KRUHOVÝ KALENDÁŘ

GENOVÉ KLÍČE NA KAŽDÝ DEN

Kalendář slouží ke sledování aktuálního genového klíče během kalendářního roku. Během roku se vystřídá všech 64 klíčů, tedy témat, které se v rámci kolektivního vědomí dostanou do popředí a ovlivňují lidské chování více než jindy.

Kruhový kalendář rovněž propojuje informace několika systémů a nauk (astrologie, elementy TČM atd.) do zjednodušeného spojitého modelu kruhu. Staví most mezi dvourozměrným klasickým kalendářem a vícerozměrným vnímáním času a cyklů přírody. Kruhový kalendář je návratem k cyklickým silám kosmu a přírody a vnímání času ve spirále. Tento kalendář vám může neustále připomínat, že vše je navzájem propojeno a my jsme cestovatelé časem, jehož průběh není pouze lineární, ani pouze cyklický, ale spojitý. Existuje čas, který sledujeme podle vnějších ukazatelů, tzv. Chronos (Chronos je vládce času určovaného hodinami, kalendářem, přesně definovaný) a čas, který je naším vnitřním načasováním, tzv. Kairos (Kairos je zástupcem příznivé příležitosti a nejpříhodnějšího okamžiku). Dobrá správa času potřebuje oba tyto časy skloubit. Pokud není vnější a vnitřní čas synchronizován, můžeme se cítit mimo rytmus a rovnováhu.

Inspirací k vytvoření kalendáře mi byl I-ťingový kruh. Linie je symbolem mužského principu, kruh je symbolem ženského principu. Jejich spojením vzniká komplexní spojitý kruh, který má svá pravidla, údaje jsou seřazeny chronologicky a navzájem jsou logicky propojeny. Základem je kruhová konstrukce s paprsky vyčnívajícími směrem ze středu kruhu ven. Představte si, že stojíte uprostřed kruhu odkud vše pozorujete. Záleží jen, kterým směrem se pootočíte.

 

POUŽITÍ

Kalendář slouží k určování genového klíče pro konkrétní datum, k určení jeho partnera či inkarnačního kříže nebo můžete kalendář používat pro další kreativní práci s Genovými klíči a dalšími systémy. Informace nejsou pouhou uzavřenou množinou faktorů, ale slouží jako vstupní brána k další kontemplaci. Kalendář vznikl především k pokročilé práci s Genovými klíči.

Kalendář si můžete položit na stůl a používat ho ve vodorovné poloze, jelikož jsou všechny jeho části relevantní. Můžete si sever kalendáře zaměřit ke skutečnému severu a použít kalendář jako kompas. Stejně tak si můžete kalendář připevnit na stěnu.

Cena kalendáře 220,- 

KOUPIT KALENDÁŘ

 

Kalendář vydáváme nově na každý rok

Velikost: 32 x 32 cm – plakát v tubusu

Přední strana kalendáře je barevná, obrazová.

Zadní strana kalendáře je černobílá a obsahuje všechny potřebné informace, agendu a použití.

(po vyjmutí z tubusu nechejte kalendář, aby se postupně rozvinul, popř. můžete zatížit).

Autorka kalendáře: Markéta Doubravská