Rozdíl mezi bohatstvím a prosperitou

  1. Prosperita vede k jednoduchosti a bohatství ke složitosti.

Krása prosperity spočívá v tom, že vám ulehčí život. Vybízí vás k tomu, abyste se zbavili zbytečných břemen – tíhy názorů, tíhy nízkého sebevědomí, tíhy vážnosti, tíhy všeho, co nepotřebujete. Všech věcí ve vašem životě, které vám berou tolik drahocenného času. Pěstování prosperity proto zahrnuje zjednodušení vašeho života. To je opak bohatství, které spíše přináší další závazky, povinnosti, starosti. Vyžaduje množství času, které musíte věnovat tomu, abyste udrželi ve vzduchu všechny ty balónky činností najednou. Jako když žonglujete. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení bohatství činí váš život komplikovanější na všech úrovních.

  1. Prosperita je jasnost. Bohatství je úzkost.

Umění kontemplace je nauka o tom, jak používáme svou mysl. Tempo moderního života drží většinu z nás v zajetí, kdykoliv bezhlavě uháníme od jedné povinnosti ke druhé – stáváme se nevědomky obětí tak rozšířeného chaotického a úzkostného myšlení. Když se naučíte jemnému umění kontemplace, začnete vidět život s novou krystalickou jasností. Život se najednou stane tak jednoduchým. Vaše mysl se začne pohybovat jiným tempem a dostane se do klidného rytmu. Mysl bude fungovat tak, jak to příroda zamýšlela – bez zmatků a s pronikavou jasností.

  1. Prosperita pramení z lásky.

Až za nějaký čas na své cestě za pochopením Genových klíčů jsem objevil Zlatou cestu a její tři magické sekvence. To, že Prosperita přichází po Lásce, je odhalení jako hrom. Pro nás všechny. Prosperita přichází až poté, co se naučíme léčit své vlastní srdce.

Prosperita je skutečně vedlejším produktem otevřeného srdce. Znovu musím zmínit, že touha po bohatství jen odvádí pozornost od cesty srdce. Jak můžete uzdravit své srdce, které potřebuje měkkost a trpělivost, když se honíte za přeludem, který po většinu času ovládá vaši mysl? Prosperita zkrátka pramení z Lásky.

  1. Prosperita náleží celé bytosti. Bohatství zahrnuje pouze materiální rovinu.

Prosperita musí obsáhnout veškerý váš život. Jak můžete prosperovat, když nejste zdraví? Jak můžete prosperovat, když vaše vztahy nejsou naplňující? Jak můžete prosperovat, když nejste hluboce spojeni se smyslem života? Až se vaše srdce konečně otevře, uvědomíte si už konečně, jaké máte štěstí, že jste objevili toto největší tajemství – že je to láska, která vám kupuje čas, ne peníze.

  1. Prosperita je filantropická.

Toto může být velké odhalení pro všechny moderní podnikatele – univerzální zákon, že chceme-li získat skutečné bohatství přírody a života, musíme ho taky životu vracet. Filantropický přístup musí být jádrem vašeho obchodního modelu, a ne pouhým doplňkem. Přístup k podnikání založený na srdci je na dnešním trhu natolik revoluční, že nemůže nepřilákat spojence a zdroje nezbytné k tomu, aby se váš sen stal skutečností.

  1. Prosperita je relativní.

Když se naučíte Umění kontemplace, poznáte také, co je pro vás tou nejpřínosnější formou prosperity. Prosperita jednoho člověka spočívá v tom, že potřebuje jen tolik, aby mohl žít v čistotě a jednoduchosti. Zatímco jiný člověk může mít co spoustu peněz, jelikož jeho hluboký sen o službě vyžaduje značné prostředky. Jiný člověk může potřebovat zdroje jen proto, aby své štěstí oslavil a sdílel s ostatními. Existují mnoho forem prosperity. Povědomí o vašich genových klíčích pomáhá poznat styl vašeho štěstí. Prosperita je jedinečná a relativní pro každého z nás.

  1. Prosperita znamená poznat to podstatné v životě.

Tento poslední poznatek z Genových klíčů je možná nejhlubší ze všech. Musíme vědět, co je v životě důležité, a žít podle tohoto poznání. Pokud nás touha po něčem dalším a větším odvádí od toho, na čem skutečně záleží, k čemu nám to bude? Na smrtelné posteli většina lidí uvažuje stejně jen o dvou věcech – o hodnotě života, který prožili, a o lidech, které v životě milovali. V knize Zlatá stezka jsou tyto dvě hodnoty základem Prosperity – hluboký pocit smyslu života (vaše aktivační sekvence) a vzácnost vašich vztahů (vaše Venušina sekvence). To jsou ty nejpodstatnější věci v životě. Perla nám připomíná znovu a znovu, abychom se vraceli k tomu podstatnému.

 

Položte si tedy tuto jednoduchou otázku a odvážně na ni odpovězte:

Jak trávíte většinu svého drahocenného času?

 

autor Genových klíčů Richard Rudd

překlad Markéta Doubravská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *