Modlitby

Obě modlitby od Richarda Rudda vznikly pro meditaci jarní rovnodennosti, která se váže k období Velké změny na jaře roku 2020. Tyto modlitby ať slouží pro vaše pozvednutí v těchto nelehkých časech. Pamatujte, že se ve vašem břiše nachází tichý nehybný bod. Místo, kde je vše známo. Navštěvujte toto místo co nejčastěji. Budujte svou důvěru v toto vědění. A z tohoto bodu vyslovujte slova modlitby.

 

Modlitba přerodu

 

Hluboký duchu věčných vod,

Otče a Matko života a smrti.

 

S úctou se před vámi klaníme v této době intenzivních změn,

skláníme se před velkým tajemstvím, jež se před námi nachází,

zhluboka nadechujeme do svých plic a konečně také vydechujeme

do sladké nevyhnutelnosti ducha Milosti.

 

Ať vstoupíme do brány s otevřeným srdcem,

ať jemně propustíme minulost

a plně se otevřeme do slávy tvého světla.

Kéž všichni, kdo jsou touto změnou zasaženi,

najdou snadnou cestu ke svému nejvyššímu dobru.

 

Velká a pradávná pramatko Země,

snášíme se do tvé jemné náruče.

Velký, jasný Otče modrého nebe,

necháváme letět svou duši k tvým nekonečným vzdušným vírům.

 

Kéž jsou všechny bytosti požehnány,

kéž jsou všechny bytosti požehnány.

Společně se vynořujeme z temnoty

a jako skákající lososi,

ať se každý z nás navrátí

do nádherného a nepopsatelného

plamene našeho Zdroje.

 

 

Modlitba Matko naše je založena na původní modlitbě Otčenáš, avšak je nová v tom, že jí promlouvá Velká Matka – je to modlitba nové epochy.

 

Matko naše

 

Matko naše, která žiješ v srdci všeho, co jest,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá,

ať přijde nebe na zemi.

 

Dovol nám prosím v tento den

pít z tvého posvátného stříbrného pramene

a odpusť nám naše zapomnění,

když se učíme díky tvé Milosti

oplácet veškerou nelásku láskou.

 

A vezmi nás za ruku

a veď nás krok za krokem

do trpělivého údolí tvého srdce.

 

Neboť tvá je země, mé tělo i můj život

navěky

Amen

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.