Ohnivé a vodní oko

Ohnivé oko

Hluboko uvnitř našeho bytí se nachází oko. To oko se zrodilo spolu s námi a zemře v okamžiku naší smrti. Je to Ohnivé oko. Když se na svět díváme Ohnivým okem, vidíme svět plný dobrodružství, vzrušení a vášně. Když se díváme Ohnivým okem, vše překypuje životem, mění se a jiskří potenciálem – samotný vzduch kolem nás praská v elektrizujících výbojích naší touhy. Člověk díky Ohnivému oku žije v nepředvídatelné a stále se měnící krajině snů – v jednu chvíli bezstarostně putuje zeleným údolím pohodlí a za chvíli se beznadějně potácí vyprahlou pouští své touhy.

Právě Ohnivé oko nás zvedlo až sem. Je to někdo uvnitř nás, kdo hledá, a také kdosi, kdo se ptá, kdo věří, kdo ví. Ohnivé oko nás láká, abychom protančili život od jedné zkušenosti k druhé. Vábí nás k cestám napříč kontinenty a popostrkuje k překročení prahu každého vztahu v našem životě.

Ohnivé oko nikdy nepřestane snít o tom, co kdysi bylo nebo co by jednoho dne být mohlo. Když pohlížíme na život prostřednictvím Ohnivého oka, zajímáme se o vyšší smysl svého života. Můžeme mít  pocit, že pro jeho naplnění bychom mohli udělat něco víc. Uvědomujeme si, co všechno v nás je a co bychom mohli nabídnout, ale zatím neznáme způsob, jakým tyto dary předat. A tak pociťujeme neutuchající touhu uskutečnit něco, čím bychom naplnili naše nejvyšší předurčení.

Ohnivé oko sní velké sny. A jako turbína pohánějící lidského génia ví, že v životě je možné uskutečnit cokoli. Už toho v našem světě tolik dokázalo. Právě Ohnivé oko buduje velké civilizace a vyslalo člověka na Měsíc. To ono je hnací silou evoluce člověka. Ti, jejichž životy se odvíjely pod vlivem Ohnivého oka, se stali významnými hrdiny a hrdinkami – všichni ti skvělí státníci, válečníci, průzkumníci, vynálezci a géniové, jejichž životy zůstanou už navždy součástí naší historie. Ohnivé oko reprezentuje energii věčného mládí v nás – je úžasně dynamické, neustále hladové a bez ustání překypuje nadějí. Avšak i přes svou plodnost, vitalitu a nespoutanou sílu má Ohnivé oko jednu vadu. Je posedlé samo sebou. Nevidí nic dalšího kromě vlastní potřeby se nasytit. Jako rozjívený pes v honbě za svým ocasem netuší, jak se zastavit. Bez ohledu na to, jakých úspěchů dosáhne ve vnějším světě, není Ohnivé oko schopné dosáhnout vnitřního míru.

Vodní oko

V hloubce našeho bytí dlí ještě jedno oko. Bylo zde přítomné již před naším narozením a přetrvá i poté, co zemřeme. Je to Vodní oko. Při pohledu na svět tímto okem vidíme jen to, co se nachází přímo před námi. Když vnímáme prostřednictvím Vodního oka, naše základní vědomí spočívá v našem dechu, v našem těle a jeho nejjemnějších rytmech. Je sladěné s pohyby života, který nás obklopuje. Když vidíme svět Vodním okem, veškerý život se dívá s námi – a také veškerý život přichází k nám. Perspektivou Vodního oka je vše klidné, tiché a neuchopitelné.

A právě Vodní oko vás zřejmě zavedlo až sem. Jestliže se na této cestě nacházíte kvůli tomu, že nevíte, pak vás možná čeká malé překvapení. Vodní oko se nestará o úspěch, znalosti či ideály. Neusiluje o smysl, naplnění nebo změnu. Nezajímá ho lidská zkušenost. Člověk, který dokáže svůj život odevzdat Vodnímu oku, je velikou vzácností. Vodní oko je nesmírně těžce uchopitelné, je to ta nejjemnější, nejparadoxnější a nejtajemnější součást naší bytosti. Vodní oko je silou bez nátlaku, bez emocí, bez vřelosti. Když umožníme Vodnímu oku, aby v nás otevřelo svá víčka, počínáme nahlížet na svůj život a svět naprosto novým způsobem.

Vodní oko ve vnějším světě nevybudovalo vůbec nic. Není na něm nic impozantního. Jednoduše prochází bez povšimnutí. Ti, kteří žili své životy prostřednictvím Vodního oka, obvykle zůstali nepochopeni a jejich význam zkreslen. K odhalení Vodního oka nedošli záměrně, protože smysl nelze pronásledovat, dohonit nebo vypátrat. Ze všech mystérií vesmíru jedině Vodní oko přináší vnitřní mír. Avšak přes všechnu svou přitažlivost a půvab jej nic, co v životě uděláme, nepřiměje se otevřít. Vodní oko reaguje jen na jednu jedinou skutečnost.

Otevře se tomu, kdo se mu odevzdá.

Když se oheň podvolí vodě

Jestliže Genové klíče přitáhly vaši pozornost, pak možná již víte, že vycházejí ze starobylého systému čínského I-ťingu – tzv. Knihy proměn. Tato nanejvýš tajemná kniha obíhá svět v mnoha různých podobách. Nejčastěji se používá jako orákulum – nástroj, který člověku v rámci daných životních situací poskytuje jemné vedení. I-ťing je ve své podstatě koncipován tak, aby nás naladil na přítomnost té nejjemnější vnitřní moudrosti – na Vodní oko uvnitř nás.

Staří Číňané měli pro Ohnivé i Vodní oko svá pojmenování. Nazývali je Hsin a Yi. Když I-ťing po nějaký čas správně používáme, stává se naší duchovní cestou. Vede nás, abychom naslouchali své vrozené tiché intuitivní moudrosti – svému Yi (Vodnímu oku), které dalece přesahuje naše lidské touhy a chtění – naše Hsin (Ohnivé oko). Moderní životní styl se bohužel po celém světě odvíjí od pnutí Oka ohnivého, a to natolik, že dokonce starověký I-ťing se stal v současnosti v mnoha případech jen další hračkou, s níž si pohrává naše vnitřní nepokojná touha. Avšak neuvědomujeme si hloubku závazku a oddanosti, kterou I-ťing od svých studentů vyžaduje. Tak jako většina posvátných a magických textů se dnes natolik vzdálil od původní myšlenky, že jeho opravdová tajemství jsou modernímu člověku z větší části nepřístupná.

A právě zde hrají svou roli Genové klíče. Jako moderní zpracování I-ťingu poskytují způsob, jak nad učením I-ťingu kontemplovat. Výhodou takové formy je skutečnost, že nemusíte ve svém životě učinit mnoho vnějších změn. Naopak můžete toto učení přizpůsobit svým denním rytmům. Jak se kontemplace v průběhu času prohlubuje, živoucí moudrost uvnitř vás se začíná probouzet do nové úrovně. To vede k neočekávaným proměnám a novým rozhledům, které se před vámi otevírají. Jedná se o proces tzv. sebeosvícení. Rozjímání nad Genovými klíči vám bude neustále připomínat důležitost odevzdání se životu. Bude vás důsledně pobízet, abyste stále naslouchali tiché vnitřní moudrosti Vodního oka. Bude vám soucitně napomáhat transformovat všechny výzvy, které přicházejí, když posloucháte pouze Ohnivé oko čili své emoce a tužby. Bude vám otevírat tajemství alchymie – podřízenost ohně vodě.

Jedná se o postupný proces dosahování rovnováhy, ve kterém mohou na povrch vyplout mnohé dary ve vás zatím ukryté. V konečném důsledku je kontemplace nesmírně napínavou vnitřní plavbou do tajemných hlubin vašeho já. A protože se jedná o tajemství, neexistuje způsob, jak předpovědět, co se může ve vašem životě přihodit, když budete tuto cestu následovat. Jediným způsobem, jak to zjistit, je statečně vykročit vpřed, s důvěrou ve své vnitřní světlo, které ve vás již přebývá.

 

 

úryvek ze Zlaté cesty 

© autor Richar Rudd

© přeložila Jana Mráčková, revize Markéta Doubravská a Bohumila Kučerová

  1. Helena Vitmajerová

    Je doba, kdy mnoho lidí má pocit,že jsou na rozcestí a neví si rady jak se dál orientovat ve svém životě.Mnozí mají pocit,že na sobě pracují a nikam to nevede,že nic nemá žádnou cenu.Já se nyní nacházím v podobné vnitřní situaci,ve které mám pocit že jsem před nějakými dveřmi a nemám kam jít a nevím co dál.Dnes mne úžasný internet dovedl k tomuto článku a otevřely se mi oči.Vím,že toto je cesta dál pro každého,kdo chce být zdravý a ,,živý,,.Děkuji všem,kteří věnují svůj čas pro uzdravení lidí a celé planety.Helena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.