KRUHOVÝ KALENDÁŘ

GENOVÉ KLÍČE NA KAŽDÝ DEN – Kruhový kalendář

Tato pomůcka slouží ke sledování aktuálního genového klíče během kalendářního roku. Během roku se vystřídá všech 64 klíčů, tedy témat, které se v rámci kolektivního vědomí dostanou do popředí a ovlivňují lidské chování více než jindy.

Tento ruhový kalendář rovněž propojuje informace několika systémů a nauk (astrologie, elementy TČM atd.) do zjednodušeného spojitého modelu kruhu. Staví most mezi dvourozměrným klasickým kalendářem a vícerozměrným vnímáním času a cyklů přírody. Kruhový kalendář je návratem k cyklickým silám kosmu a přírody a vnímání času ve spirále. Tento kalendář vám může neustále připomínat, že vše je navzájem propojeno a my jsme cestovatelé časem, jehož průběh není pouze lineární, ani pouze cyklický, ale spojitý. Existuje čas, který sledujeme podle vnějších ukazatelů, tzv. Chronos (Chronos je vládce času určovaného hodinami, kalendářem, přesně definovaný) a čas, který je naším vnitřním načasováním, tzv. Kairos (Kairos je zástupcem příznivé příležitosti a nejpříhodnějšího okamžiku). Dobrá správa času potřebuje oba tyto časy skloubit. Pokud není vnější a vnitřní čas synchronizován, můžeme se cítit mimo rytmus a rovnováhu.

Inspirací k vytvoření kalendáře mi byl I-ťingový kruh. Linie je symbolem mužského principu, kruh je symbolem ženského principu. Jejich spojením vzniká komplexní spojitý kruh, který má svá pravidla, údaje jsou seřazeny chronologicky a navzájem jsou logicky propojeny. Základem je kruhová konstrukce s paprsky vyčnívajícími směrem ze středu kruhu ven. Představte si, že stojíte uprostřed kruhu odkud vše pozorujete. Záleží jen, kterým směrem se pootočíte.

 

POUŽITÍ

Slouží k určování genového klíče pro konkrétní datum, k určení jeho partnera či inkarnačního kříže nebo můžete používat pro další kreativní práci s Genovými klíči a dalšími systémy. Informace nejsou pouhou uzavřenou množinou faktorů, ale slouží jako vstupní brána k další kontemplaci. Kalendář vznikl především k pokročilé práci s Genovými klíči.

 

Cena 220,- Kč vč. DPH

Cena bez 0% DPH 220,- Kč 

KOUPIT KALENDÁŘ

 

Vydáváme nově na každý rok s aktuálními daty

Velikost: 32 x 32 cm – plakát v tubusu

Přední strana barevná, obrazová.

Zadní strana černobílá s návodem na použití.

Autorka: Markéta Doubravská