Genové klíče na Josefském symposiu

posted in: Akce, Aktuality | 0

krtiny-jaroZnáte Křtiny? Myslím malé městečko u Brna, Křtiny? To místo mě velmi zaujalo poté, co jsem dostala pozvání na Josefské symposium. Ve dnech 18. – 20. 3. 2016 se koná na Zámku Křtiny již sedmý ročník jedinečné přehlídky dovedností a aktivit v mezigeneračním spektru.

Posláním Josefského sympozia je být originálním, odborným a vzdělávacím mezioborovým a mezigeneračním setkáním oživujícím umění dialogu, ústní konverzace a sdílení názorů a myšlenek. Nabízí odborná témata a současně objevuje nové formy sdělování, komunikace a dorozumívání mezi lidmi a v mezilidských vztazích. Josefské sympozium se snaží vytvářet tradici setkávání špičkových odborníků s těmi, kteří jednou možná nastoupí na jejich místo – s dětmi a studenty. Posláním Josefského sympozia je pozvat a přivítat lidi hledající smysl práce, Života a Bytí na Zemi. Odpovědi na otázky z profesního a osobního života mohou ve Křtinách objevit a přiblížit se k nim prostřednictvím dětí, přátel, kolegů, druhých lidí anebo posvátnosti zdejšího poutního místa. Josefské sympozium je věnováno především dětem, rodině a naději v budoucnost. Koná se k poctě sv. Josefa, patrona rodiny, dětí a práce.

Velmi ráda zde představím i Genové klíče. Budete mít možnost seznámit se s Genovými klíči, pobesedovat nebo si jen tak soukromně popovídat a odvést si knihu s sebou.

Všichni jste srdečně zváni na Josefské symposium a besedu s Genovými klíči, která se uskuteční v sobotu 19.3. !

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.