Společné studium GK v Šumperku

posted in: Akce, Aktuality | 0

Od října loňského roku jsme otevřeli skupinové studium Genových klíčů v Šumperku. Tento nápad jsem měla již v minulosti, ale teprve se založením Akademie přišla síla nápad realizovat. Smyslem setkávání bylo vytvořit prostor pro dostatečně kompaktní stálou skupinu, ve které můžeme společně procházet svůj hologenetický profil. Na začátku nás bylo sedmnáct a až do posledního setkání nás doputovalo třináct. Klobouk dolů, protože většina byla přespolních a pravidelně jezdit až například z Dolního Kubína na Slovensku do Šumperka je teda nesmírný závazek. Tímto vyjadřuji svůj obdiv všem, kteří podstupovali pravidelně takové cestování. Každé dva týdny jsme věnovali podvečer jedné oblasti profilu. Časem se ukázalo, že skutečně pořádný průzkum jedné oblasti zabere dost času a dva týdny poté na vstřebání je tak akorát. I když někdy byla potřeba pauza delší.

Na setkání jsme asi všichni nejvíc ocenili, že se postupně rozvinul bezpečný prostor, kde jsme si mohli ledacos dovolit. Práce ve skupině může být i náročná, člověk se potřebuje naučit naslouchat ostatním, ale i sám se odvážit k vyjádření a třeba i říct věci nepohodlné. Dlouhodobě se tak buduje v kolektivu důvěra. Pokud se překonají počáteční obtíže, nakonec sdílení zkušeností a vhledů obohatí a inspiruje všechny kolem. Putování profilem ve skupině a možnost si poslechnout příběhy ostatních a podělit se o svůj vlastní, je zkrátka jiné, než když člověk prochází svým profilem sám. Navíc společný záměr skupiny tvoří určité pole, ve kterém se vše odehrává v zajímavé synchronicitě. Mezilidské vztahy jsou nejlepší účební látkou, na kterou lze Genové klíče aplikovat. 

Pro mě to byla úžasná zkušenost. Studium jsme ukončili v dubnu a protože jsme se ještě chtěli vidět, o prázninách si dopřejeme víkendové sektání. Celkem proběhlo třináct setkání a já věřím, že na podzim otevřu další běh.  

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.