Lidské fraktály – GK 44

posted in: kontemplace a články | 1

Téma, které je zde krátce představeno, se týká existence a povahy lidského fraktálu. Fraktál je fenomén, který lze najít všude v přírodě, jedná se o nekonečně opakující se vzorec holografického vesmíru. Čím více zvětšujeme fraktální útvar, tím více vzájemně podobných vzorů v něm najdeme. Lidský fraktál je rozšířením termínu fraktál na lidské vztahy. Vztahy jsou tak jakousi sítí neviditelných vzorců, v rámci které jsou k sobě přitahovány určité skupiny lidí. V klasickém pojetí Indického učení jsou takové vztahy známy jako karmická pouta. V jazyce lidských fraktálů je každá osoba, se kterou se v životě potkáme, částí celkového fraktálního vzorce našeho osudu.

Když se podíváš na fraktální obrazec, obvykle vygenerovaný počítačem, všimneš si, jak fraktální geometrie následuje určitou holografickou linii či vzorec, a ať se podíváš jakýmkoli směrem a v jakémkoli rozlišení (přiblížení obrazu), stále vidíš jeden nekonečně se opakující vzorec. Genetickým protějškem fraktální kosmické geometrie jsou také lidské vztahy, které vycházejí z podobných vzorců. V životě si vždy přitáhneme ty vztahové vzorce, které nás naučí to, co potřebujeme vědět, aby se naše současné vědomí vyvíjelo. Všechny lidské vztahy jsou k sobě povolávány a vytvářejí silnou linii fraktálního vzorce, který je odrazem tématu karmy našich předků a reinkarnace.

Po mnoho tisíciletí si různé kultury uchovávaly přesvědčení o reinkarnaci a tyto názory jsou v moderním novém věku revoluce stále v oblibě. Avšak věda o lidských fraktálech přináší objevy, které mohou být zajímavé a zároveň znepokojující. První věc, kterou je třeba říci na toto téma, se týká hlavního genetického programu, který operuje napříč časem i prostorem. Jelikož tento program organizuje lidské interakce skrze kolektivní genofond, na té nejčistší úrovni vědomí je pravdou, že jediné, co se reinkarnuje, je pouze fraktální linie.

Z pohledu vyšší reality je pojem individuální duše, která přežije smrt a cestuje časem, jen jakýmsi zjednodušením komplexního mechanismu, jak vědomí využívá fraktální linie k inkarnaci. Smrt přežije pouze vědomí. Ale zděděná paměť je uložena v krvi a je přenášena skrze DNA do všech fraktálních linií. Pokud si někdo rozpomíná na uplynulé životy, čte pouze ve své fraktální linii a identifikuje se jednoduše s archetypálním aspektem tohoto fraktálu. Určití lidé si často vybavují neskutečné detaily z tzv. minulých životů, ale opět se jedná o schopnost vybavit si příběhy lidí, kteří rezonují s fraktální linií daného člověka. Informace o celé tvé fraktální linii tak můžeš vystopovat zpět až ke zdroji všech fraktálů, to však vyžaduje velmi čisté tělo, jež rezonuje na úrovni vyššího vědomí.

 

úryvek z genového klíče 44

  1. Hannah Lea Pokorná

    Dobrý večer,

    díky obrázkům, kterým se mi jeví, že rozumím víc, nežli slovům, jsem napnutá a zvědavá, jaké informace zapadnou do mého obrazu poznání světa. Toto Vaše pojetí mi připadá nové a plné dobrodružství, jako něco, nač trošičku čekám, že se někde objeví. Nebo neobjeví, kdo ví?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *