Umění investovat – GK 32

posted in: kontemplace a články | 0

Umění investovat je spojeno se schopností uvést při rozhodování do rovnováhy zdrženlivost (co zachovat naživu) a riskování (co je potřeba změnit). Pokud si chceme v životě uchovat úspěch, musíme se držet svých neochvějných zásad a přitom mít potřebu neustálého vylepšování, obnovy a rozšiřování investic. Zajímavé přirovnání můžeme najít v Novém zákoně v příběhu Podobenství o hřivnách, který je vynikající metaforou daru 32:

Matouš 25:14-25 Člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: „Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.“ Jeho pán mu odpověděl: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.“ Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.“ Jeho pán mu odpověděl: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.“ Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.“
Pán nakonec odměnil první dva služebníky, nicméně třetímu tu jednu jedinou hřivnu odňal.

Poučení plynoucí z tohoto podobenství se týká překonání strachu ze selhání. Umět zhodnotit minulost, zbavit se slabostí a stavět na tom, co je silné – to nám dovoluje instinktivně rozpoznat, co je určeno k zániku, a rozhodnout, zda stačí strom prořezat či zda je nutné jej pokácet.

 

ukázka z genovho klíče 32

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *