Genový klíč 55 a kentauři – část II

Pholus – Opilý rebel a naše budoucnost mezi kentaury

 

„Divokost je klíčem k zachování světa“

                                                                  Thoreau

 

V prvních dvou týdnech v červnu 1987 přednesl Bhagawan Shree Rajneesh, nepochybně nejvíce kontroverzní duchovní učitel 20. století, sérii přednášek s názvem „Rebel“. Během těchto dvou týdnů Osho (jméno, pod kterým ho nazývali jeho následovníci) představil svou výjimečnou vizi nového typu lidské bytosti, která bude obývat naši planetu v budoucnosti. Osho neodhalil tajné informace, ke kterým by zbytek lidstva neměl přístup. Mnoho dalších duchovních učitelů se také zabývalo tímto tématem. Avšak to, co v jeho přednáškách vystupuje do popředí, je nespoutaný pocit síly a svobody, který proudí skrze jeho slova, když popisuje náš budoucí potenciál. Tím, že nás – lidstvo nazývá „novými rebely“ jasně prezentuje naši zodpovědnost:

„Nový rebel se nebude podřizovat vládě a jejím zájmům. Absolutně ho nezajímá, co si o něm ostatní myslí, jestli je respektován a uznán společností; nic z toho pro něj není důležité. Nový rebel neuctívá žádného imaginárního Boha. Zajímá ho pouze to, jak být autentickou lidskou bytostí. Jeho hlavním zájmem je rozjasnit a uzdravit lidské srdce a povznést lidské vědomí na nejvyšší možnou úroveň.“

 

V mém prvním článku o Kentaurech a budoucnosti našeho vědomí, jsem psal o významu a síle Chiróna, prvního a nejznámějšího z těchto legendárních bytostí. V tomto článku bych se rád zabýval dalším, avšak méně známým kentaurem – Folosem, který je archetypem celkové transformace, která se v tomto období odehrává na vnitřní úrovni lidstva. Mnozí mohou pochybovat, jestli nám tyto staré řecké legendy mají co říct i v současném moderním světě. Na to bych odpověděl, že veškeré mýty vyvěrají z jednoho společného posvátného zdroje – z kolektivního pole vědomí, které spojuje všechny lidské bytosti. Když se nám podaří úspěšně porozumět symbolismu skrytému v mytické postavě, je to jako bychom odemknuly něco hlubokého ze skrytého světa archetypů. Tyto staré legendy totiž obsahují příběh budoucnosti v zárodečné formě.

 

Nyní se můžeme podívat na příběh Folose, který patřil mezi „dobré“ kentaury a který byl ochráncem posvátného vína boha Dionýse. Se svým bratrem kentaurem Chirónem sdíleli mnoho společných rysů – například i to, že oba byli zraněni otráveným šípem. V jednom z příběhů o Folosovi, který líčí jeho setkání s Herkulem, kdy došlo k otevření truhlice, která obsahovala posvátné víno. Jeho omamná vůně přilákala ostatní kentaury, kteří po jejím vdechnutí zešíleli a byli Herkulem pobiti. O něco později Folos nešťastnou náhodou upustil jeden z Herkulových otrávených šípů na svoje chodidlo a zemřel. To, co je v tomto příběhu symbolicky důležité, je opakující se symbol vína a jeho omamných účinků a otrávený šíp. Víno a jed (toxin) jsou spojeny s Folosem, protože byl strážce vína Bohů a zemřel na otravu jedovatou substancí.

 

Když jsem nechal svou intuici, aby pronikla do tohoto příběhu, ukázal se mi následující obraz:

Kentauři, tak jak jsem o nich psal ve svém předchozím článku o Chirónovi, reprezentují lidstvo budoucnosti – integraci divoké duše Gayi a nejvyšší lidské moudrosti. Folos, ochránce božského vína, představuje genetický spouštěcí mechanismus, který je obsažený v naší krvi. Jeho aktivace vede k řetězové reakci, při které jsme zaplaveni frekvencemi vyššího vědomí. Toto vyšší vědomí, symbolicky vyjádřené omamnou vůní vína, doslova vymaže určité aspekty naší nižší přirozenosti. Motiv zvířat, která byla dohnána k šílenství démony, najdeme i v příběhu Nového zákona, popisující Krista vymítajícího démona zvaného Legion*. Vyšší vědomí je tak synonymem pro Kristovo vědomí. To, že oba kentauři – Chirón i Folos – byli zraněni a zabiti otráveným šípem namočeným v krvi Hydry, je také velice důležité. Krev Hydry je totiž významný alchymistický symbol pro nejvyšší projev posvátného Ženství (také známé jako „shakti“), které ničí izolované lidské ego a umožňuje zrod nového sjednoceného vědomí.

 

Věřím, že tyto příběhy o kentaurech a jejich astrologických zástupcích skrývají velice hluboké a zásadní vhledy do naší budoucnosti. Kentaur je dokonalá metafora sjednocení člověka s Božstvím. Divoká, ale pročištěná zvířecí podstata se dere směrem vzhůru, aby se setkala s omamnými božskými proudy, které stékají dolů. Rovnováha těchto dvou principů – divoké, bezstarostné, svobodné duše Gayi a omamné krásy a ticha vyšších úrovní vědomí –  umožní zrod „Nového rebela“, tedy lidské bytosti, která je zakotvená ve své hluboké lásce k Zemi a zároveň je intoxikována vyšší božskou podstatou. Kdykoliv se tyto dvě síly v nás nepotkávají, vzniká nerovnováha. Čistá esence duchovních úrovní musí být vnesena do světa spíše než kultivována někde mimo něj v ústraní. Nový rebel se nemá snažit uniknout ze společnosti. Musíme být pro společnost výzvou a naší zbraní je extáze! Pokud se příliš soustředíme pouze na vyšší vědomí a snažíme se uniknout toxinům z nižších úrovní, nemůžeme se plnohodnotně vztahovat ke světu. A pokud my sami nemůžeme být celistvými lidskými bytostmi, nemůžeme ani probouzet ostatní.

 

Náš současný svět je v hlubokém duchovním spánku. Poslední věc, kterou by chtěl nebo očekával je příchod rebela. Všichni jsou příliš svázaní pohodlím. Měli bychom být opravdu připraveni na to, až Folos otevře Dionýsovu truhlu. V současném New Age hnutí je velké množství lidí, kteří jsou příliš posedlí sami sebou a točí se v bludném kruhu, aniž by se kdy opravdu dotkli svých nejhlubších strachů. Folos rozpoutá otevřením truhly bouři, stejně jako to umí i ostatní kentauři. Avšak Pholus drží ve svých rukou klíče k těm nejvíce neovladatelným silám v celé existenci. Vyzývá nás k tomu, abychom se přestali snažit kontrolovat naši zvířecí část. Tlačí na nás, abychom využili rebelský zápal naší nižší přirozenosti k tomu, abychom zpochybnili lhostejnost a nevšímavost, které ve společnosti převládají. Folos napadá vědu a náboženství, ale nejvíce se má políčeno na vzdělání. Aroma, které se uvolní z posvátného vína Bohů strhne všechny struktury a systémy. Donutí nás smát se a tančit. A ti, kteří se budou jeho působení bránit, zešílí. Z těchto důvodů vnímají astrologové Folose jako prvek, který rozpoutá řetězovou reakci. Od jeho objevení v roce 1992 se toto téma stalo předmětem mnoha diskusí.

 

Kentauři jsou spojeni se vzdálenými a temnými planetami, především Plutem, Neptunem a Uranem, s jejímiž dráhami se prolínají. Chirón, jak již víme z předchozího článku, nás pobízí, abychom se zabývali svými zraněními. Folos, jehož vliv je více skrytý, však patří mezi nejnebezpečnější kentaury. A až otevře svou truhlici s vínem Bohů, spustí se řetězová reakce, která lidstvo překvapí. Její působení nás nezmění zvenčí, ale zevnitř – z hlubin naší vlastní krve a genů. Genový klíč 55 je pokusem o vypáčení víka z Folosovi truhly a přičichnutí k jeho omamnému vínu, protože stejně jako všechna kvalitní vína, i toto má svůj zenit. A doba, kdy uzraje do plnosti, se nezadržitelně blíží…

 

* Autor se odvolává na příběh z Bible, který líčí setkání Ježíše s mužem jménem Mark posedlého démony. Ježíš vyzval démona, aby se mu zjevil a zeptal se na jeho jméno. Démon mu odpověděl: „Jmenuji se Legion a je nás mnoho“. Některé prameny uvádí, že se jednalo až o dva tisíce nečistých duchů. Poté, co je Ježíš z Marka vyhnal, posedli tito duchové stádo prasat, která se pásla v okolí. Legion potom nahnal celé stádo do moře, kde se všechna zvířata utopila.

zdroj: https://www.gotquestions.org/demon-Legion.html

 

 

 

Překlad originálního textu od Richarda Rudda: Pavel Martof

Korektura: Markéta Doubravská

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.