Osobní hologenetický profil je naše genetická výbava. Poznat své genetické nastavení a jeho přesáhnutí je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.
Hologenetický profil vychází ze systému zvaného Human design, jedná se o výpočet na základě času, data a místa narození. Přesně určí konkrétní postavení Slunce a planet v okamžiku vašeho narození a rozmístí je do kruhu či mandaly zvané i-ťingový kruh. I-ťingový kruh je prastarý nástroj, který uspořádává šedesát čtyři hexagramů I-ťingu ne do tradiční mřížky, ale do kruhu. Tímto způsobem HP poukazuje na kvality, jež nám byly v tento důležitý moment vtištěny.

Hologenetický profil převádí jedinečný okamžik vtisku (imprinting) – v momentě vašeho narození – do soustavy souřadnic v časoprostorovém kontinuu. Souřadnice jsou pak jako odpovídající protějšky zaneseny do mapy šedesáti čtyř kodonů v naší DNA. Poté genové klíče slouží k rozpoznání archetypálního významu těchto čísel. Přestože to může znít složitě, ve skutečnosti je to logické a velmi jednoduché. Někteří pochopitelně mohou zpochybnit souvislost vzniku lidské DNA s rozmístěním planet. Avšak pokud budeme vesmír, v němž žijeme, chápat jako holografický, pak uvidíme, že v rámci časoprostoru se všechny vzory propojují do jedné obrovské hyperdimenzionální matrice. Z tohoto důvodu obrazce vytvářené na nebi vždy bezprostředně korespondují s rodícím se životem. To však neznamená, že jedno ovlivňuje druhé, ve skutečnosti jsou obě roviny propojeny na kvantové úrovni.

Když se člověk poprvé seznamuje s Genovými klíči, zjišťuje, že zde existuje mnoho různých prvků a postupů, které tvoří základ tohoto poznání. v podstatě je můžeme zjednodušit na tři základní části:

  1. Kniha Genové klíče – vaše mapa
  2. Hologenetický profil – váš kompas
  3. Zlatá cesta – vaše putování

Váš profil je osobní mapou k jedinečným vnitřním krajinám a obzorům vašeho vědomí. Zlatá cesta popisuje transformační trasu po této mapě. Jedná se o vaši individuální cestu tajemstvím Genových klíčů, a jakmile ji následujete, může ve vašem životě vyvolat řadu změn.

Před začátkem této cesty budete potřebovat výtisk knihy Genové klíče a také podklady k vlastnímu hologenetickému profilu.

 

 

Jak začít a kde získáte svůj hologenetický profil

  • ANGLICKÁ VERZE

Profil si můžete vygenerovat zdarma na anglických stránkách www.genekeys.com (v angličtině). Profil se vám otevře v PDF jako několikastránkový dokument s grafickým znázorněním. Na straně 3 je celkový obraz profilu, ze kterého můžete vycházet. Popis jednotlivých prvků profilu a sekvencí si můžete přečíst ZDE.

Jednoduše si hledejte genové klíče v knize. Jsou to ty genové klíče, jejichž čísla jsou napsána v každém kolečku (oblasti) profilu před desetinnou čárkou. Při kontemplaci na profilem doporučujeme začít na jeho přirozeném začátku, tedy Aktivační sekvencí, poté Venušinou sekvencí a na závěr Perlovou sekvencí. Čísla za desetinnou čárkou jsou záležitostí podrobného průvodce tzv. Zlaté cesty, která se zabývá jemnými nuancemi, souvislostmi a celkovým obrazem profilu. V současnosti se tento materiál překládá. Tento podrobný průvodce bude zpřístupněn po částech během roku 2017. Kdo z vás umí zdatně anglicky, může si na zmíněných anglických stránkách tohoto podrobného průvodce za poplatek objednat pod názvem Golden Path Program. 

  • ČESKÁ VERZE

Pro ty, kteří se v anglické verzi staženého profilu neorientují, sestavuji zjednodušenou verzi profilu v češtině. HP posílám elektronicky, obsahuje tři základní sekvence čísel genových klíčů a jejich popis, které slouží jako navigace pro samostatné zacházení s knihou a k základní orientaci v profilu.

  • NA OSOBNÍM SETKÁNÍ

Nabízím také osobní konzultaci, kde seznamuji zájemce s principy Genových klíčů a provádím jej osobním profilem.

  • NA WORKSHOPECH

Ještě než bude vydána Zlatá cesta (tedy podrobný průvodce) v češtině, máte možnost seznámit se s profilem více do hloubky na praktických jednodenních workshopech. Získáte tak základní orientaci ve vašem hologenetickém profilu, seznámíte se s jeho jednotlivými částmi a jejich vzájemnými vazbami a nahlédnete do první ze tří sekvencí, tzv. Aktivační sekvence.

 

Jak se orientovat v profiluukazka

Profil, který si vygenerujete se grafickou mapou. Skládá se z oblastí, kterých je jedenáct, jež jsou propojeny dráhami. Oblast se vždy věnuje určitému životnímu tématu. Dráhy ukazují směr a souvislost mezi oblastmi. Celý prfil je rozdělen na tři sekvence, tedy tři části zvané Aktivační sekvence, Venušina sekvence a Perlová sekvence. Podrobnější informace o prvcích profilu, jejich vazbách a sekvencích najdete zde: Prvky hologenetického profilu

 

Kontemplace

Ústřední osou protínající Genové klíče je umění kontemplace. Jejím prostřednictvím do sebe trvale vstřebáváte pravdy ukryté v klíčích. Pohráváte si s nimi, vnášíte do nich sílu své představivosti, až se nakonec vaše tělo rozzáří dosud nepoznanou lehkostí. Smyslem Genových klíčů je zažehnout světlo, které ve vás dřímá. Jsou kontemplací nad samotným světlem. Tajemství spočívá v trvalém rozjímání. V tomto ohledu je tedy kontemplace předmětem celoživotního úsilí. To neznamená, že by člověk musel nad Genovými klíči rozjímat až do konce svého života, ale že v určitém okamžiku vstřebáte jejich moudrost natolik, že už je nebudete potřebovat. Začnete zkrátka ztělesňovat pravdu jejich moudrosti.

Co je vlastně kontemplace najdete zde: Kontemplace a ukázky