Ať se tvé srdce rozevře do bezpodmínečné lásky.

Ať tvou mysl osvítí nekonečný klid.

Ať tvé tělo zalije světlo tvé podstaty.

 

Ať jsou všichni, kterých se v tomto životě dotkneš

svými myšlenkami, slovy a skutky,

proměněni vyzařováním tvého ducha.

 

Genové klíče jsou pozváním na novou cestu životem. Bez ohledu na vnější okolnosti má v sobě každá lidská bytost ukryto něco krásného. Jediným účelem Genových klíčů je vynést tuto krásu na odiv – odhalit vaše vyzařování, zažehnout věčnou jiskru génia, který vás odlišuje od všech ostatních.

Nedávné objevy v biologii dokazují úžasnou skutečnost – že lidská DNA, šroubovicový útvar, který z nás dělá to, čím jsme dnes, nemá kontrolu nad naším osudem. Je to spíše náš celkový postoj k životu, který říká naší DNA, jakým člověkem se chceme stát. To znamená, že každá myšlenka, pocit, slovo a skutek, který v životě učiníme, je otištěn v každé buňce našeho těla. Negativní myšlenky a emoce způsobí, že se naše DNA stáhne, zatímco pozitivní myšlenky a emoce ji umožní, aby se rozvinula a uvolnila. Tento proces se děje neustále, od chvíle, kdy jsme přišli na svět, až do okamžiku, než odejdeme.

My sami jsme tvůrci svého vývoje.

Když plně přijmeme důsledky této skutečnosti, naše cesta začíná. I když nebudete číst dále, může tento fakt změnit váš život. Tento fakt se odráží v životech všech velkých světců a duchovních učitelů napříč celou historií – v každém z nás leží obrovský potenciál a krása a je omezena pouze tím, jak se sami na sebe a svět kolem nás díváme.

Naše planeta se právě nachází v období rozsáhlé proměny, ve které hraje lidstvo hlavní roli. Velký kvantový skok je ve vzduchu. Genové klíče nám nabízejí vizi naprosto odlišného světa, než jaký vidíme dnes. Ukazují nám svět, kde se lidé řídí vyššími principy jako je láska, odpuštění a svoboda. Takový svět není snem, je další etapou našeho přirozeného vývoje a záleží na každém z nás, zda odemkneme vyšší záměr, který leží ukrytý v naší DNA.

Doufám, že vstupem a objevováním nádherného labyrintu Genových klíčů se ve vás zažehne jiskra vašeho nejvyššího potenciálu a že obejmete krásu svého vlastního snu a necháte ji v sobě růst. A jakmile vaše vyšší poslání začne ovlivňovat ty, které milujete a svět kolem vás, připojte svého génia k nám všem, kteří se odvažují snít o vyšším a lepším světě a nechť společně tento sen uskutečníme.

 

Richard Rudd

autor knihy Gene Keys

 

O tom všem se dočtete zde a v českém vydání knihy Genové klíče.

Překlad knihy a její vydání je mým osobním příběhem. Rozhodla jsem se přivést toto dílo do Čech, jako připomenutí moudrosti, kterou si všichni neseme v sobě. Lidé v Čechách si začínají rozpomínat velmi rychle. Mým snem je, aby nás tato moudrost opět spojila a mohli jsme společně tvořit smysluplný svět.

 

Markéta Doubravská

 

 

Genové klíče odhalují potenciál ukrytý v lidské DNA.

Genové klíče odemykají dveře k sebepoznání.