• jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče. Nedávné objevy v biologii dokazují úžasnou skutečnost – že lidská DNA, šroubovicový útvar, který z nás dělá to, čím jsme dnes, nemá kontrolu nad naším osudem. Je to spíše náš celkový postoj k životu, který říká naší DNA, jakým člověkem se chceme stát. To znamená, že každá myšlenka, pocit, slovo a skutek, který v životě učiníme, je otištěn v každé buňce našeho těla. Negativní myšlenky a emoce způsobí, že se naše DNA stáhne, zatímco pozitivní myšlenky a emoce ji umožní, aby se rozvinula a uvolnila. Tento proces se děje neustále, od chvíle, kdy jsme přišli na svět, až do okamžiku, než odejdeme.
  • jsou popisem holografického vesmírného řádu. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
  • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
  • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě, jsou syntétzou. Ne k nějaké absolutní objektivní pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolí pozorovatel. Nabízí přístup vědy, matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, ale i přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
  • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

 

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování. Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍNDAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

Jakou souvislost mají Genové klíče s hexagramy I-ťingu?

Genové klíče vycházejí ze staročínského I-ťingu, ale jsou psány jazykem současného člověka. Je to přesný matematický systém, binární soustava. Každý genový klíč koresponduje s jedním hexagramem. Dalo by se říci, že Genové klíče jsou novodobým I-ťingem nebo minimálně jsou jeho výkladem do současného jazyka. Genové klíče jsou tedy stejně jako I-ťing souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče. Genové klíče jsou nádhernou univerzální mapou lidské psyché.

kolo

Jak využít teorii v praxi?

Jedna věc je teorie, kterou lze vyčíst v mnoha knihách, druhá věc je uplatnění v životě. Genové klíče jsou samozřejmě na jedné úrovni také teorií. Jsou však psány jako transmise a jsou velmi živé. Pokud na ně půjdete pouze pomocí mysli, budou se vám zdát složité a nepochopitelné. Musíte se tedy otevřít i hlubšímu chápání a nechat je, aby s vámi pracovaly. Už samotné čtení ve vás může aktivovat uvědomění, které může vést postupně k sebepřijetí, k probuzení.

Genové klíče jsou pozváním k uvědomění různých témat v našem každodenním životě. Nejsou určeny pouze k mentálnímu pochopení, jejich moudrost nepřijde tím, že se naučíte všechny genové klíče. Jakmile je jednou rozpoznáte v konkrétní situaci, začne poselství Genových klíčů ožívat přímo ve vás. Nabízejí kontemplativní způsob pohledu na život. Čili nejde o proces úsilí a učení se nějaké nové metody. Jde spíše o oceňování tajemství, která se nám odhalují. K pochopení může dojít jedině ve stavu relaxace a hravosti. Někomu může kontemplace znít jako mentální termín a na jisté úrovni jím také je. Lidskou mysl využíváme k úvahám o mystériích. Současně však potřebujeme, aby pochopení dosedlo do celého těla. Kontemplovat neboli rozjímat můžeme mentálně, emocionálně ale i fyzicky. Takže to nejdůležitější, co potřebujete, je právě umění kontemplace.
Genové klíče nenahrazují žádnou terapeutickou metodu a jsou naprosto bezpečné. Vy sami si volíte tempo a hloubku témat. K tomu potřebujete pouze ochotu se podívat na své stíny, odvahu, trpělivost a zvídavost.

Lze s Genovými klíči pracovat zcela samostatně nebo je potřeba účastnit se dalších kurzů? 

Genové klíče jsou specifické tím, že slouží právě k samostudiu. Tedy nepotřebujete v ideálním případě nikoho dalšího, kdo by vás s nimi seznámil. Především dávají prostor pro zpomalení, vlastní pochopení a objevování svých darů.

Obsahují zjednodušeně tři základní části: kniha Genové klíče – je základ a funguje jako mapa, hologenetický profil – je kompas a slouží k orientaci a Zlatá cesta – je naše vlastní putování.

Velká kniha Genové klíče je základem. Je univerzální, nadčasová, s obsahem všech 64 archetypů. Můžete ji používat intuitivně i systematicky. Provede vás celým spektrem vědomí (od stínových frekvencí až po ty nejvyšší frekvence). Kniha Genové klíče představuje univerzální nástroj pro sebepoznávání. Obsahuje výživu pro mysl, zároveň však velmi jasně vede za informace samotné k hlubšímu poznání a obratu dovnitř. Kniha je hlubokou transformační záležitostí, je nadčasová, poslouží vám k rozjímání v průběhu celého života.

Pokud se rozhodnete studovat svůj hologenetický profil, zde najdete vše důležité – https://www.genoveklice.cz/sestaveni-osobniho-profilu/. Poznat svůj profil znamená zjistit, které archetypální vzorce nejvíce zasahují váš život. Tyto vzorce s sebou nesou lekce, na nichž rostete a poznáváte svůj specifický potenciál, svoje dary a talenty. Profil je vygenerován na základě data, místa a času vašeho narození.
Ke studiu profilu budete potřebovat kromě velké knihy GK také trojdílného průvodce, tzv. Zlatou cestu, který vás postupně provede třemi sekvencemi profilu – Aktivační sekvenceVenušina sekvence a Perlová sekvence.

Kniha Umění kontemplace je jednoduchá a velmi praktická kniha. Věnuje se pouze podstatě kontemplace. Je esencí toho, co je podstatné, abyste načerpali z Genových klíčů skutečnou moudrost. Ukáže vám, jak vnést kouzlo kontemplace do všech rovin každodenního života, abyste zažívali pocit vnitřního prostoru, klidu a jasnosti, které v dnešním moderním světě tak postrádáme. Tento klenot mezi knihami vám může sloužit opakovaně a trvale.

Inspirativním doplňkem jsou také výkladové karty. Zpracování do podoby karet vám přináší esenciální výklad podstaty každého genového klíče, nejenom v textové formě, ale i obrazové. Každá karta obsahuje také několik otázek, které ve vás podnítí ducha hledání a pomohou vám více se ponořit do tématu. Karty slouží k hlubší kontemplaci nad jednotlivými tématy, avšak intuitivní hravou formou. Můžete je používat samostatně nebo v součinnosti s knihou Genové klíče a se souvisejícími materiály.

Možné jsou samozřejmě i osobní konzultace, týkají se však spíše orientace v profilu a systému Genových klíčů tak, aby si člověk našel svou vlastní cestu. Setkání nad profilem není „výkladem“ či „rozborem“, jaký znáte např. z astrologie či jiných nauk. Hlavním záměrem konzultace je pomoci člověku najít způsob, jakým se bude Genovým klíčům věnovat a uvádět je sám v praxi. 

Co je poselstvím Genových klíčů?

Bez ohledu na vnější okolnosti má v sobě každá lidská bytost ukryto něco krásného. Jediným účelem Genových klíčů je vynést tuto krásu na odiv – odhalit vaše vyzařování, zažehnout věčnou jiskru génia, který vás odlišuje od všech ostatních.

„My sami jsme tvůrci svého vývoje. Když plně přijmeme důsledky této skutečnosti, naše cesta začíná. I když nebudete číst dále, může tento fakt změnit váš život. Tento fakt se odráží v životech všech velkých světců a duchovních učitelů napříč celou historií – v každém z nás leží obrovský potenciál a krása a je omezena pouze tím, jak se sami na sebe a svět kolem nás díváme.

Naše planeta se právě nachází v období rozsáhlé proměny, ve které hraje lidstvo hlavní roli. Velký kvantový skok je cítit ve vzduchu. Genové klíče nám nabízejí vizi naprosto odlišného světa, než jaký vidíme dnes. Ukazují nám svět, kde se lidé řídí vyššími principy jako je láska, odpuštění a svoboda. Takový svět není snem, je další etapou našeho přirozeného vývoje a záleží na každém z nás, zda odemkneme vyšší záměr, který leží ukrytý v naší DNA.

Doufám, že vstupem a objevováním nádherného labyrintu Genových klíčů se ve vás zažehne jiskra vašeho nejvyššího potenciálu a že obejmete krásu svého vlastního snu a necháte ji v sobě růst. A jakmile vaše vyšší poslání začne ovlivňovat ty, které milujete a svět kolem vás, připojte svého génia k nám všem, kteří se odvažují snít o vyšším a lepším světě a nechť společně tento sen uskutečníme.“

Richard Rudd, autor knihy Gene Keys

 

 

 

Ať se tvé srdce rozevře do bezpodmínečné lásky.

Ať tvou mysl osvítí nekonečný klid.

Ať tvé tělo zalije světlo tvé podstaty.

 

Ať jsou všichni, kterých se v tomto životě dotkneš

svými myšlenkami, slovy a skutky,

proměněni vyzařováním tvého ducha.

 

Richard Rudd

 

„Překlad knihy a její vydání je mým osobním příběhem. Rozhodla jsem se přivést toto dílo do Čech, jako připomenutí moudrosti, kterou si všichni neseme v sobě. Lidé v Čechách si začínají rozpomínat velmi rychle. Mým snem je, aby nás tato moudrost opět spojila a mohli jsme společně tvořit smysluplný svět.“

 

Markéta Doubravská

vydavatel knihy Genové klíče