Předvánoční novinky

posted in: Aktuality | 0

S radostí oznamuji, že přichází nová nádherná publikace Sedm posvátných pečetí. Toto velmi jemné a poetické dílo jsme připravovali dva roky. Navazuje na transmisi genového klíče 22 a Venušinu sekvenci. Máte se na co těšit. Pro mě osobně jsou pečetě jako sprcha Milosti – podporující, hladící, milující a všeobjímající. V těchto náročných časem nám budou velkou pomocí. 

Sedm posvátných pečetí popisuje konkrétní vzorce probuzení lidstva. Jedná se o vyšší proudy involuce a Milosti pohybující se v průběhu času celým lidským druhem. Alegorickým způsobem jsou popsány ve Zjevení svatého Jana, díky kterému lze otevírání sedmi pečetí chápat jako předurčený sekvenční kód probuzení zabudovaný do celé lidské DNA. Až bude každá ze sedmi pečetí mysticky „otevřena“, všechny aspekty lidského zranění, a to jak individuálního, tak kolektivního, budou jednou provždy vyléčeny. Učení sedmi pečetí je součástí transmise GK 22, jehož nejvyšším aspektem je Milost. Venušina sekvence nám může podat přesný obraz základních vzorců našeho utrpení. S tím, jak naše vědomí proniká hlouběji do stínových vzorců, uvědomujeme si fungování sedmi pečetí a jejich vliv na naše individuální probuzení. Na ještě hlubší úrovni si můžeme uvědomit, jak se sedm pečetí postupně otevírá v kolektivním těle lidstva. Takové vhledy vedou člověka k velkému vzepětí vnitřního soucitu a míru.

 Klíčovým faktorem pro porozumění učení Sedmi posvátných pečetí je uvědomění, že se jedná o velice vytříbenou frekvenční transmisi, kterou můžeme pochopit a v sobě aktivovat až po značné vnitřní očistě.

Tímto bych ráda poděkovala týmu, který se na překladech a korekturách podílel – Jana Mráčková, Jana Koudelová a Pavel Martof. A samozřejmě Richardovi Ruddovi, který toto úžasné dílo sepsal v originále.

V prodeji bude kniha od 10. prosince 2021.

K této publikaci plánuji připravit audio nahrávky a společná setkání s invokacemi. 

Ke knize je pro vás k dispozici Andělská mandala, která slouží jako vizuální podklad. Tento plakátek si můžete umístit v prostředí, kde žijete a pracujete.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.