlatou cestu nejenom projít, ale i hluboce vtělit a integrovat, nechat si dostatek času. Vždy tak budeme sdílet jen to, co jsme sami integrovali. Nezbytnou součástí je i Umění kontemplace, protože bez schopnosti zpomalit či zastavit se, obrátit se dovnitř a vybudovat si dostatečně konzistentní vnitřní prostor, ze kterého se potom snadno propojíme s okolím, nemůžeme být pro ostatní dostatečnou podporou a vzorem. 

Pokud by vás lákalo zařadit Genové klíče do své existující praxe či oboru, je vřele doporučeno nejdříve prozkoumat svůj vlastní hologenetický profil dostatečně do hloubky pomocí Zlaté cesty. Je důležité si uvědomit, že opravdové vtělení tohoto učení trvá delší dobu a v průběhu let se vyvíjí. Každý, kdo touží učení Genových klíčů šiřit, by měl projít svůj hologenetický profil od začátku do konce a to několikrát a nechat jej usadit minimálně dva roky. Teprve poté zkoumat nové způsoby uplatnění Genových klíčů s ostatními kolem sebe. Až ve chvíli, kdy máte důkladně toto učení ve svém osobním životě vtěleno, můžete být inspirací pro druhé. Pro tento druh spolupráce nabízíme možnost vstoupit do Kontemplačního kruhu, který je otevřen těm, kteří hodlají GK šířit. 

Kontemplační kruh otevíráme každé dva roky. Jedná se o dvouletý cyklus živých setkání nad různými tématy a oblastmi GK. Jeho cílem je podpořit v každém z vás autentickou kreativní cestu předávání GK a přitom zachovat konzistenci, kvalitu a integritu celého učení. Základem je prohlubování osobních zkušeností a jejich sdílení ve skupině, spolupráce na projektech, tvorba lidské sítě, ochrana autorských práv a sdílení zodpovědnosti za šíření transmise. Program se zaměří na prohloubení schopnosti orientace v profilu při soukromých konzultacích či vedení skupin, bude obsahovat témata k sebedotazování a ukotvení, abychom se stali přirozeně kontemplativními jedinci, kteří nabídnou bezpečný prostor pro ostatní.  

Předpoklady: