Při pohledu na svůj hologenetický profil uvidíte soustavu kružnic neboli oblastí – ty jsou dále propojeny tzv. dráhami (čárami s šipkami). Někteří možná zaznamenají určitou podobnost se systémem starověké židovské kabaly. Genové klíče jsou novodobou syntézou, která se opírá o moudrost mnoha významných starších systémů, jejichž propojením chtějí Genové klíče představit mnohem hlubší vnímání reality.

Každá z jedenácti oblastí vašeho profilu představuje nějaký aspekt vašeho života, nad kterým můžete rozjímat. Jakmile vložíte své vědomí do konkrétní oblasti a s ní souvisejícího genového klíče, naskytne se vám příležitost k pochopení a transformaci dané sféry vašeho života.

V profilu se nachází také jedenáct drah, které všech jedenáct oblastí propojuje jakoby do lineárního okruhu. Dráhy reprezentují dynamické procesy, které podporují váš osud. Na nízkých frekvencích je v člověku vnitřní světlo či životní síla proudící těmito kanály přidušena a přirozený vývoj se zbržďuje. Jakmile se prohlubuje vaše rozjímání nad všemi oblastmi, můžete v důsledku obnoveného proudění tohoto světla skrze Váš život prožívat pozoruhodná období transformace nebo průlomu. Celý proces osvícení vašeho Já vyžaduje čas a vytrvalou kontemplaci i trpělivost. V důsledku postupného nárůstu vaší frekvence postupně začnete vnímat také všechny oblasti a dráhy jako součásti holografického celku. Když například prožijete změnu svých mentálních přesvědčení, uvidíte, že se tento posun odráží zároveň ve vašem fyzickém těle i ve vašich vztazích.

 

Setkání s profilem vyžaduje, abyste rozjímali nad některými hlubokými a někdy i bolestivými otázkami. Jakmile vykročíte na Zlatou cestu, hluboce se ponoříte do tří základních otázek:

 1. Jaký je váš vyšší životní záměr?
 2. Do jaké míry vás naplňují vaše vztahy?
 3. Do jaké míry jste integrovanou součástí vaší komunity?

Když jsou lidé v souladu se stvořením, tyto tři otázky jednoduše neexistují. Zlatá stezka tím, že bez odporu následuje přirozené rytmy, ve své podstatě opisuje organický proud života. V lidské historii možná byly časy, kdy takový soulad nastal, ale moderní doba zcela zjevně není jedním z těchto časů. A zde se vynořuje smysl Genových klíčů – usnadnit jednotlivcům, vztahům a komunitám nově uspořádat jejich životy, tak aby opět dosáhli hlubšího souladu se stvořením.

 

FREKVENČNÍ PÁSMA

V syntéze Genových klíčů se vibrační stupeň lidské aury odráží ve třech frekvenčních „pásmech“ zvaných stín, dar a siddhi. Přestože ve skutečnosti existuje mnoho frekvenčních vrstev či šířek pásma, toto trojí označení usnadňuje porozumění genovým klíčům, kontemplaci o nich i jejich vtělení. 

 

Siddhi

Frekvenční pásmo týkající se úplného vtělení a duchovní realizace. Realizace siddhi paradoxně rozpouští samotný pojem frekvencí a úrovní. Slovo siddhi pochází ze sanskrtu a znamená „boží dar“. Siddhický stav nastává až tehdy, kdy jsou všechny stopy stínu, zejména na kolektivní úrovni, transformovány do světla. Vstupem do stavu absorpce se začne tato alchymická transformace zrychlovat, až nakonec všechno ztichne a my vstoupíme do stavu vtělení v šesté iniciaci. Existuje šedesát čtyři siddhi a každé z nich se vztahuje k odlišnému vyjádření božské realizace. Přestože se ve všech případech jedná o tutéž realizaci, její vyjádření se v různých siddhi liší a může se dokonce jevit protichůdně. Siddhi, o kterých se pojednává v syntéze genových klíčů, by se neměla zaměňovat s tím, jak jsou chápána v některých jiných mystických tradicích. Šedesát čtyři siddhi není překážkou na cestě k realizaci, ale naopak jsou jejím samotným vyjádřením a uskutečněním.

Dar

Frekvenční pásmo týkající se lidského génia a otevřenosti srdce. Když se naše vědomí ponoří hlouběji do frekvencí stínu, osvobodí latentní energii uschovanou v naší DNA. Tato energie je uvolňována přes fyzické, astrální a mentální tělo v podobě světla. Na fyzické rovině to vede ke změnám chemických procesů v těle a ke zvýšení vitality. Na emocionální rovině se dostavují povznášející pocity, radost a všeprostupující pocit optimismu, na mentální rovině pochopení a velká tvořivost. Frekvence daru je proces postupného odhalování naší skutečné vyšší podstaty (siddhi). Frekvenční pásmo daru obsahuje mnoho stavů a fází. Je to kvantové pole, v němž se slučují síly involuce a evoluce. Jedním z charakteristických znaků frekvence daru je schopnost přijmout plnou zodpovědnost za svou karmu – tedy za svoje myšlenky, pocity, slova a činy. Na této úrovni frekvencí si už člověk nepřipadá jako oběť jakéhokoli vnějšího podnětu.

Stín

Frekvenční pásmo týkající se veškerého lidského utrpení. Stínové frekvenční pásmo vychází z prastarých nervových spojů v lidském mozku (tzv. plazí mozek, pozn. překl.). Tyto spoje jsou založeny na individuálním přežití a přímo souvisejí se strachem. Nevědomá přítomnost strachu v našem systému dál zvyšuje naše přesvědčení, že jsme odděleni od okolního světa. Toto hluboce zakořeněné přesvědčení podporuje mentalitu „oběti“, protože jakmile uvěříme, že jsme odděleni, cítíme se zranitelní a vydaní na pospas vnějším silám. Když žijeme ve frekvenčním pásmu stínu, žijeme v kultuře viny a studu. Obviňujeme síly a lidi, existující podle našeho přesvědčení mimo nás, a víra, že jen my sami jsme odpovědní za své životy, nás naplňuje studem. Jakmile začneme chápat, jak frekvence stínu ovládají většinu lidí na světě včetně nás, uvědomíme si, jak jednoduché je udělat krok ven z jejich sevření. Že stačí jen změnit svůj postoj a uvolníme tvůrčí proudy skryté uvnitř stínových frekvencí, takže se náš život vydá směrem k uskutečnění našeho vyššího poslání. Naše utrpení se tak stává zdrojem našeho spasení. Tímto způsobem nastupujeme cestu, kdy opouštíme vnitřní vzorce a vlastnosti, které nás udržují ve víře, že jsme obětí, a objevujeme v sobě svého vrozeného génia a lásku, které jsou naší pravou podstatou.

 

OBLASTI 

Životní úkol/Značka: Tento aspekt vašeho profilu a jeho genový klíč představuje ideální působiště pro vaše vyjádření ve vnějším světě. Životní úkol je špičkou ledovce celého profilu. Je místem, kde se váš hlubší záměr setkává s vnějším světem. Existuje mnoho projevů Životního úkolu. Jedním z nich je vaše vnější práce čili to, co máte v životě dělat – ve smyslu kariéry, zaměstnání nebo každodenních aktivit. Tento genový klíč je dobrým ukazatelem, pro co se na tomto světě hodíte úplně nejlépe. Avšak genové klíče nelze brát doslovně. Týká se tak nejen vaší „práce“, ale i způsobu, jakým věci děláte, jak vystupujete a jak se zkrátka projevujete. Vyjadřuje roli, která nejvíce sedí vašemu tvořivému vyjádření a dovoluje vám být sám/sama sebou bez kompromisů. Stín tohoto genového klíče poukazuje na tendence, které se objeví vždy, když ztratíte spojení sám/sama se sebou. Stín tohoto genového klíče má ve své povaze vzorec, který vám brání najít si roli, která by vám perfektně seděla. Na druhém konci spektra se nachází siddhi, tedy nejvyšší potenciál genového klíče, který popisuje vaše žití na vrcholu vašeho genetického potenciálu.

V souvislosti s Perlovou sekvencí se tato oblast nazývá Značka a naviguje vás ke způsobu, jakým můžete nejlépe vyjádřit svoje dary tak, abyste dosáhli skutečného ocenění ve vnějším světě.

 

 

Evoluce: Naproti vašemu Životnímu úkolu se nachází Evoluce, oblast, která představuje tu největší výzvu ve vašem životě. Účelem tohoto genového klíče je přimět vás k růstu a vývoji, a dokonce i rozkvětu. Největší výzva ve formě stínu se vždy projevuje jak vnitřním tlakem, tak vnějšími událostmi. Tím, že se učíte přijímat tento stínový aspekt vaší osobnosti, se váš život postupně proměňuje. Tím nejvyšším potenciálem vaší Evoluce je umožnit vám proměnit své trápení v nekonečný vnitřní klid a mír. 

 

 

 

 

Vyzařování: Vaše Vyzařování má úzkou spojitost s vaším fyzickým, emočním i mentálním zdravím. Tento genový klíč bude buď ve formě stínu neustále podrývat vaše zdraví, nebo bude skrze svůj dar přinášet lásku a vitalitu do vašeho života. Vyzařování také nepřímo souvisí s Evolucí. Nakolik budete schopni naslouchat a učit se ze svých životních lekcí a výzev, tím více budete zářit. Na nejvyšší frekvenci představuje Vyzařování ten největší možný rozkvět vašeho mystického potenciálu. 

 

 

 

 

Vyšší záměr: Tato oblast představuje dar skrytý hluboko uvnitř vaší DNA. Nosíte-li v sobě důvěru ve své nejkrásnější sny a máte-li odvahu je uskutečňovat skrze svůj Životní úkol, váš Vyšší záměr vás bude doslova vyživovat zevnitř. Zažehnete-li dar tohoto genového klíče, aktivujete síly synchronicit a milosti ve svém každodenním životě. Tento dar je vám vrozený a není potřeba dělat nic jiného, než jej odhalit. To stane ve chvíli, kdy přijmete svou vlastní ušlechtilost a vyjádříte ji nezištnou službou a bezpodmínečnou láskou.  

V souvislosti s Venušinou sekvencí tato oblast představuje Vyšší záměr vašich vztahů.

 

 

  

Přitažlivost: Ve Venušině sekvenci se tato oblast projevuje jako vaše pole přitažlivosti – magnetická síla vaší aury, jež k sobě v určitý čas přitahuje specifické karmické vztahy. Tento genový klíč určuje povahu toho, kdo vstoupí do vašeho života. Jeho stínová frekvence dává vzniknout dlouhodobým konfliktům na poli vašich vztahů. Jakmile tento stín odhalíte a přijmete, začnete osvobozovat dar, který vám ve vztazích ukáže nové horizonty. Na své nejvyšší frekvenci tento genový klíč odhaluje tajemství tantry – proměnu sexuality ve spirituální esenci. 

 

 

 

 

IQ: Tato oblast je odrazem vašeho třetího sedmiletého cyklu života (od 14 do 21 let). Jelikož se v tomto životním cyklu vyvíjí mentální tělo, stín genového klíče určuje způsob, jakým jste se naučili používat svou mysl k ovládání svých emocí a vyhýbání se své intuici. Jakmile si začnete uvědomovat vzorec tohoto genového klíče a jeho kontrolní a potlačující mechanizmus, zjistíte, jaký vliv to má na váš emoční život. Dar genového klíče v této oblasti vám pomůže odzbrojit hlavní spouštěcí mechanizmus emocí a díky tomu se stanete méně reaktivními a provokativními ve svých vztazích. Vaše IQ se tak stane tím, co otevře váš život všem dalším možnostem, které byly drženy v nevědomí vaším úzkoprsým uvažováním a smýšlením. 

 

 

 

 

EQ: Tato oblast souvisí s vaším druhým sedmiletým cyklem života (od 7 do 14 let). A jelikož se zmíněné životní období váže k vývoji emočního těla, zobrazuje stín tohoto genového klíče váš základní emoční obranný mechanizmus, který je souborem vzorců osvojených v době dětství ve chvílích vaší nejistoty a zranitelnosti. Pokud tento vzorec rozeznáte, přijmete a ze svého života propustíte, budete schopni velké tolerance ke svým skutečným hlubším pocitům, aniž byste se před nimi museli bránit a ony tak budou moci přirozeně plynout, aniž by vás zahlcovaly. Genový klíč této oblasti je také branou k vnitřnímu dítěti, které se díky osvobozenému daru navrátí opět ke své hravosti. 

 

 

 

  

SQ: Tato oblast souvisí s vaším prvním sedmiletým cyklem života (od narození do 7 let), kdy je hlavním středem zájmu vývoj fyzického těla. Genový klíč této oblasti tudíž určuje základní fyziologické rytmy a strukturální vzorce, jež jsou základem vaší identity. Když se dotkne vaše vědomí tohoto bodu profilu, ocitnete se na prahu znovuotevření svého srdce poprvé od dob dětství. Stín tohoto genového klíče je nevědomým vzorcem, který neustále podrývá vaši sebeúctu. Průchod stínem k daru a siddhi vám zajistí, že vaše vztahy se nakonec stanou hluboce naplňujícími a upřímnými.  

 

 

 

 

Jádro/Poslání: Oblast zvaná Jádro koresponduje s devítimesíčním obdobím těhotenství, kdy vám uvnitř matčiny dělohy byly vtištěny všechny životní vzorce – fyzické, emoční a mentální. Vaše Jádro odhaluje konečnou vrstvu vašeho potenciálu. Jedná se o zděděné posvátné zranění, které je vetkané do vaší DNA a je sdíleno v rámci celého lidstva. Až vaše vědomí pronikne k této hluboko ukryté části, pocítíte paradoxně jednotu se všemi bytostmi. Stín tohoto genového klíče ukrývá vaše nejvyšší poslání – váš velký dar, který vás jednoho dne může podnítit k tomu, abyste ve svém životě vynikli. Když se vám podaří odhalit podstatu tohoto genového klíče díky putování Venušinou sekvencí až do tohoto bodu, dokážete se svým vědomím vrátit do momentu početí, k úžasnému mystériu vzniku vašeho příběhu, ve kterém je veškeré vaše utrpení proměněno zpět do čistého božství.

 

 

 

Kultura: Genový klíč oblasti Kultury vypovídá o tom, jak nejlépe zapadáte do kontextu sociální struktury světa. V rámci Perlové sekvence se stín tohoto genového klíče stará o to, aby blokoval vaši prosperitu. Když prohlédnete tento stín, otevíráte bránu k nevídanému růstu. Dar a siddhi této oblasti aktivují síly, které probouzejí váš Vyšší záměr. Přinášejí do vašeho života nové spojence a přátele, aby na uskutečňování vašeho Vyššího záměru spolupracovali. Oblast Kultury také vypovídá o tom, jak jste uzpůsobeni k fungování v rámci kolektivu. Oblast Kultury se týká tématu materiálního, emočního a spirituálního blahobytu. 

 

 

 

 

Perla: Téma oblasti Perly je třešničkou na dortu. Reprezentuje skutečnou sklizeň. Tento genový klíč vám přináší velkou odměnu a milost ve chvíli, kdy jste schopni nechat ze svého života odejít jeho stínové vzorce. Stín tohoto genového klíče vás totiž utlačuje a způsobuje úzkost, kdykoli dovolíte stresu, aby odvedl vaši pozornost od všeho krásného a jednoduchého. A tíseň pocítíte vždy, když podlehnete danému stavu věcí a když kompromitujete svůj život, který by mohl být naprosto výjimečný, životem monotónním a plným dřiny. Dar a siddhi vám připomene, co je v životě podstatné. Vnesete-li do tohoto daru své plné vědomí, zříte jasně to, o čem se většině lidem ani nesní. 

 

 

 

LINIE 

Linie je číslo nacházející se v každé oblasti za desetinnou čárkou. Hodnota linie se pohybuje od jedné do šesti a koresponduje s čarami hexagramu I-ťingu, kterých je rovněž šest. Každá ze šesti linií obsahuje určitou obecnou charakteristiku, která je rozvedena níže. Charakteristika každé linie má v různých oblastech svá specifika. Je proto vhodné seznámit se s těmito obecnými rysy linií, protože ty jsou společným jmenovatelem při plnění úlohy v každé jednotlivé oblasti. Tyto podrobné informace jsou záležitostí Zlaté cesty (tedy materiálu, který se připravuje do češtiny).

A jelikož je každý genový klíč ve všech oblastech doplněn právě jednou z linií, je ústředním bodem kontemplace nad profilem právě jejich spojení. Linie dodává genovému klíči, u kterého se nachází, specifický archetypální význam a zabarvení. Teprve díky linii dostane genový klíč ten správný výraz a svůj osobitý příběh. Je tedy vhodné nad spojením genového klíče a linie dostatečně rozjímat. Neexistuje totiž správný či špatný výklad jejich spojení, záleží jen na vás. 

Každá linie v sobě ukrývá potenciál, stejně jako už známe u genových klíčů, nebo se projevuje ve svém stínu. Začtěte se tedy na chvíli do obecných charakteristik linií, abyste mohli zavnímat jejich poselství.

 

linie 1

 • introspektivní, hloubavá, kreativní, chce vědět proč, samotářská, individuální, uzavřená, základní, uzemněná, sebeposilující
 • frekvence linie 1 vede od „strachu ze svého potenciálu“ k „zakořenění ve své vlastní jistotě“
 • má pozitivní odezvu na plnou informovanost a upřímnou otevřenost
 • obsahuje zranění zvané potlačení, které si vyžaduje průzkum strachů a jejich přijetí, nutí nás jít do centra strachů a projít jimi

 

linie 2

 • vášeň, vztahy, zrcadlení, vyjádření, nepotřebuje vědět proč, důležité je to udělat, lehkost, jednoduchost, ladnost, radost z činnosti
 • frekvence linie 2 vede od „nevědomé provokace“ k „vyjádření čistého“
 • má pozitivní odezvu na vysoké frekvence bez jakéhokoli mentálního konceptu
 • obsahuje zranění zvané popírání, které si vyžaduje, abychom se podívali do zrcadla našich vztahů a proměnili svou zlost ve vášeň

 

linie 3

 • experimentování, dobrodružství, prožitek, zkušenost, změna, přizpůsobení, nové věci, nepředvídatelnost, diverzita, výměna, transformace
 • frekvence linie 3 vede od „nespolehlivosti, fluktuace, pesimismu a vyhýbavosti“ k „radosti, pokoře, skromnosti a moudrosti“
 • má pozitivní odezvu na jednání bez jakéhokoli tlaku
 • obsahuje zranění zvané stud, které si vyžaduje, abychom se konfrontovali se svými závazky a naučili se zasmát se sami sobě

 

linie 4

 • kontakt s lidmi, přátelství, propojení, služba, vliv, užitečnost, komunikace, společenství, láska
 • frekvence linie 4 vede od „schovávání se za svůj dogmatický pohled“ k „upřímnosti, otevřenosti a srdečnosti“
 • má pozitivní odezvu na integritu, poctivost, jemnost a romantiku
 • obsahuje zranění zvané odmítnutí, které nás učí, jak být k sobě citliví a uvědomovat si, že jen a pouze my dokážeme uzdravit své srdce

 

linie 5

 • praktičnost, řešení, náprava, efektivita, organizace, vůdcovství, řeč, moc, projekce, přitažlivost
 • frekvence linie 5 vede od „sebenalhávání a tyranie“ k „vůdcovství používající naslouchání“
 • má pozitivní odezvu na jednoduchost a praktické řešení
 • obsahuje zranění zvané vina, které nás učí uvědomovat si své sklony k manipulaci a zneužívání své síly a vyzývá nás k odpouštění všem, včetně sama sobě

 

linie 6

 • všezahrnující, otevřená, kolektivní, zkoumající za hranicemi, duchovní, dokonalost, vzor, učení, budoucnost, udržitelnost, vize, trpělivost, odevzdání
 • frekvence linie 6 vede od „odměřenosti, odtažitosti, nezúčastněnosti, rezignace a arogance“ k „moudrosti a uzemněnému vizionářství“
 • má pozitivní odezvu na trpělivost
 • obsahuje zranění zvané izolace, které nás učí bdělosti nad svými tendencemi odpojit se od okolí a nabádá nás, abychom manifestovali své vize zde na Zemi a ve svém těle

 

 

SEKVENCE 

Každá sekvence profilu nabízí možnost odhalit specifický aspekt vašeho Vyššího záměru. Přestože se sekvence jeví jako oddělené, jsou navzájem propojené a každá z nich nahlíží na Vyšší záměr z jiného pohledu. To znamená, že svou vytrvalou každodenní kontemplací nad svými sekvencemi aktivujete všechny aspekty svého profilu a to se odrazí ve změně vašeho každodenního prožívání. Hologenetický profil slouží jako nástroj k pochopení všech šedesáti čtyř genových klíčů a právě sekvence určují směr vašeho putování vedoucího skrze specifická klíčová slova, jež jsou startovní čárou pro hlubší kontemplaci nad genovými klíči.

 

Aktivační sekvence

AS je primární genetická sekvence v hologenetickém profilu.

Přináší tu nejpalčivější otázku: Jaký je váš vyšší životní záměr?

Aktivační sekvence je ze sekvencí, které tvoří Zlatou cestu, tou nejjednoduší. Přichází s velmi záslužným cílem – přeorientovat nás fyzicky do našeho těla, do centra našeho vnitřního světa a ukotvit nás ve fyzické rovině. Aktivační sekvence popisuje sérii tří skoků vědomí, k nimž dojde během našeho života, když ve své DNA zaktivujeme vyšší záměr. Tyto tři vnitřní kroky se nazývají Výzva, Průlom a Vnitřní stabilita. Těmito čtyřmi dary (oblastmi) jsou: Životní úkol, Evoluce, Vyzařování a Vyšší záměr. Životní úkol a Evoluce charakterizují kvality, jež ve svém životě projevujete navenek, zatímco Vyzařování a Vyšší záměr popisují ukryté vnitřní odměny, které se odkrývají až po plném přijetí předchozích dvou darů.

Aktivační sekvence, vypočítaná z pozice Slunce v době narození, se aktivuje ve chvíli, kdy pochopíte a budete respektovat frekvenční zákonitosti. Jedná se o výchozí bod, v němž se začínáte ladit na vyšší frekvence svého osobního hologenetického profilu. Tím, že pochopíte a ve svém vlastním životě uznáte a přijmete stínové aspekty těchto čtyř genových klíčů, jste schopni aktivovat jejich vyšší frekvence a hluboko uvnitř sebe vyvolat jemné změny. Neustálým rozjímáním nad nejvyššími frekvencemi svých Primárních darů v sobě odhalujete pravého génia, do této chvíle spícího, a můžete se ta stát svědky kompletní proměny vašeho života.

 


Venušina sekvence

VS je primární genetická sekvence pro odhalení hlubokých základních emočních vzorců v našem životě.

Zabývá se citlivými otázkami našich vztahů: Do jaké míry nás naplňují naše vztahy?

Jejím cílem je orientovat nás v emocionální oblasti našeho života. Coby ústřední osa je Venušina sekvence vnitřní kontemplativní cestou do dynamiky vzorců emočních zranění, přejatých prostřednictvím naší zděděné DNA. Je cestou do srdce a do zranění, jež nás tam tíží. Je vypočítána na základě postavení Země, Slunce, Marsu a Venuše v době narození a určuje přirozený sled několika genových klíčů, které ovládají všechny naše emoční vzorce v současném životě. Až naše vědomí začne pozorovat a chápat stínové aspekty těchto šesti genových klíčů, zvláště ve vztazích, začneme transformovat nízkofrekvenční vzorce na dary s vyšší frekvencí. Tímto způsobem projde astrální tělo (emoční podstata) procesem transmutace, která povede k trvalému otevření srdce. Během naší současné fáze evoluce zvané Velká změna má Venušina sekvence zvláštní důležitost, protože jejím účelem je otevřít nové centrum vědomí v solar plexu.

Coby ústřední osa Zlaté cesty je Venušina sekvence mimořádnou výpravou do genetických proudů, které stojí za vaším zformováním v děloze, a do karmických sil uvolněných v okamžiku vašeho početí. Tyto vzorce definují, koho, co a jaké situace si přitahujete do života (Přitažlivost), určují také způsob myšlení a uvažování (IQ), emoční inteligenci (EQ) a duchovní vhled (SQ). Jakmile se před vámi otevře pochopení vlastní Venušiny sekvence, uvidíte, kolik aspektů vaší vyšší přirozenosti vám bylo v raném mládí nedostupných. V těch vzorcích, které vás ve vztazích testují nejvíce, pak můžete rozpoznat ty nejúžasnější schopnosti, které vám dovolují v sobě tyto ukryté dary odemknout.

 

Perlová sekvence

PS je hlavní sekvencí pro vyjasnění vize na mentální úrovni.

Staví nás do kontextu s okolím, ve kterém žijeme: Do jaké míry jsme integrovanou součástí své komunity?

Je vypočítána na základě postavení planety Jupiter v době narození a je cestou kontemplace nad genovými klíči pro otevření mysli transcendenčnímu pohledu na vesmír. Tento pohled nám umožňuje spatřit jednoduchost života, která je jeho základní vlastností, a zharmonizovat s ním své energie a zdroje. Individuální Perlovou sekvenci tvoří konkrétní genové klíče, které přímo ovlivňují naši výkonnost a úspěšnost v životě. Každý z těchto genových klíčů ukazuje stínový vzorec, který nám nedovoluje žít úspěšný a svobodný život. Se vstupem našeho vědomí do těchto vzorců a odhalením jejich skrytých darů objevíme zdroj svého nevyužitého génia a kreativity. Dalším velkým tajemstvím Perlové sekvence je síla světového názoru založeného na lásce k lidem. Perla nám umožňuje najít naše nejbližší spojence a spolupracovat ve službě komunitě a vyššímu cíli.

Když na své cestě dorazíme na úroveň Perlové sekvence, můžeme začít mnoho aspektů svého života nahlížet ve zcela novém světle. Nová vize našeho života se probouzí, neboť jsme věnovali čas aktivaci vyšších frekvencí svých genových klíčů. Taková vize přichází jako přirozený důsledek pochopení a přijetí svých emocionálních vzorců. Jakmile člověk začne navazovat jasné a zdravé vztahy s druhými, kódy jeho vyššího záměru k němu začnou přitahovat nové příležitosti. Perlová sekvence nám pomáhá si ujasnit, jak dokonale jsme ve své individualitě uzpůsobeni ke službě celku. Perla nám ukáže, jak můžeme své jedinečné talenty nejlépe využít, abychom na všech úrovních dosáhli opravdové prosperity.

Perla je přirozeným vyvrcholením Zlaté cesty a představuje sklizeň plodů našeho růstu, kterého jsme dosáhli v rámci Venušiny sekvence a Primárních darů Aktivační sekvence. Když jsme oproštěni od falešné identifikace s rodovými zraněními a posíleni novým vnímáním vlastního génia, esence v jádru naší DNA se zjeví sama jako naše pravé vnitřní poslání. Čtyři stupně Perlové sekvence nazýváme: Poslání, Kultura, Značka a Perla. Popisují proces přeorientování a synchronicit, které nás přivádí do kontaktu s těmi lidmi, kulturami, místy a aspekty, které potřebujeme, abychom naplnili naše nejvyšší předurčení.

Perla reprezentuje rozkvět vašeho života a přivádí vás k tajemství prosperity prostřednictvím ztělesnění jednoduchosti. Tři závěrečné fáze – Iniciativa, Růst a Služba vyvolávají v lidském bytí kvantový skok. V této fázi je celé vaše putování Zlatou cestou integrováno v prožitek sebe sama jako unikátního vibračního prvku vetkaného do celkové geometrie vesmíru.

 

 

Hologenetický profil je tedy soustavou mezi sebou vzájemně propojených oblastí seřazených do tří sekvencí. Každá sekvence a její oblasti se zabývá určitou částí vašeho života – kým jste, o čem jsou vaše vztahy a jak zapadáte do širšího kontextu společnosti. Čísla před desetinnou čárkou nacházející se v každé oblasti korespondují s čísly genových klíčů, které si můžete vyhledat v knize Genové klíče. Váš profil je navigací, která vás provází při pouti touto knihou a ukazuje vám konkrétní genové klíče, které dominují vaší osobnosti. Čísla linií nacházející se v každé oblasti za desetinnou čárkou jsou doplňujícím zabarvením tématu genového klíče. Vytváří tak s genovým klíčem jedinečnou kombinaci udávající dynamiku vašeho příběhu, nad kterou může každý sám kontemplovat.