Kontemplační kruh – výzva pro průvodce

posted in: Akce, Aktuality | 0
Vážení přátelé GK,
 
rozhodli jsme se letos otevřít Kontemplační kruh pro aspiranty na průvodce, lokální skupiny a kontaktní místa v oblasti Genových klíčů. Více informací o možnostech spolupráce najdete zde: https://www.genoveklice.cz/spoluprace/ 
Pokud s GK pracujete ve své praxi, pomáhají vám v práci s lidmi, uplatňujete je v dalších oblastech a chcete se spojit s ostatními, prosím, kontaktujte nás. Ke konci května pořádáme úvodní dílnu pro všechny zájemce. Na základě tohoto setkání se můžete rozhodnout, zda do Kontemplačního kruhu vstoupíte.
 
Kontemplační kruh vzniká s cílem udržet integritu šíření Genových klíčů v ČR a také sdružování jejich příznivců, rozvíjení spolupráce a společné kontemplace různých témat. V rámci kruhu společně prozkoumáme Zlatou cestu, Umění kontemplace a hlavně základní přístup GK, to celé v duchu spolupráce, sdílení, vzájemné výměny zkušeností a podpory. Program se zaměří na prohloubení schopnosti orientace v profilu při soukromých konzultacích či vedení skupin, bude obsahovat témata k sebedotazování a ukotvení, abychom se stali přirozeně kontemplativními jedinci, kteří nabídnou bezpečný prostor pro ostatní. 
Vstup do Kontemplačního kruhu vyžaduje vaši osobní zkušenost s GK min. 2 roky, vlastní průchod celou vaší Zlatou cestou a následnou integraci, chuť GK šířit v rámci naší české komunity.
 
Pokud byste měli zájem se do kruhu zapojit a šířit GK, kontaktujte nás: info@genoveklice.cz
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.