Příběh vážky – GK 55

Vývojová stádia života vážky jsou krásným symbolickým přirovnáním, které nám pomůže pochopit nadcházející probuzení lidstva. Vážka tráví většinu života pod vodou jako larva, aniž by na rozdíl od ostatního vodního hmyzu potřebovala k životu vzduch. Larvy jsou úspěšní predátoři, živí se téměř čímkoli, od listů až po malé rybky. Během tohoto úseku života procházejí sérií proměn, stupňů zralosti, kdy svlékají pokožku, ale stále zůstávají larvami. Tyto fáze mohou trvat několik let a během nich larvy nemají nejmenší ponětí o tom, jaká budoucnost před nimi leží. Je to stádium skrytých proměn. A potom se jednoho dne spící gen hluboko uvnitř larvy probudí a larva udělá něco zcela nového a nečekaného. Najde si stéblo blízké vodní rostliny a vyleze po něm z vody ven. Poprvé v životě okusí vzduch a sluneční světlo.

Jakmile larva opustí bezpečí vodního světa, sluneční světlo začne konat svou práci a spustí poslední proměnu v konečnou podobu. V této fázi se dějí skutečná kouzla. Pokročilá bytost schovaná uvnitř larvy protrhne její pokožku. Během několika hodin se objeví čtyři pomačkaná křídla a tělo se začne protahovat do typické kovově lesklé podoby.

Velkou symbolickou hodnotu zde má element vody. Když larva vážky povstává z elementu vody a připravuje se na své znovuzrození coby vážka v elementu vzduchu, voda dosud obsažená v jejím těle se stává klíčem k celému procesu transformace. Hydraulickým procesem je voda v těle larvy pumpována do rostoucích křídel a tělíčka a díky tomu se mohou křídla poprvé rozvinout. Jinými slovy, vážka nabývá nového aerodynamického tvaru díky vodě z předchozího životního stádia. Voda je tím, co řídí přeměnu z larvy ve vážku. Jakmile je všechna voda v těle spotřebována na rozvinutí těla do finálního tvaru, vážka se může vznést a začít nový život ve vzduchu.

Životní cyklus vážky je perfektní metaforou probouzení lidského vědomí. Syrová energie našich emocí (voda) se stává nástrojem pro budoucí rozkvět vědomí. Jakmile se toto nové vědomí probudí, náš život existuje už navždy na nové vyšší úrovni, na úrovni svobody (vzduch). Metafora nám také ukazuje, že my, lidský rod, se musíme ponořit hluboko do emočního pole, kde projdeme sérií mutací, kterých si obecně nejsme vědomi. Dokud budeme existovat na úrovni emocí, budeme mít jen nepatrnou představu o tom, jaký život leží před námi. Teprve až projde mentalita oběti plnou proměnou, nastane skutečné kolektivní probuzení do nové podoby člověka, do světa svobody.

 

ukázka z genového klíče 55

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.