Ledový měsíc přichází – vítání přirozeného Nového roku

Podle toho, jak se Země otáčí kolem Slunce, vzniká i organický lidský kalendář. Ať už se to lidstvu líbí, nebo ne, jsme nuceni žít v souladu s tímto kalendářem a v průběhu staletí jsme podle těchto nebeských hodin nastavili i rytmus našeho každodenního života. Ačkoli si různé kultury vykládaly přírodní rytmy různými způsoby, načasování našeho života, od velkých náboženských svátků až po den, kdy odvádíme daně z příjmu, má svůj přímý odraz na nebi. Datum 2. února, keltský svátek známý jako Imbolc, je jedním z osmi velkých průsečíků mezi pohybem nebeských sfér a světem lidí. Jak uvidíme, je to skutečně nejpřirozenější doba pro oslavu skutečného Nového roku. Staří keltové označovali toto období předcházející svátku Imbolc jako čas „ledového měsíce“ a považovali ho za nejmocnější dobu pro zasetí semínek budoucích snů.

Arachnéina pavučina 

Existuje mnoho způsobů výpočtu kalendářů. Různé kultury používaly různé metody a matematické postupy, avšak ty nejzásadnější pravdy mají tendenci přetrvávat zvláště ve původních mytologiích, které po sobě zanechaly naši předkové. Jeden z těchto mýtů se týká pavouka a jeho sítě. Pavouci byli odjakživa spojováni s kalendářem z různých důvodů – tím hlavním je asi to, že mají osm nohou, které představují osm přirozených částí většiny lidských kalendářních systémů. Pavouk je také úzce spojen s postavou bohyně, která splétá síť času a hmoty. Arachné, která je v mnoha kulturách symbolem pavoučí bohyně, je také hluboce spojena s Měsícem, protože Arachné představuje třinácté znamení zvěrokruhu a třináct lunárních měsíců roku.
Číslo třináct, navzdory své pověsti v lidových pověstech jako nešťastné (pravděpodobně kvůli třinácté kartě v tarotovém balíčku, která je kartou smrti), je ve skutečnosti číslem transformace, proměny a obnovy. Podle tradice představuje třináctá osoba mistra nebo střed kruhu, který na západě symbolizuje postava Krista uprostřed dvanácti učedníků. Aby bylo možné projít iluzí utkanou z času a prostoru, je třeba se postavit Arachné, bohyni sedící na trůnu uprostřed pavučiny – lidské já musí „zemřít“ a přijmout širší život vyššího já.
Všechna tato témata jsou hluboce spojena se svátkem Imbolc, který připadá na 2. února. Imbolc je již dlouho svátkem spojeným s plodivou silou Bohyně (slovo „imbolc“ doslova znamená „ovčí mléko“, svátek je chápán jako první den jara a spojen s laktací a bahněním ovcí, kterým se v této době rodí jehňata). V syntéze genových klíčů máme také přirozený kalendář, který skládá hexagramy I-ťingu (64 genových klíčů) kolem zvěrokruhu. V tomto kalendáři Slunce přechází do GK 13 vždy kolem 2. února, kdy se koná Imbolc.

Genový klíč 13 – Společenstvo Prstenu

Tradiční čínský název 13. hexagramu I-ťingu zní “ Společenstvo Prstenu“. V Genových klíčích se vztahuje k siddhi Vcítění a daru Rozlišování. Je spojen s radostí ze společenství prostřednictvím vyprávění a naslouchání příběhům. Proto bývá tento svátek tradičně časem příběhů, kdy se kmeny nebo rodiny shromažďovaly v kruhu kolem ohně a poslouchaly stařešiny vyprávějící dávné příběhy a pohádky. Každý z takzvaných festivalů na rozhraní čtvrtletí (jejich keltské názvy jsou např: Imbolc, Beltane, Samhain a Lughnasadh) jsou tradiční svátky ohně. Imbolc je symbolizovaný prvními záblesky jara a začínajícím vzestupem hladiny mízy. V křesťanské tradici je známý jako “ Hromnice“ – svátek slavený 40 dní po datu narození Ježíše Krista, den, kdy oficiálně končil čas Vánoc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den. Hromničky dávali lidé do oken na ochranu domácnosti před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek. 
Únor je jedním z nejchladnějších měsíců na severní polokouli. I když je míza již na vzestupu a objevují se první jarní cibulky pod sněhem, počasí často bývá nepříznivé a ještě více se ochladí. Vzhledem k obrovským silám, které se v této době koncentrují uvnitř země, se na vnitřních rovinách vytváří obrovský tlak. I když na vnějších rovinách to ještě není patrné. Je to čas hluboké vnitřní práce, kdy mohou být zaseta semena budoucích průlomů. Imbolc je v podstatě vnitřní svátek a Společenstvo Prstenu je vnitřní společenství, v němž bytosti z vyšších rovin kolektivně shromažďují své síly a směřují je do středu svých chystaných plánů. Tato vesmírná dramata rozehráváme tím, že se shromažďujeme v tichu a uctíváme to, co je skryté a tajemné. To je důvod, proč oslavujeme ženské síly Bohyně, protože představují to, co je skryté, ale také to, co se jednou v budoucnu vynoří. 

Jak využít období ledového měsíce

Vnitřní práce, kterou vykonáme v období před koncem ledového měsíce (od Vánoc do začátku února), vždy určí, jaké budeme mít léto. To lze potvrdit osobní zkušeností. Ať už máte na léto jakékoli plány, měli byste je zasít právě v tomto období. Čím intenzivnější bude vnitřní soustředění a očista, tím silnější bude průlom, který tato energie učiní, až v létě naplno propukne. Léto představuje energii, která byla předurčenav období ledového měsíce. Období ledového měsíce je proto bezpochyby jedním z nedůležitějších období roku. Principy božského ženství nemají v tomto čase ve vesmíru konkurenci.
Třináctý dar ve spektru vědomí Genových klíčů představuje dar Rozlišování. Vše závisí na tom, na jakou vlnovou délku jste v tomto období naladěni. Pro většinu lidstva (na severní polokouli) jsou první měsíce roku depresivním obdobím a často se mu snaží všemožnými způsoby uniknout. V tomto období existuje velký kolektivní tlak na to, abychom se nechali strhnout negativními způsoby myšlení, což může velmi snadno vést k tomu, že ztratíme přehled o svém skutečném směřování. Nejlepší radou pro toto období je co nejvíce utlumit své vnější schopnosti a co nejvíce otevřít své vnitřní smysly. Vnitřní naslouchání vede k vyššímu stavu – empatickému stavu. Skutečná empatie znamená vstoupit do středu pavoučí sítě a naslouchat tak jako pavouk naslouchá prostřednictvím vibrací své sítě frekvencím z vyšších světů, které jsou v tomto období nejcitelnější.

Umění naslouchat

Opravdově naslouchat znamená naslouchat vnitřně a zdokonalit se v tomto umění znamená naprosto se vyprázdnit. Pouze ten, kdo je prázdný, může přijmout tajemství a zjevení vnitřního světa. Jde o to stát se svědkem. Stejně jako třináctka symbolizuje střed kruhu, i vy máte naslouchat ze svého středu, což znamená, že odoláte pokušení rozptylovat se. Když se v tomto umění zdokonalíte, stáváte se jakousi úžasnou schránkou, skrze kterou může celý vesmír pronikat do vašeho nitra a vy ho uslyšíte jemně znít.

Vítání Nového roku

Pokud se podíváte na Kolo života a jeho 64 dílků po 6 liniích (rozdělení hexagramů do kruhu), asi si uvědomíte, že se jedná jak o genetické, tak i nebeské hodiny. Podstata DNA je založena na aminokyselinách sestavených ze šestic a uspořádaných do 64 chemických seskupení neboli „kodonů“. Pomocí těchto hodin tak můžeme zjistit, kdy skutečně nastane Nový rok. Jinými slovy, veškerý život na naší planetě je geneticky naprogramován tak, aby se probudil vždy ve stejnou dobu – je to tehdy, když Slunce prochází bránou GK 41. V tomto okamžiku každoročně zahajuje veškerý život na naší planetě nový cyklus. K tomu dochází zhruba 21. nebo 22. ledna každého roku. GK 41 odpovídá iniciačnímu kodonu v naší genetice – velkému písmenu na začátku každé genetické věty.
Tradice přijímání novoročních předsevzetí vychází z přirozených životních procesů. Jak se život vyvíjí a přijímá stále vyšší a vyšší formy vědomí, vždy musí nejprve něco opustit. Na přirozené načasování těchto rituálů se však zapomnělo, alespoň v naší moderní společnosti. Čínský nový rok v únoru je mnohem lépe sladěný s přirozeným načasováním. Naše současné umístění Nového roku na 1. leden je ve skutečnosti hluboce nepřirozené.

Slunce od 21. ledna vede přes GK 41, GK 19 a pak GK 13. Nový sen (Emanace) zastupuje GK 41, opuštění staré formy (Obětování) GK 19 a (Imbolc) skutečnou smrt a transformaci do vyšší formy GK 13. Celý tento proces pak vrcholí GK 49 (Znovuzrození). Je to neuvěřitelně silné roční období, což naši předkové dobře věděli a tak ho oslavovali. Pokud si tedy dáváte novoroční předsevzetí, zapomeňte na Silvestra! Místo toho využijte čas před Hromnicemi k tomu, abyste vnitřně naslouchali tajemným impulsům vesmíru a jeho přáním. Večer před Hromnicemi si pak rozdělejte oheň a zahoďte všechny své staré vzorce. Protože až Imbolc přijde, přijde s ním i Bohyně, a to, co přináší, má pro ty, kdo jsou připraveni naslouchat, nevyčíslitelnou hodnotu – přináší potenciál pro úžasnou transformaci do vyšší a rozvinutější reality.

 

 

Šťastný Nový rok všem!

Richard Rudd

překlad Markéta Doubravská

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *