Tato aplikace otevírá různorodá zákoutí Genových klíčů a zve vás ke zkoumání souvislostí a propojeností ve vašem mobilním telefonu. Aplikace vás provede labyrintem spektra vědomí 64 genových klíčů. Genové klíče jsou otevřeným systémem, který umožňuje, že do něj můžete vstoupit více způsoby. V naší aplikaci vám dáváme možnost vstoupit dvěma různými branami. Obě brány jsou stejně hodnotné. Můžete se zde pohybovat intuitivně nebo systematicky. Cestu si volíte sami. 

Intuitivní vstup umožňuje, abyste se nechali vést svým tělem. Pro vás důležité téma skyré v genovém klíči najdete pomocí interaktivního nástroje, jímž vygenerujte hexagram pomocí dotyku vašeho prstu s obrazovkou (stejně jako házení mincemi při určování hexagramu I-ťingu). Vytvořený hexagram vás odkáže na související genový klíč. Hexagram je obrazec složený ze šesti linií představující jednu ze 64 rozdílných archetypálních situací, jak už jistě víte.

Systematický vstup do aplikace vám umožní najít to, co hledáte přímo v některé z kategorií. Následně pak objevujete souvilosti propojených kategorií.

Aplikace není elektronickou verzí knihy Genové klíče ani knihu nenahrazuje. Je jejím rozšířením.

APLIKACE NABÍZÍ

  • Jednoduché a přehledné vyhledávání klíčových slov napříč různými kategoriemi (spektrum vědomí, rodiny, totemy, fyziologie atd.)
  • Intuitivní volby genového klíče a hravý způsob objevování 
  • Galerii obrázků zastupující jednotlivé genové klíče (tedy další intuitivní nástroj pro výběr tématu)
  • Poznámkový blok pro záznam vašich postřehů, vhledů a kontemplací, včetně obrázků. To vše pak můžete sdílet s ostatními.
  • Satitstika nejčastěji intuitivně volených genových klíčů. 
  • Otázky, které oživí vašeho ducha zvídavosti. 
  • Aktuální témata genových klíčů v rámci kolektivního pole lidstva.

 

 Všechny informace v této aplikaci pocházejí z učení Genových klíčů, jejichž autorem je v originále © Richard Rudd. Copyright pro české vydání Genových klíčů a souvisejících materiálů © Markéta Doubravská. 

Na tvorbě aplikace spolupracoval tým ve složení Petr Bušina, Lionel Gows a Markéta Doubravská. 2022

Mobilní aplikace bude v prodeji na JAŘE 2023.